Boya ve kaplama sektörlerinde kalite kontrolü ve araştırma

Bilgileri ortaya çıkarın

Anton Paar aletleri malzemelerinizin yapısı, davranışı ve kıvamı hakkında bilgi sağlar. Gelen ham maddelerden ara ürünlere ve tamamlanmış boyalara, mürekkeplere ve kaplamalara (yüzeylere kaplanmış veya boyanmış olanlar da dahil) kadar sıvı veya partikül biçimli her tür örnek analiz edilebilir. Tüm cihazlar kuru partikül biçiminde, sıvı halinde veya yüzeylerde olması fark etmeksizin örneklerinizin özelliklerini tespit etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmaktadır.

Anton Paar, boyaları ve kaplamaları ham maddelerden son ürüne kadar ömrü süresince tanımlamak için kapsamlı bir cihaz portföyü sunar.

Çözümünüzü bulun

Boyalar ve kaplamalar meşakkatli olabilir. Anton Paar ham maddelerden tamamlanmış ürüne kadar temel parametreleri belirlemeye yönelik çeşitli çözümler sunuyor.

ÇözümSağladığınız faydaCihaz
DİSPERSİYON/SÜSPANSİYON - SIVI

Ahşap kaplama uygulanamayacak kadar ince veya kalın.

Kıvamı ayarlamak için babit hızda hızlı kalite kontrollerini gerçekleştirerek kaplamanın viskozitesini belirleyin.

Ahşap kaplama akmaz veya yüzeyde dalgalanmalar bırakmaz.

Ahşap kaplama uygulanamayacak kadar ince veya kalın.

Kaplamanın dinlenme ve uygulama sırasındaki viskozitesini anlamak için farklı kayma hızlarındaki viskoziteyi belirleyin.

Sonuçları baz alarak, ahşap kaplamanın akış davranışını kullanıldığı her aşamada ideal olacak şekilde ayarlayın.

Boya pompalanırken veya uygulanırken takılıp kalıyor.

Boyanın akma noktasını reometre veya viskometre ile analiz edin.Numune akışını başlatmak için gereken kuvveti azaltmak üzere akma noktasını düşürün.

Boya üretimi sırasında sorunsuz ve verimli bir taşıma işlemi sayesinde üretim tesisinizde hiç zaman kaybı yaşanmaz.

Duvar boyası yetersiz bir tabaka kalınlığı meydana getiriyor veya uygulama sonrasında sarkma sergiliyor.

Formülasyonu ayarlamak için boyanın iç yapısının yapısal bozunmasını ve geri kazanımını analiz edin.

Duvar boyanızın tabaka kalınlığı yeterince yüksektir ve sarkma belirtisi yoktur.

Otomotiv boyası püskürtme işlemi için fazla kalın ve girintili çıkıntılı bir yüzeye yol açan gözle görünür küçük damlacıklar oluşturuyor.

Boyanın yüksek kayma hızlarındaki (1.000 s-1 ila 10.000 s-1) viskozitesini analiz edin ve içindekileri ayarlayın.

Ürününüzün, püskürtme, fırçalama gibi yüksek kayma hızına sahip uygulamalarda en doğru viskoziteye ve düzgün görünüme sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

(Kısa süreli) depolama sırasında mimari yapı boyasındaki pigment ve dolgu maddeleri çöker.

Düşük kayma hızlarındaki (<1 s-1) viskoziteyi analiz edin ve formülü ayarlayın.

Sonuçları kullanarak formülasyonu değiştirin ve boyanın erken sedimantasyona uğramasını önleyin. Düşük kayma hızlarında viskozite ne kadar yüksek olursa kararlılık da o kadar yüksek olur.

Uzun süreli dinlenme durumunda belirli bir süre geçtikten sonra boyada faz ayrışması veya sedimantasyon görülür.

Frekans taramaları yaparak depolama kararlılığını kontrol edin ve formülasyonunuzu ayarlayın.

Boyanızın uzun süreli depolama kararlılığı garantilenir.

Boya, 50°C'de uygulama için çok kalın.

Tam olarak tanımlanan sıcaklıktaki viskoziteyi belirleyin ve ayarlayın.

Boya, uygulama koşulları için ideal formülasyona sahiptir.

Uygulama sırasında iki bileşenli epoksi kaplamanın sertleşmesi zaten gerçekleşmiştir.

