This is a required field.

Přístroj pro měření hustoty a rychlosti zvuku:
DSA 5000 M

Jediné nastavení pro celý rozsah koncentrací roztoků

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 182706
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

DSA 5000 M je jediný přístroj, který spojuje měření hustoty a rychlosti zvuku v jedné konfiguraci. Stanovuje koncentraci dvou a třísložkových roztoků pomocí nejpřesnějšího měření hustoty na trhu Pulsed Excitation Method. Oddělení výzkumu a vývoje v mnoha oborech již využívají možnosti měření obou parametrů zároveň. A navíc: Je to jediný způsob stanovení koncentrace kyseliny sírové v celém rozsahu koncentrací jediným přístrojem.

Key features

Revoluční princip měření u přístroje pro měření hustoty a rychlosti zvuku, který je jeden z nejlepších na trhu

Unikátní konstrukce měřicí cely, nový způsob hodnocení oscilačních charakteristik a mnoho dalších inovativních prvků, díky nimž je přístroj DSA 5000 M na trhu unikátní.

Nejvyšší možná přesnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost

Nejvyšší možná přesnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost

DSA 5000 M poskytuje nejlepší výsledky na trhu:

 • Hustota: Opakovatelnost až do 7. cifry
 • Rychlost zvuku: Opakovatelnost až 0,1 m/s
 • Reprodukovatelnost: 0,000005 g/cm³ (hustota), 0,5 m/s (rychlost zvuku)
Eliminuje teplotní drifty

Eliminuje teplotní drifty

Technologie ThermoBalance™ zajišťuje, že této přesnosti se dosahuje při jakékoli teplotě do hodnoty 100 °C. K eliminaci fluktuací skleněné trubice spojených s teplotou se využívá referenční oscilátor – funguje i po letech provozu. Tato eliminace driftů dělá z technologie ThermoBalance™ ideální základ pro:

 • termodynamické studie v rámci výzkumu a vývoje s častými změnami teplot měření,
 • pravidelné kontroly kvality se změnami teplot vzorků.
Nejrychlejší způsob stanovení koncentrace kyseliny sírové

Nejrychlejší způsob stanovení koncentrace kyseliny sírové

Co se týče přesnosti, je DSA 5000 M pro kyselinu sírovou nejlepší řešení. Kombinace měření hustoty a rychlosti zvuku zajišťuje, že se zaznamenají i nejmenší odchylky v procesu výroby. Díky tomu můžete rychle reagovat a snížit produkci zmetků. DSA 5000 M zajišťuje také nejrychlejší způsob měření kyseliny sírové. Je to jediný způsob měření kyseliny sírové v celém rozsahu koncentrací v jediném přístroji – není nutno měnit nastavení mezi různými vzorky ani používat velká množství spotřebního materiálu (reagencií). Nezáleží na tom, zda je koncentrace kyseliny sírové 0 % nebo 114 %. Přístroj DSA 5000 M vždy dodá výsledek v čase kratším než 2 minuty.

Detekce chybného plnění a bublinek plynu

Detekce chybného plnění a bublinek plynu

Funkce FillingCheck™ detekuje chybná plnění a při zjištění bublinek plynu nebo částic ve vzorku vydá výstrahu. Pokud jste vzorek naplnili správně, funkce vám bude signalizovat „volno“ k započetí měření. Navíc se vždy můžete podívat do kamery U-View™, která zobrazuje a ukládá živý obraz naplněné U trubice. Toto sledování v reálném čase vás okamžitě upozorňuje na chyby a přispívá k získávání výsledků, které nejsou zkresleny chybami.

Jeden vzorek, jeden cyklus měření, více výsledků

Jeden vzorek, jeden cyklus měření, více výsledků

DSA 5000 M dokáže z jediného vzorku získat několik parametrů.

Měřené parametry:

 • Hustota
 • Rychlost zvuku

Odvozené veličiny:

 • Koncentrace dvousložkových roztoků
 • Koncentrace třísložkových roztoků
 • Adiabatická stlačitelnost

Vzorek automaticky prochází oběma měřicími celami. Pro jeden cyklus a získání všech těchto parametrů je třeba pouze 3,5 ml vzorku.

