Academic Research

Akademický výzkum

„Měřte, co měřit lze, a učiňte měřitelné z toho, co nelze“ – tento citát od Galileo Galilea je hlavním mottem Anton Paar. Firma ctí tradici velmi úzké spolupráce s celosvětovou akademickou komunitou a asistuje při inovačních procesech na čele investigativní vědy s přesnou instrumentací. Najděte zde přístroje, které splňují Vaše požadavky anebo nás prosím, kontaktujte.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 500

Analyzátor plynové sorpce: QUADRASORB evo

Analyzátor plynové sorpce: VSTAR

Analyzátor povrchové plochy a velikosti pórů: NOVAtouch

Analyzátor povrchové plochy: AutoFlow BET+

Analyzátor pro atmosférickou destilaci: Diana 700

Analyzátor velikosti částic: Litesizer 100

Analyzátor velikosti částic: Litesizer 500

Analyzátory mikroporovité fyzické sorpce a chemisorpce: autosorb iQ

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Analzyátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 5

Automatisches Prozesspolarimeter Propol

Automatický procesní polarimetr: Propol

Automatizované analyzátory setřesené hustoty: Autotap

Automatizovaný analyzátor průtokové chemisorpce: ChemBET Pulsar

Automatizovaný přístroj pro přípravu reprezentativního vzorku: Micro Rotary Riffler

Automatizovaný systém pro kvalitativní analýzu cukrové řepy: Betalyser

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Autosampler: Xsample 530

Fraass Breaking Point Tester BPA 5 with bitumen coated plaque.

Bod lámavosti Fraass: BPA 5

Chladicí systémy s vydutým okénkem pro čtyřkruhové goniometry: DCS 500

Abbemat Performance and Performance Plus

Digitální refraktometr: Abbemat Performance

Domed Hot Stage for Four-Circle Goniometers DHS 1100 with graphite dome for high-temperature X-ray studies of polycrystalline samples and thin films from 25 to 1100 °C

Domed Hot Stage pro čtyřkruhové goniometry: DHS 1100

Dynamická mechanická analýza: MCR 702 MultiDrive

Dynamický smykový reometr: SmartPave

Elektrokinetický analyzátor pro rutinní analýzu pevných povrchů: SurPASS™ 3 Eco

Externí měřicí cela: DMA HPM

Cold Filter Plugging Point Tester Callisto 100 with digital display

Filtrovatelnost: Callisto 100

DH 5 Herschel emulsifier with accessories for 8 test places

Herschelův emulgátor: DH 5

Hustoměr: DMA 4100 M

Hustoměr: DMA 4500 M

Hustoměr: DMA 5000 M

Hustotní senzor: L-Dens 3300

Inline refraktometr: L-Rix

Inline viskozimetr: L-Vis 510 a L-Vis 520 Ex

High-temperature chamber HTK 1200N for combined reflection and transmission XRD studies at high temperatures up to 1200 °C

Kapilární příslušenství: HTK 1200N

Kombinovaný senzor hustoty a rychlosti zvuku: L-Com 5500

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Kompaktní Ramanovy spektrometry: Cora 5X00

Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction

Kryo & vlhkostní komůrka: CHC plus⁺

Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

MCP 100 Modulární cirkulační polarimetr

MCP 150

MCP 150 Modulární kompaktní polarimetr

Mikro Scratch systém: MST³

Mikroindentační systém: MHT³

Based on a revolutionary new technique, the all-new Masterwave BTR benchtop reactor for the first time transfers microwave synthesis to the kilolab. Productivity in your lab is considerably increased up to kilogram amounts per day. The benchtop reactor’s magnetically driven paddle stirrer provides independent stirring regimes for individual content. Due its rising-sensor temperature measurement technique, Masterwave BTR features the high temperature accuracy required for direct method transfer from any smaller microwave device.