Tepkimenin başlangıcındaki durumuna kıyasla viskozitenin ne zaman iki katına çıktığını öğrenmek için viskoziteyi analiz edin. Bu bilgiyle epoksi kaplamanızın formülünü ayarlayabilirsiniz.

Epoksi kaplamanız, uygulama süresinden sonra doğru zamanda sertleşir.

Boya, yüksek nemli ortamlarda uygulandıktan sonra kurumaz.

Boyanızın reolojik karakterizasyonu sırasında ölçüm ortamının nemini ve sıcaklığını ayarlayın.

Boyanız önceden tanımlanan sıcaklık ve nem koşullarında kurur.

UV duyarlı kaplama beklendiği şekilde kürlenmemiştir ve yüzeyde çizikler ve bombeler bulunmaktadır.

Reolojik özellikleri ölçerken çapraz bağlanma reaksiyonlarını farklı UV ışık yoğunluklarıyla simüle edin.

UV ışığı altında saniyeler içinde kürlenen, kaplanan malzemeyi mükemmel şekilde kaplayıp koruyan bir kaplama

Kürlenme sonrasında ahşap kaplamanın filmi çok kırılgan veya fazla yumuşak olur.

Filmin DMA davranışını belirleyin ve formülasyonu ayarlayın.

Yeterli film elastikliği ve iyi bir kaplama görünümü.

Boya, arzu edilen nihai görünüme ulaşmaz (boya pırıltısı).

Pigment partikül boyutunu belirleyin ve ayarlayın.

Arzu edilen mat veya parlak görünümü sergileyen, memnun kalan son müşteri tarafından tekrar satın alınan kusursuz bir ürün

Boya, arzu edilen renk yoğunluğunu göstermez.

Partikül boyutu azaldıkça renk yoğunluğu arttığı için pigment partikül boyutunu ölçüp ayarlayın.

Boyanız tam doğru renk yoğunluğuna sahiptir ve kullanıcı uygulama sonrasında ortaya çıkan sonuçtan mutludur.

Malzeme tutarsız kaplama davranışı gösteriyor.

Kaplama işlemi öncesinde partikül birikmesini tespit etmek ve önlemek için boya veya kaplama dispersiyonunun partikül boyutunu belirleyin.

Homojen kaplama davranışı

Dispersiyon, agregasyona doğru istenmeyen eğilim gösterir.

Dispersiyonunuzdaki partiküllerin zeta potansiyelini Litesizer ile belirleyerek formülasyonunuzu geliştirin ve üretim proseslerinizi kararlı hale getirin.

Üretim prosesini hızlandırın ve zeta potansiyeli sorunlarını erken fark ederek kıymetli partilerin olası kaybını engelleyin.

TOZ - KURU

Toz ham maddeler pompalanamıyor.

Bir toz hücresi kullanarak katı ham maddelerin pompalanabilirliğini simüle edin.

Toz maddelerin taşınması ve saklanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için sonuçları kullanın.

Toz kaplama ya iyice sertleşmiyor ya da pnömatik olarak taşınamıyor.

Sıvılaşma ve kürleşme davranışını belirleyin ve akma yardımcılarının akışkanlaşma ve sertleşme süreci üzerindeki etkisini ilişkilendirin.

Kolayca uygulanabilen ve iyi kürlenme davranışı sergileyen tozlarla artan müşteri memnuniyeti

Toz kaplama pürüzsüz görünmüyor.

Partikül boyutu dağılımını partikül boyutu analiz cihazı ile analiz edin ve toz kaplamada istenen dış görünümü sağlamak üzere optimize edin.

Toz kaplama yüksek dayanıklılık sergiler ve görsel gereklilikleri karşılar.

Spesifik örneğinizi bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar'da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

Tüm viskozimetre ve reometre dünyası

Konu malzeme karakterizasyonu olduğunda akış ve deformasyon temel parametrelerdir. Viskozimetreler ve reometreler, örneğinizin doğru akış özelliklerine sahip olup olmadığını anlamak için kullanılacak ideal araçlardır.

Daha fazla bilgi

Partikül karakterizasyonu

Anton Paar size tüm bunlar ve çok daha fazlası için gerekli cihazları sunar – dünya çapında tek tedarikçiden ulaşılabilecek en geniş partikül karakterizasyonu portföyüne sahiptir. Sadece tek noktadan, bu geniş ürün serisinden ve bu alanda on yıla dayanan uzmanlıktan yararlanın.