Nejstabilnější výsledky, které jsou k dispozici

Nejstabilnější výsledky, které jsou k dispozici

Korekce viskozity je u přístroje DSA 5000 M zodpovědná za vysokou opakovatelnost výsledků. Eliminuje chyby spojené s viskozitou s dvojnásobnou efektivitou v porovnání s dřívějškem a funguje automaticky v celém rozsahu viskozity vzorku. Díky této technologii můžete detekovat i nejmenší odchylky v procesu výroby, rychle na ně reagovat a minimalizovat tak prostoje. Korekce viskozity je již továrně kalibrovaná, takže nebudete potřebovat viskozitní standardy, ušetříte čas za kalibraci a prostředky za nákup standardů.

Technical specifications

Patenty
Udělené patenty AT 516420 (B1), AT 517082 (B1)
Patenty v procesu schvalování AT 517486 (A1)
Rozsah měření
Hustota 0 až 3 g/cm3
Rychlost zvuku 1000 až 2000 m/s
Rozsah teploty 0 °C až 100 °C (32 °F až 212 °F)
Rozsah tlaku 0 bar až 8 bar (0 psi to 116 psi)
Přesnost
Hustota* 0,000007 g/cm3
Stanovení koncentrace Typicky 0,01 až 0,1 % (v závislosti na aplikaci)
Digitální rozlišení
Hustota 0,000001 g/cm3
Rychlost zvuku 0,01 m/s
Opakovatelnost, s.d.**
Hustota 0,000001 g/cm3
Rychlost zvuku 0,1 m/s
Teplota 0,001 °C
0 až 100 % H2SO4 0,02 % H2SO4
0 až 28 % volného SO3 0,04 % volného SO3
28 až 65 % volného SO3 0,1 % volného SO3
Doplňkové informace
Integrované tabulky a funkce  
 • Etanolové tabulky
 • Tabulky pro extrakt/cukr
 • Acidobazické tabulky
 • 20 volně programovatelných uživatelských funkcí
 
Volitelné příslušenství  
 • Kalibrace dle normy ISO 17025 poskytující úplnou navázanost na SI jednotky
 • Chladicí sada pro nízkoteplotní měření
 
Množství vzorku v měřicích celách 3 ml
Typická doba měření na vzorek 1 až 4 minuty
Rozhraní RS-232, 4 x USB, CAN, VGA, Ethernet
Displej Jasný displej TFT PCAP (640 x 480 px) s úhlopříčkou 10,4“ a uživatelsky nastavitelnou konfigurací
Smáčené části PTFE, borosilikátové sklo, nerezová ocel DIN 1.4539 / UNS N08904
Rozměry 495 x 330 x 230 mm
(19,5 x 13 x 9,1 in)
Hmotnost 22,5 kg (49,6 lbs)


* za ideálních podmínek a pro nízké hustoty/viskozity

** dle normy ISO 5725

Standards

A

AOAC 982,10
ASBC Beer-2B: Specifická hmotnost pomocí digitálního hustoměru (1978)
ASBC Beer-5: Real Extract (B. Beer measured gravimetrically (1958), C. Real Extract determined refractometrically (1982))
ASTM D1475
ASTM D2501
ASTM D4052
ASTM D4806
ASTM D5002
ASTM D5931
ASTM D6448

C

CPTC SH/T 0604-2000 ekv. IP 12185

D

DIN 51757

E

EBC Kapitola 1.6
EBC Kapitola 8.2.2
EBC Kapitola 9.43.2
Evropská unie Alkoholické nápoje: NAŘÍZENÍ KOMISE (EK) č. 2870/2000
Evropská unie Vína: NAŘÍZENÍ KOMISE (EK) č. 128/2004
Evropská unie Vína: NAŘÍZENÍ KOMISE (EK) č. 355/2005
Evropská unie Vína: NAŘÍZENÍ KOMISE (EK) č. 2676/90

H

HM výnosy & celní poplatky Měření hustoty pro daňové účely u lihovin

I

ISO 2811-3
ISO 12185
ISO 14214
ISO 15212-1
ISO 18301

J

JIS K 0061

O

OIML R 22
OIV Analytická metoda měření hustoty for pro vína a mošty
OIV MA-BS-04
OIV MA-BS-06
OIV Obsah alkoholu ve víně a moštech

P

Ph. Eur. 2.2.5 – Relativní hustota

U

USP 841 – Specifická hmotnost
USP USP 29 – Specifická hmotnost Metoda II

2

2020 Chinese Pharmacopoeia 0601-relative density determination method

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Accessories & Software

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products