Mikrovlnná syntéza Kilolab Masterwave BTR

Mikrovlnná syntéza: Monowave 400/200

Rotor 16SOLV HF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Mikrovlnný extrakční rotor: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Mikrovlnný extrakční rotor: Rotor 16SOLV MF100

Mikrovlnný reaktor pro mikrovlnné extrakce: Monowave 450

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Mikrovlnný rozkladný rotor: Rotor 16HF100

The acid digestion rotor 16MF100 with 16 pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Mikrovlnný rozkladný rotor: Rotor 16MF100

Mikrovlnný rozkladný systém: Multiwave GO Plus

Model pro výuku: Polarimetr

Modul pro měření hodnoty pH: pH ME

Modulární kompaktní reometr: MCR 72/92

Modulární kompaktní reometr: MCR 102/302/502

Motorizované zarovnání pro XRD: platforma pro zarovnání v ose z

The Starch Cell in combination with the MCR rheometer enables the easy analysis of starch gelling behavior at the required high heating and cooling rates.

Měření pastování škrobu pro MCR: Starch Cell

Měření tloušťky vrstvy: Řada Calotest

Měřicí hlava dynamického smykového reometru: DSR 502

Nano scratch tester: NST³

Nanoindentační tester: NHT³

Náboj pevného povrchu: SurPASS 3

Nízkoteplotní komůrka: TTK 600

Objemový analyzátor plynové sorpce: iSorb HP

Carbo 510 Smart Sensor for CO2 measurement with mPDS 5

Online senzor CO₂: Carbo 510

Carbo 520 Optical: Sensor module with sapphire and Electronic housing

Optický senzor CO₂: Carbo 520 Optical

Plynový pyknometr: PentaPyc

Porometry pro kapilárový průtok: Porometer 3G

Pyknometr pro testování pěnových vzorků: PentaFoam

Přenosný hustoměr: DMA35

Přenosný hustoměr: DMA 35 Basic

Přístroj pro měření hustoty a rychlosti zvuku: DSA 5000 M

The automatic Cleveland open cup tester features a fire extinguishing device, automatic relighting and a skin removal device for bitumen.

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda CLA 5

Oxidation Stability Tester OBA 1 consisting  of a bath, 4 pressure vessels and digital manometers

Přístroj pro stanovení oxidační stability: OBA 1

Reactor Chamber: XRK 900

Reaktorová komůrka: XRK 900

Abbemat Heavy Duty

Refraktometr Heavy Duty: Abbemat Heavy Duty

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr s více vlnovými délkami: Abbemat MW

Reologické systémy s pecí: FRS

Revetest® Scratch Tester: RST³

Rotor 1DRY is the ideal accessory for efficient handling of samples prior to digestion. Microwave-assisted drying takes a quarter of the time required by conventional methods, without carbonization or contamination of samples.

Rotor pro mikrovlnně asistované sušení: Rotor 1DRY

Rtuťové porozimetry: PoreMaster

Ruční Ramanův spektrometr: Cora 100

Software pro částicovou analýzu: Kalliope™

Automatic softening point ring & ball tester RKA 5 with manual standard ball-dispensing system.

Stanovení bodu měknutí: RKA 5

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Stolní Ramanovy spektrometry Cora 7X00

Benchtop Heating Stage BTS 500

Stolní temperační platformy: BTS 150 | BTS 500

Systém pro analýzu cukru: Sucrolyser

SAXSpace instrument

Systém SAXS/WAXS/BioSAXS: SAXSpace

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

T-probe

Tensile Stage: TS 600 - sample stage for in-situ X-ray diffraction studies of stress/strain phenomena in fibers, foils and thin films

Tahová cela: TS 600

Teploměr v milikelvinech: MKT

Termooptická oscilační refrakční charakterizace: TORC 5000

Tester Micro Combi: MCT³

Testovací přístroj pro stanovení tendence tvorby úsad (obsah pryskyřic): GUM

Two-place grease working machine with stroke counter.