Daha fazla bilgi

Boya ve kaplamalar için kalite kontrolü ve Ar-Ge

Viskozimetreler

Boya ve kaplamalarda viskozite ölçümleri, üretim hattının her adımında kalite kontrolü için olmazsa olmazdır. Gelen ham maddelerin uygun kıvamda olduğundan emin olmanızı sağlar, bir malzemenin işlenebilirliği ve pompalanabilirliği hakkında anında bilgi verir ve son ürünlerin kıvamının ve teknik özelliklerinin doğrulanmasına yardımcı olur. ViscoQC 100/300 gibi bir rotasyonel viskozimetre boya üretiminde kalite kontrolü amacıyla yaygın olarak kullanılmakta ve ISO 2555, ASTM D2196 vb. standartları karşılamaktadır. Hızlı kaplama kalite kontrolü için ViscoQC 100 ile tek noktadan dinamik viskozite tayini yapın veya örneğin, boyanın akış davranışını ve akma noktasını belirlemek için ViscoQC 300 ile çok noktadan viskozite ölçümü gerçekleştirin. Akıllı ve değerli özelliklere sahip kullanımı kolay, bağımsız bir cihaz kullanarak olağan üstü sonuçlar edinin:

 • Kutudan çıkarıldığı anda kullanmaya hazır
 • Doğru hizalama kontrolü için dahili dijital seviyelendirme işlevi
 • Ölçüm ucunun tek elle takılmasını/çıkarılmasını sağlayan manyetik bağlantı
 • Otomatik ölçüm ucu /muhafaza algılaması ve dijital cihaz hizalama kontrolü
 • Ölçüm ucu/hız kombinasyonunun bilinmediği durumlar için TruMode™
 • Hava ile karşıt soğutma ve T-Ready™ özellikli Peltier sıcaklık kontrol cihazı, örnek sıcaklık dengesine ulaştığında bilgi verir

Rotasyonel reometre RheolabQC, örneklerinizin yapısal rejenerasyonunu araştırmanıza ve doğru şekilde uyarlamanıza imkan tanır. RheolabQC ile birlikte kullanılabilen çok çeşitli ölçüm sistemlerimiz sayesinde, püskürtmede tipik olarak görülen yüksek kayma hızları simüle edilebilir. ASTM D562 standardına uygun özel Krebs karıştırıcılar, viskozitenin Krebs birimleri cinsinden belirlenmesine olanak sağlar. Tüm ölçüm sistemleri Toolmaster™ tarafından otomatik olarak tanınır, bu sayede kullanıcı hataları önlenir ve daha iyi izlenebilirlik elde edilir.

Reometreler

Bir reometre kullanarak boya ve kaplamanızın viskozitesinde bir ölçüm noktası ile diğer ölçüm noktası arasında meydana gelen değişimi takip edebilirsiniz. Örneğinizin deformasyon ve akış davranışı ile yapısı hakkında anında daha ayrıntılı bilgi edinebilir ve böylece, malzemenizin özelliklerini uygun şekilde değiştirme imkanını yakalayabilirsiniz. Reometreler hem rotasyonel hem de salınım modunda ölçümler yapabilmektedir. Reometre seçimi uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterir:

 • Bir örneğin deformasyon ve akış davranışını incelemek için MCR 72'yi seçin.
 • Örneklerin yapısını gözlemlemek için MCR 92 önerilmektedir.
 • Rutin kalite kontrol çalışmalarından gelişmiş araştırma ve geliştirme ölçümlerine kadar geniş aralıkta ölçümler için MCR 102e, MCR 302e veya MCR 502e en iyi seçenektir.
 • MCR 72 and 92; MCR 102e, 302e ve 502e reometrelerin hepsi, boya ve kaplama numunenizin reolojik özelliklerini tam olarak karakterize etmenize olanak tanıyacak uygulamaya özel aksesuarlar içermektedir.

