This is a required field.

Autosampler:
Xsample 330

Jeden autosampler pro širokou paletu vzorků

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 184370
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Nové peristaltické čerpadlo pro průmyslové použití v kombinaci s automatickým čištěném činí z autosampleru Xsample 330 vynikající volbu k měření široké škály vzorků v přímé návaznosti. Po dokončení měření je vzorek vypuštěn nebo shromážděn zpět a systém automaticky vyčištěn až dvěma čisticími prostředky. Vysoušení vykonává obsluha, aby byla měřicí cela skvěle připravena na další vzorek.

Key features

Automatické čištění

Automatické čištění

 • Automatické promývání a sušení po každém vzorku zajistí skvělou přípravu systému.
 • K jednotlivým postupům čištění lze použít až dva různé čisticí prostředky v libovolném pořadí.
 • Pokročilá nastavení postupů čištění zvyšují výkonové parametry měření.
Pro širokou paletu vzorků

Pro širokou paletu vzorků

 • Plnění peristaltickým čerpadlem pokrývá široký rozsah různých viskozit vzorků až do 3 000 mPa.s.
 • Všechny díly autosampleru Xsample 330 (vysoce odolného), které přijdou do styku s kapalinou, jsou vyrobeny z velmi odolných materiálů, které zvládnou kontakt s agresivními vzorky jako je kyselina fosforečná nebo kyselina trichlóroctová.
 • Nastavitelné režimy plnění pro různé typy vzorků přispívají k přesným výsledkům měření.
Velmi účinná manipulace se vzorky a snadná obsluha

Velmi účinná manipulace se vzorky a snadná obsluha

 • V závislosti na velikosti systému je potřeba jen minimální množství vzorku.
 • Jednoduchá obsluha prostřednictvím rozhraní integrovaného v hlavním přístroji.
 • Jednoduchá měření vzorků s různými viskozitami díky snímačem řízenému zastavení plnění.
 • Funkce automatického zpětného shromáždění vzorku dokáže vrátit drahý nebo nebezpečný vzorek zpátky do nádobky.

Technical specifications

Xsample 330 (vysoce odolný)

Rozsah viskozity do 3 000 mPa•s při okolní teplotě a teplotě měření¹
Režim plnění pomocí peristaltického čerpadla:
 • Režim nasávání v jednom směru
 • Režim nasávání s pohybem vzorku tam a zpět na začátku
Typická doba měřicího cyklu včetně dávkování 2 až 5 minut
Minimální objem vzorku cca 10 ml až 20 ml
Přívod stlačeného vzduchu max. 2 bar (29 psi) relat.
Povinná kvalita vzduchu Třída 3 dle normy ISO 8573-1:
max. velikost částic: 5 μm
max. tlak rosný bod: -20 °C (-4 °F)
max. obsah oleje: 1 mg/m³
Okolní podmínky (EN 61010) pouze pro použití ve vnitřním prostředí
Provozní teplota +15 až +35 °C
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí II
Nadmořská výška max. 3 000 m
Napájení přes řídicí jednotku
Síťové napětí AC podle technických údajů uvedených na typovém štítku na zadní straně řídicí jednotky (požadováno ochranné zemnění)
Rozměry bez řídící jednotky (d x h x v) Xsample 330 Xsample 330 (vysoce odolný)  205 mm x 148 mm x 185 mm
(8,1 in x 5,8 in x 7,3 in)
205 mm x 148 mm x 205 mm
(8,1 in x 5,8 in x 8,1 in)
Hmotnost bez řídící jednotky
Xsample 330
Xsample 330 (vysoce odolný)
 
cca 3,7 kg (8,2 lbs)
cca 3,8 kg (8,4 lbs)

¹ Doporučeno pro dávkování vzorků s viskozitou vyšší než 500 mPa•s při teplotě okolí a měření. U vzorků s viskozitou vyšší než 500 mPa•s při teplotě okolí a měření může docházet během dávkování ke vzniku bublinek.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Use the Document Finder to see all the documents for this product

Products

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of