Testování mazacích tuků: GWM 5

Tribometr Pin-on-Disk: TRB³

Ultra nanoindentační tester: UNHT³

Vakuové a průtokové odplynění: FloVac

Vakuové odplynění: XeriPrep

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakuový tribometr: VTHT / VTRB

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 2001

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 3001

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 4001

Viskozimetr s padající kuličkou: Lovis 2000 M/ME

Vyhodnocovací jednotka mPDS 5

High-Temperature Oven Chamber: HTK 1200N with a robust design for in-situ X-ray diffraction studies in different atmospheres up to 1200 °C

Vysoce teplotní pícka: HTK 1200N

Vysoko-teplotní ultra nanoindentace (UNHT³ HTV)

Vysokoteplotní komůrky s páskovými elementy: HTK 16N | HTK 2000N

Temperature Tribometer

Vysokoteplotní tribometr: THT

High-Pressure Chamber HPC 900 - high-pressure and high-temperature chamber for in-situ X-ray diffraction studies of gas-solid interactions

Vysokotlaková komůrka: HPC 900

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Vysokotlaký rozkladný systém: HPA-S

Řada Ultrapyc

Zobrazení do z

Quantachrome Produkty

Anton Paar Aplikace

Refractive Index Measurement of Heavy Water

Refractive Index Measurement of Heavy Water

Deuterium oxide, also known as heavy water, is used as a moderator in nuclear power plants to maintain the nuclear chain reaction. The purity and concentration of heavy water can be analyzed with refractive index measurement.

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

Mesoporous thin films - Investigating the structure of multi-layered films by GISAXS

Mesoporous thin films - Investigating the structure of multi-layered films by GISAXS

Single- and double-layered mesoporous thin films have been analyzed by GISAXS for their structural properties using the SAXSpoint system.

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

The influence of Surface Roughness on Instrumented Indentation Testing (IIT)

The influence of Surface Roughness on Instrumented Indentation Testing (IIT)

Mechanical properties of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films with an influence of the nucleation density on the structure

Mechanical properties of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films with an influence of the nucleation density on the structure

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Milk: Know the particles, know the quality

Milk: Know the particles, know the quality

The size of the fat particles in milk can vary, which strongly affects milk quality. Characterizing milk-based particles is fast and accurate with the Litesizer™ 500.

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Nanoindentation for biological materials

Intrinsic bone tissue quality is altered in osteo-porosis and selectively influenced by its treatments

Intrinsic bone tissue quality is altered in osteo-porosis and selectively influenced by its treatments

Nanoindentation for bone and mineral materials

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

In nanoparticle suspensions that will be used in ceramics, particle size and stability are of vital importance. Suspension stability is essential to ensure that the particles to stay in suspension, and maintain constant particle size.

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

The temperature-induced decomposition of a thin film structure has been studied using the SAXSpoint system with the new temperature-controlled GISAXS stage.

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

The structure of inhomogeneous (core-shell) nanoparticles was studied with the SAXSpoint system. The internal structure of Pluronic P123 micelles in water was determined by calculating the radial electron density profile.

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

The performance of the SAXSpoint 2.0 system is evaluated by measurements of tendon collagen. SAXSpoint 2.0 produces data with excellent resolution in the entire angular range and delivers true 2D SWAXS images.

Detection of Native Oxide on Silicon Nitride Wafers

Detection of Native Oxide on Silicon Nitride Wafers

The zeta potential is a very sensitive parameter to detect traces of impurities on solid surfaces and their removal during surface cleaning.

Understanding Filter Efficiency - Virus Removal in Depth Filtration

Understanding Filter Efficiency - Virus Removal in Depth Filtration

Zeta potential, as the indicator for surface charge, helps to predict and to tune the efficiency of filter materials.