Anton Paar reometreleri geniş aksesuar ve ölçüm sistemleri yelpazesi, spesifik uygulamanız için gelecekteki gerekliliklerinize göre uyarlayabileceğiniz ölçüm sistemleri sağlar. Giriş seviyesi ve kalite kontrol reometrelerinden Ar-Ge reometrelerine kadar her türlü seçeneği, tek ve aynı yazılımı kullanarak, hatalardan etkilenmeyerek ve zamandan tasarruf ederek seçin:

 • Toolmaster™: Ölçüm sistemini ve aksesuarları otomatik olarak tanır
 • QuickConnect bağlantısı: Ölçüm sisteminin tek elle bağlanmasına olanak tanır
 • TruStrain: Hedef şaşması olmadan istenen kayma hızı adımına ya da gerinim adımına göre ayarlama yapar
 • TruRate: Örnek gerinimlerini, kayma hızlarını veya gerilimleri ön test olmadan hassas biçimde kontrol eder
 • TruRay: MCR 72 ve MCR 92 serisi için ölçüm yüzeyini aydınlatarak örneklerin daha net görülmesini sağlar

Tozlarınızın davranışlarını anlamanıza yardımcı olmak amacıyla reometreler, toz reolojisi için toz hücreleriyle de donatılabilir. Hem hızlı bir kontrol aracı olarak hem de kapsamlı toz analizi için kullanılabilirler. İki farklı toz hücresi, işleminiz boyunca sıkıştırılmış ve topaklaştırılmış durumdan tam akışkanlaştırılmış hale kadar tozlarınızın ne durumda olduklarını analiz etmenizi mümkün kılmaktadır. Böylece, karıştırma işleminden depolamaya, pnömatik taşımaya ve spreylemeye kadar süreçteki tüm adımları simüle edebilirsiniz.

Partikül boyutu analiz cihazları

Partikül boyutu hem renk, parlaklık ve opaklık dahil nihai görünümle hem de boyaların, mürekkeplerin ve kaplamaların işlenebilirliğiyle ilişkilidir. Anton Paar PSA, hem kuru tozları hem de süspansiyondaki partikülleri tek bir cihazla analiz edebildiği için partikül boyutunun ve partikül boyutu dispersiyonunun izlenmesi için ideal araçtır. Litesizer partikül boyutu analiz cihazı, dağılımlardaki formülasyon kararlığını ve aglomerasyon davranışını ve nanometre seviyesindeki parçacık boyutunu analiz etmek için zeta potansiyelini kullanabilir.

Yüzey alanı, gözenek boyutu ve katı yoğunluk analiz cihazları

Kritik Pigment Hacim Konsantrasyonu (CPVC) ve dispersiyon formülasyonu gibi toz davranışlarını hızla ve daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için tozların yüzey alanı belirlenir. Yüzey alanı, Anton Paar Novatouch, Quadrasorbveya autosorb iQ ile ölçülebilir. Karışımları formüle etmek için kullanılan katıların yoğunluğunu tespit etmek (ASTM D5965), sertleştirilen film kalınlığı/kaplama alanı/CPVC'nin hesaplanmasına yardım etmek (ASTM D5965) ve Kaplamalardaki Uçucu Olmayan Madde Hacim Yüzdesini (ASTM D6093) bulmak için tozların gerçek yoğunluğu Ultrapyc tarafından ölçülür. Sıkıştırılmış yoğunluk, Autotap tarafından yeni ve geri dönüştürülmüş madde ve akışkanlığı hızla değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.

YÜZEY ALANI BELİRLEME İÇİN CİHAZLAR

autosorb iQ

 • Kripton adsorpsiyonu yoluyla yüzey alanı ölçümü
 • Yaygın test yöntemi:
  • BET yüzey alanı (çok düşük basınçlı vokümetrik kriyojenik gaz adsorpsiyonu)
 • Aksesuarlar:
  • Harici örnek hazırlama ünitesi

NOVAtouch

 • Nitrojen adsorpsiyonu yoluyla yüzey alanı ölçümü
 • Yaygın test yöntemi:
  • BET yüzey alanı (düşük basınçlı vokümetrik kriyojenik gaz adsorpsiyonu)

KATI YOĞUNLUK ANALİZ CİHAZLARI

Ultrapyc

 • Kuru pigmentlerin ve boya filmlerinin gerçek yoğunluk tespiti
 • Yaygın test yöntemleri:
  • Gerçek katı yoğunluğu için gaz piknometrisi

Autotap

 • Tek bileşenli tozların ve karışımların sıkıştırılmış genel yoğunluğu
 • Yaygın test yöntemleri:
  • Sıkıştırılmış genel yoğunluk
  • Carr indeksi ve Hausner oranı
 • Aksesuarlar:
  • Büyük hacim adaptörü
  • Ses azaltıcı kabin

