Doporučené výsledky

ChemStar TPX

Automatizovaný analyzátor průtokové chemisorpce a reaktivity 

Nabízí nejširší teplotní rozsah na trhu (-100 °C až 1200 °C). ChemStar TPX je plně automatizovaný přístroj pro analýzu katalyzátorů a reaktivních pevných látek, využívající reaktivních plynů či par. Automatizované analytické postupy, směšování plynů a pokročilý software pro redukci dat dávají uživatelům přístup k celé řadě technik charakterizace katalyzátoru, včetně pulzní titrace a tepelně programovatelných analýz. Optimalizovaný průtok plynu a záznam dat pomocí vysoce lineárního detektoru tepelné vodivosti (TCD) nebo volitelného hmotnostního spektrometru poskytují uživatelům přesné výsledky s minimálním rozložením maxim.

Kontaktujte nás Stáhnout brožuru

Technická specifikace

Typická velikost vzorků 0,1 g až 1,0 g
Teplotní rozsah Provozní teplota až 1200 °C (-100 °C až 1200 °C volitelně)
Rychlost navyšování teploty 1 °C/min až 30 °C/min
Pracovní tlak Atmosferický
Vstupy plynů/par 4 nosné, 4 pro čištění, 2 smíšené
(2 pomocné a/nebo volitelně zdroj páry)
Rozsah průtoku plynu 10 sccm až 100 sccm (5 sccm až 50 sccm volitelně)
Typy měřicí cely Křemenné U-trubice, „bubble“ trubice a monolitické trubice
Primární detektory 4-vláknové TCD s volbou materiálu (W, Au/W)
Materiály pro průtok plynu 316 nerezová ocel, potrubí 1/16"
Těsnění Volitelně Viton, Buna-N, Kalrez
Rozměry (š x v x h) 56 cm x 60 cm x 61 cm (22 in x 23,5 in x 24 in)
Hmotnost 55 kg (120 lb)
Standardní funkce Tepelně programovaná desorpce (TPD)
Tepelně programovaná redukce (TPR)
Tepelně programovaná oxidace (TPO)
Tepelně programovaná reakce (TPRx)
Ošetření katalyzátoru
Plocha povrchu tok BET
Pulzní titrace
Kalibrace pulzu