Effect of Bleaching on the Streaming Potential of Human Hair

Effect of Bleaching on the Streaming Potential of Human Hair

The streaming potential method reveals the changes of the hair surface upon hair treatment processes and supports the optimization of cosmetic products.

Monitoring the Washing Efficiency of Stained Cotton Fabrics

Monitoring the Washing Efficiency of Stained Cotton Fabrics

The zeta potential serves as an indicator for stain removal of differently soiled textile fabrics and thus helps to optimize detergent formulations.

Optimization of Sizing Systems for Glass Fiber Finishing

Optimization of Sizing Systems for Glass Fiber Finishing

The zeta potential is very sensitive to changes in the surface chemistry of glass fibers after modification with different sizing systems.

Surface Modification of Kapton® Films

Surface Modification of Kapton® Films

The zeta potential is a valuable parameter to follow polymer surface modifications and to tailor-make biocompatible devices for medical applications.

Enhancement of Membrane Separation Performance

Enhancement of Membrane Separation Performance

The zeta potential is sensitive to small changes in the surface chemistry and thus suitable for monitoring membrane performance.

Inner Surface Treatment of Haemodialysis Membranes

Inner Surface Treatment of Haemodialysis Membranes

The zeta potential measurement assists in the improvement of the biocompatibility of haemodialysis membranes.

The Zeta Potential of Track-Etched PVDF Membranes

The Zeta Potential of Track-Etched PVDF Membranes

The zeta potential gives comprehensive information about the charging behaviour of inner and outer membrane surfaces.

Monitoring of Membrane Fouling with Zeta Potential

Monitoring of Membrane Fouling with Zeta Potential

Zeta potential measurements elucidate the fouling behavior of membranes and contribute to the optimization of membrane performance.

Self-Disinfectant Surfaces - Correlation between Antimicrobial Activity and Zeta Potential

Self-Disinfectant Surfaces - Correlation between Antimicrobial Activity and Zeta Potential

Zeta potential analysis enables the detection of functional groups introduced by additives in polymer compounds.

Tuning of Solid Surface Properties by Self-Assembled Monolayers

Tuning of Solid Surface Properties by Self-Assembled Monolayers

The zeta potential measurement assists in tailoring the properties of technical and biomedical surfaces using self-assembled monolayers.

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint now integrates the high-brightness MetalJet X-ray source enabling ultra-fast SAXS measurements in the laboratory.

Fast SAXS studies of sensitive biological samples

Fast SAXS studies of sensitive biological samples

Small-angle X-ray scattering (SAXS) measurements of low-concentrated and radiation-sensitive biological samples using line collimation ensure short measurement time and allow to analyze the low-resolution 3D structure with excellent data quality.

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

In-situ GISAXS heating experiments on self-assembled Gold nanoparticles

In-situ GISAXS heating experiments on self-assembled Gold nanoparticles

Thermal morphology changes of self-assembled Gold nanoparticles have been studied using the SAXSpoint system with the temperature controlled GISAXS stage.

Studying the Effect of Tear Fluid on Contact Lenses

Studying the Effect of Tear Fluid on Contact Lenses

The zeta potential indicates changes in the surface chemistry of contact lenses upon wearing and is thus suited to study biocompatible surface coatings.

Targeting Alzheimer’s disease - studying the fibril structure of the Amyloid beta protein on a laboratory system

Targeting Alzheimer’s disease - studying the fibril structure of the Amyloid beta protein on a laboratory system

The fibril structure of Amyloid beta has been studied with the SAXSpoint 2.0 system.

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

A solution of colloidal gold nanoparticles was characterized for size and shape by the SAXSpace system.

Evaluating GISAXS data with SAXSanalysis using the BornAgain export

Evaluating GISAXS data with SAXSanalysis using the BornAgain export

A detailed GISAXS structure analysis of a monolayer of gold nanoparticles with SAXSanalysis and BornAgain.