PARTİKÜL BOYUTU ANALİZ CİHAZLARI

PSA

 • Sıvılarda ve kuru ürünlerde partikül boyutu ve partikül boyutu dağılımının lazer difraksiyon kullanılarak belirlenmesi
 • Yaygın test yöntemleri:
  • Partikül boyutu ve boyut dağılımı analizi için lazer difraksiyon
 • Aksesuarlar:
  • Otomatik örnekleyici
  • Harici sonikatör

Litesizer

 • Sıvı dispersiyonları için partikül boyutu ve zeta potansiyeli ölçümleri
 • Yaygın test yöntemleri:
  • Partikül boyutu analizi için dinamik ışık saçılımı (DLS)
  • Zeta potansiyeli ölçümleri için elektroforetik ışık saçılımı (ELS)
 • Aksesuarlar:
  • PH'a göre otomatik ölçüm için dozlama sistemi
  • Çeşitli küvet türleri

TOZ İÇİN REOMETRELER

Toz Akış Hücresi

 • Tozların akışkanlaştıklarındaki davranışının analizi

Toz Kayma Hücresi

 • Isı ve nem kontrollü toz akışı analizi

ROTASYONEL VİSKOZİMETRELER

ViscoQC 100

 • Hızlı kalite kontrolü için yüksek ila düşük viskoziteli sıvıların tek noktalı dinamik viskozitesi
  • Yaygın test yöntemi:
   • Tek noktalı viskozite ölçümü
 • Ölçüm geometrileri: Göreceli ölçüm uçları (L/RH), DIN/SSA ölçüm uçları, kanatlar, cam çubuklar
 • Toolmaster™* ve manyetik/ölçüm ucu bağlantısı**

ViscoQC 300

 • Hızlı kalite kontrolü için yüksek ya da düşük viskoziteli sıvıların çok noktada dinamik viskozitesi
  • Yaygın test yöntemleri:
   • Akış/viskozite eğrisi
   • Akma noktasının belirlenmesi
   • Zamana bağlı davranışları araştırma
 • Ölçüm geometrileri: Göreceli ölçüm uçları (L/RH), DIN/SSA ölçüm uçları, kanatlar, cam çubuklar
 • Toolmaster™* ve manyetik/ölçüm ucu bağlantısı**

ROTASYONEL REOMETRELER

ile,

 • Düşük viskoziteli örneklerden yarı katı örneklere kadar malzemelerin rotasyonel reolojik testleri
  • Yaygın test yöntemleri:
   • Akma/akış noktasını belirlemeye yönelik rotasyonel test
   • Rotasyonel 3 aralıklı tiksotropi testi (3iTT)
 • Ölçüm geometrileri: Eşmerkezli silindir ve kaplar, çift boşluklu silindirler, karıştırıcılar, Krebs karıştırıcılar
 • Toolmaster™* ve hızlı bağlantı kaplini**

MCR 72 | 92

 • Sıvıdan yarı katıya kadar örnekler için kap ve uç, paralel-plaka ve koni-plaka ölçüm sistemleriyle rotasyonel reolojik testler
 • Neredeyse her türden örnek için kap ve uç, paralel-plaka ve koni-plaka ölçüm sistemleriyle rotasyonel ve salınımlı reolojik testler
  • Yaygın test yöntemleri:
   • Akma/akış noktasını belirlemeye yönelik rotasyonel test
   • Rotasyonel 3 aralıklı tiksotropi testi (3iTT)
   • Genlik taraması ve frekans taraması
   • Salınımlı 3 aralıklı tiksotropi testi (3iTT)
 • Ölçüm geometrileri: Konik plaka, paralel plaka, silindirik geometriler
 • Toolmaster™* ve hızlı bağlantı kaplini**

ROTASYONEL VE SALINIMLI REOMETRELER

MCR 102e | 302e | 502e

 • Kalite kontrolden Ar-Ge'ye kadar ham maddeler, formülasyonlar ve son ürünlerin viskoelastik özelliklerini araştırma
  • Yaygın test yöntemleri:
   • Katıların rotasyonel ve salınımlı ölçümü
   • Toz reolojisi
 • Ölçüm geometrileri: Filmler, fiberler ve çubuklar için katı sabitleme elemanları, uzanımsal reoloji için sabitleme elemanları
 • Toolmaster™* ve hızlı bağlantı kaplini**

MCR 702e MultiDrive

 • Araştırma ve geliştirmede komple malzeme karakterizasyonu
  • Yaygın test yöntemleri:
   • Bir veya iki sürücü ünitesinde gelişmiş salınım ve rotasyonel testler
   • Burulma, gerilme, eğme ve sıkıştırma modunda eksiksiz DMA özellikleri
 • Ölçüm geometrileri: Üç noktadan eğme, kantilever
 • Toolmaster™* ve hızlı bağlantı kaplini**

* kolay kullanım sağlamak ve kullanıcı hatalarını en aza indirmek için otomatik aksesuar tanıma ve yapılandırma işlevi
** ölçüm uçlarının, bobinlerin ve ölçüm sistemlerinin tek elle kolay takılması/değişimi için

3 yıl garanti

 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
 • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
 • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

* Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

Daha fazla bilgi

Uygulamalar

Anton Paar Wiki

Viskozimetriyle ilgili kapsamlı temel bilgiler bulabileceğiniz Anton Paar Wiki aynı zamanda teoriyi anlamanıza yardımcı olacak kullanışlı hesaplama araçları ve viskozite tablolarını içermektedir. Reoloji bilgisi de Wiki'de, örneğin temelleri hakkındaki bir makalede sunulmaktadır, ayrıca toz reolojisi, tiksotropik etki ve süspansiyon reolojisi hakkında daha spesifik makaleler de sunulmaktadır. Zeta potansiyelinin saptanması hakkında kuram, yüzey alanı ve gözenek boyutunu belirleme yöntemleri olarak lazer difraksiyonuyla partikül boyutu analizi ve gözenek boyutu saptama konuları da kapsam dahilindedir.

Webinarlar

İşlenebilirliklerini ve kalitelerini artırmak için yaşam döngülerinin her adımında boya ve kaplama tozlarını nasıl anlaşılır.

Boya ve kaplamalar, kullanıldıkları çok çeşitli uygulama ve durumlar ile yapılmış oldukları materyaller sebebiyle göz ardı edilemeyecek gereksinimleri beraberlerinde getirirler. Boya ve kaplamaların tüm yaşam döngüsünü ele alabilmek ve anlayabilmek, nihai ve bitmiş ürünle karıştırılması gibi tüm ara adımlar esnasında elde edilen ham maddeleri ölçüp analiz edebilmeyi gerektirir. Ancak yaşam döngüsü tamamlanmış boya veya kaplama ile sona ermez. Nakliye, uzun süreli depolama ve uygulanabilirliğin yanı sıra uygulandıkları materyallerin dayanıklılığı ve çizilme dayanımı da önemlidir. İster geliştirme ister üretim aşamasında olsun, üretim ve uygulama sürecini etkilediği için göz önünde bulundurulması gereken partikül boyutu, zeta potansiyeli, toz reolojisi, yüzey alanı ve gerçek yoğunluk gibi pek çok parametre mevcuttur.

 • Önemli toz parametrelerini bilmek
 • Bu parametrelerin kararlılık ve işlenebilirlik için neden önemli olduğunu bilmek
 • Bu parametreleri elde etmenin kolaylığını öğrenmek
Şimdi seyredin

Şimdi gelişme zamanı 14 – Boya ve kaplamalarınız için mükemmel görünümü elde edin

Boya terkibinizin nihai ürün kalitenizi nasıl etkilediğini hiç kendinize sordunuz mu? Bu web seminerinde, düzleme ve sedimantasyonun nasıl mazide kaldığını öğreneceksiniz. Şu konularda bilgi edineceksiniz:

 • Boya ve kaplamaların reolojik davranışı
 • Akma noktası ve tiksotropi belirleme gibi rotasyonel test yöntemleri
 • Kusursuz bir uygulama davranışını garanti etmek için test sonuçlarının yorumlanması ve kaplamaların reolojisinin nasıl optimize edileceği
Şimdi seyredin

Kaplamalarınızın akışını ustalıkla yönetin

Kalite kontrolü sürecinizi daha verimli ve güvenilir bir hale nasıl getirebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Kaplamalarınıza ilişkin Ar-Ge sürecinin her adımında reolojiden nasıl yararlanabileceğinizi merak ettiniz mi? Üretim hattında kalite veya süreç kontrolünden yeni ürün geliştirme sürecinde belirli ölçümlere kadar her alanda Anton Paar reometre ve viskozimetrelerinin aşağıdakilerle ilgili olarak nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için hemen kaydolun:

 • Viskozite analizi
 • Akma noktası ve akış noktasını belirleme
 • Bozunma ve rejenerasyon davranışları
 • Kürlenme ve kuruma davranışlarını araştırma
Şimdi seyredin