This is a required field.

Autosampler:
Xsample 520

Automatický multisampler s prvotřídním plněním 

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 185550
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Bezobslužné prvotřídní plnění četných hlavních přístrojů Anton Paar je zajišťováno bezstupňovou nastavitelností v kombinaci s inteligentním blokováním čerpadla. Čerpadlo se nastavuje jediným pohybem a je ihned připraveno k provozu. AutosamplerXsample 520 automaticky zpracovává až 96 vzorků, takže bezobslužné plnění a měření lze provádět i přes noc a o víkendech. Obsluha bude mít navíc čas na kvalifikovanější úkony, čímž zvýšíte produktivitu laboratoře. Bezúdržbové peristaltické čerpadlo s nastavitelnou rychlostí plnění umožňuje optimalizaci úpravy vzorku pro perfektní výsledky měření.

Key features

Jednoduchá instalace a provoz

Jednoduchá instalace a provoz

 • Plug and Play: Autosampler Xsample 520 se po spuštění hlavního přístroje aktivuje automaticky.
 • Výměnu vzorků lze konfigurovat prostřednictvím dotykového displeje, myši nebo klávesnice.
 • Jednotné uživatelské rozhraní pro měření a automatizaci zkracuje čas potřebný k zaškolení, takže budete mít prostor k jiné, důležitější práci.
 • Bezobslužné plnění přispívá k maximální reprodukovatelnosti výsledků měření a eliminuje chyby při manipulaci.
Vysoká kapacita měření – měření několika vzorků v jednom cyklu

Vysoká kapacita měření – měření několika vzorků v jednom cyklu

 • Díky bezobslužnému měření až 96 vzorků v jednom cyklu získáte výsledky i přes noc nebo přes víkend.
 • V případě potřeby naléhavého získání jiných výsledků lze prioritním vzorkem přerušit měřicí cyklus.
 • S funkcí vícenásobného plnění ze stejné nádobky se vzorkem dosáhnete nejvyšší přesnosti měření.
 • Ideální volba pro pivo, víno, nealkoholické nápoje, sirupy a další vzorky na bázi vody, které lze zaměňovat bez mezičištění.
Automatická identifikace vzorku a zjednodušené zadávání dat

Automatická identifikace vzorku a zjednodušené zadávání dat

 • Čtečka čárových kódů (třída laseru II) slouží k automatické identifikaci vzorku a předcházení chyb uživatelů.
 • Přiřazení metody ke čtečce čárových kódů zbavuje obsluhu nutnosti ruční volby metody.
 • Seznam vzorků lze zadat přes čtečku čárových kódů, dotykový displej nebo klávesnici pro zjednodušení dokumentace a prevenci chyb.
 • Přípravou přednastavených seznamů vzorků pro každodenní použití si můžete ušetřit zdlouhavé zadávání dat. Přednastavené seznamy vzorků lze ukládat a poté načítat.

Technical specifications

Xsample 520

Rozsah viskozity do 3 000 mPa•s při okolní teplotě a teplotě měření¹
Režim plnění pomocí peristaltického čerpadla:
 • Režim nasávání v jednom směru
 • Režim nasávání s pohybem vzorku tam a zpět na začátku
 • Režim nasávání s tvorbou bublinek na začátku
 • Režim nasávání s pohybem vzorku tam a zpět na začátku, a bez vzduchové prodlevy po plnicí proceduře
 • Režim nasávání v jednom směru a bez vzduchové prodlevy po plnicí proceduře
Typická doba měřicího cyklu včetně dávkování 2 až 5 minut
Minimální objem vzorku cca 10 ml až 20 ml
Počet nádobek se vzorky na zásobník 24 nádobek 50 ml nebo
48 nádobek 12 ml
(volitelně: 96 nádobek 12 ml)
Okolní podmínky (EN 61010) pouze pro použití ve vnitřním prostředí
Provozní teplota +15 až +35 °C
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí II
Nadmořská výška max. 3 000 m
Napájení přes řídicí jednotku
Síťové napětí AC podle technických údajů uvedených na typovém štítku na zadní straně řídicí jednotky (požadováno ochranné zemnění)
Rozměry včetně řídicího přístroje
(d x š x v)
532 mm x 347 mm x 360 mm
(20,9 in x 13,7 in x 14,2 in)
Hmotnost bez řídící jednotky cca 12 kg (26,5 lbs)

¹ Doporučeno pro dávkování vzorků s viskozitou vyšší než 500 mPa•s při teplotě okolí a měření. U vzorků s viskozitou vyšší než 500 mPa•s při teplotě okolí a měření může docházet během dávkování ke vzniku bublinek.

Volitelná čtečka čárových kódů

Typ SICK CLV 620-1000 Raster scanner
Typy čárových kódů Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN, EAN 128, UPC, 2/5 prokládaný, Pharmacode
Třída laseru Třída 2 (EN 60825-1 (A2:2001-03))
Rozlišení kódu 0,2 mm až 1 mm
Ochranné krytí Třída III (VDE 0106/IEC 1010-1)
Kompatibilita světelného okolí 2 000 lx (na čárovém kódu)
Dodatečná technická data jsou k dispozici v návodu k použití na dodaném nosiči CD-ROM.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Products

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products