Characterization of a porous membrane by AFM and GISAXS

Characterization of a porous membrane by AFM and GISAXS

A polymer membrane with a pore structure perpendicular to a substrate has been characterized by the Tosca™ 400 and the SAXSpoint 2.0 system.

Quantum dots - Size determination by SAXS

Quantum dots - Size determination by SAXS

A dispersion of nanosized CdSe quantum dots was analyzed with the SAXSpace system. The particle size, which is a very crucial parameter for the properties of quantum dots, was determined within a very short time.

Protein Mass Determination using Small Angle X-Ray Scattering

Protein Mass Determination using Small Angle X-Ray Scattering

The molecular weight of Glucose Isomerase was determined with the SAXSpace small-angle X-ray scattering system. The results are in good agreement with theoretically calculated values from X-ray crystallography data.

Protein Shape Determination by Small Angle X-Ray Scattering

Protein Shape Determination by Small Angle X-Ray Scattering

The 3-dimensional shape of Glucose Isomerase in solution was studied with the SAXSpace system. The solution structure of this protein was compared with the crystal structure obtained by X-ray crystallography.

Studying the Internal Structure of Carbon Nanotubes with SAXS

Studying the Internal Structure of Carbon Nanotubes with SAXS

A polymer/multi-walled carbon nanotubes composite was measured with the SAXSpace system. The internal structure of the nanotubes was determined by calculating the electron density profile of the nanotube’s cross-section.

Structural Characterization of a Mesoporous Material

Structural Characterization of a Mesoporous Material

A mesoporous material was studied with the SAXSpace system. Important structural parameters like pore size, degree of polydispersity, total volume fraction of the pores and arrangement of the pores were obtained.

Size and Size Distribution of Gold Nanoparticles by SAXS

Size and Size Distribution of Gold Nanoparticles by SAXS

Gold nanoparticle dispersions were measured with the SAXSpace system. SAXS proved to be a well-suited method for determining the size distribution of a binary mixture of two dispersions with very similar particle size.

An Insight into the Structure of Surfactants

An Insight into the Structure of Surfactants

The structure of inhomogeneous (core-shell) nanoparticles was studied with the SAXSpace system. The internal structure of Sodium Dodecyl Sulfate micelles in water was determined by calculating the radial electron density profile.

Studying the Internal Structure of Lamellar Systems

Studying the Internal Structure of Lamellar Systems

The SAXSpace system was used to characterize nano-structured lamellae present in a surfactant sample. The internal structure (core-shell) of the lamellae could be precisely determined.

Structure Determination of Interacting Sample Systems

Structure Determination of Interacting Sample Systems

Evaluation of interacting (charged or concentrated) particles requires the knowledge of “form and structure factor”. The unique GIFT software allows to study samples in their original state and to determine the nanostructure of the particles.

Coir fibers - SWAXS studies of structural changes induced by tensile stress

Coir fibers - SWAXS studies of structural changes induced by tensile stress

Microfibril angle in coir fibers during tensile straining was studied using the SAXSpace system operated in point collimation mode in combination with the integrated TS 600 tensile stage.

Fast Structure Analysis of Pharmaceutical Excipients by SWAXS for Product Quality Control

Fast Structure Analysis of Pharmaceutical Excipients by SWAXS for Product Quality Control

The nanostructure of pharmaceutical excipients used as taste masking agents was rapidly determined for quick quality control with the SAXSpace system.

Quality control of pharmaceutical excipients during storage and processing

Quality control of pharmaceutical excipients during storage and processing

The structure of pharmaceutical excipients as a function of storage time and temperature was analyzed by small- and wide-angle X-ray scattering using the SAXSpace system.

Small Angle X-Ray Scattering with Microcrystalline Materials

Small Angle X-Ray Scattering with Microcrystalline Materials

SAXS is routinely used for the characterization of liquid crystalline phases. If the crystalline domains are large and the sample is very viscous the scattering is not averaged over all orientations. The RotorCell enables measuring such samples.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů