Charakterizace potravinářských prášků

Charakterizace potravinářských prášků

ANALYTICKÉ PŘÍSTROJE PRO CHARAKTERIZACI FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PRÁŠKŮ

Procesy přípravy, výroby, přepravy, balení a skladování potravinářských prášků vyžadují konzistenci a stabilitu výrobku, aby byla zajištěna spokojenost a bezpečnost spotřebitelů.

A právě v tom vám mohou pomoci naše přístroje.

Ve společnosti Anton Paar máme širokou škálu analytických přístrojů, které se soustředí na jeden cíl: řešení nejsložitějších problémů, pokud jde o potravinářské prášky. Ať už jde o stanovení hustoty, velikosti částic, kohezní síly, stlačitelnosti nebo propustnosti, naše přístroje vám pomohou vytvořit stabilní a příjemné potraviny.

Další informace najdete v naší nové e-knize: „Průvodce charakterizací potravinářských prášků v praxi“.

Naše nová e-kniha, kterou si musíte přečíst: „Průvodce charakterizací potravinářských prášků v praxi“

Prohlubte své znalosti materiálů díky analýze potravinářských prášků. Tato e-kniha, která se zaměřuje na charakterizaci potravinářských prášků a obsahuje reálná data z měření, vysvětluje, jak překonat problémy s potravinářskými prášky, jako je nalezení vhodného složení, řešení problémů s přepravou a skladováním a zajištění požadované chuti a chuťového vjemu spotřebitelů.

Zde si přečtěte další informace

Složení

Optimální velikost částic potravinářského prášku a distribuce velikosti částic pomáhá výrobcům snížit výrobní náklady a spotřebitelé díky ní získají kvalitnější výrobek. S našimi analyzátory velikosti částic najdete složení, které vyhovuje vašim potřebám. Pomocí našich rentgenových difrakčních přístrojů můžete navíc zkoumat krystalinitu cukrů v potravinářských výrobcích, abyste zlepšili jejich strukturu nebo chuťový vjem.

Přeprava a tok prášku

Stanovení reologických vlastností prášku v závislosti na teplotě/vlhkosti umožňuje charakterizovat tok a mechanické chování potravinářských prášků, což vám může pomoci čelit problémům, které vznikají při přepravě, manipulaci a zpracování potravinářských prášků. Tyto procesy můžete optimalizovat, pokud porozumíte tokovým vlastnostem. Toho můžete docílit s použitím reologie prášků – jedné z našich specializací.

Balení a skladování

Stanovením skutečné hustoty potravinářského prášku získáte informace o správném objemu balení, zatímco měření setřesné hustoty vám poskytne informace o stlačitelnosti prášku a jeho usazování během skladování. Obě tyto metody jsou zahrnuty v našem portfoliu nástrojů. Pokud jde o skladování, je pro odhad trvanlivosti konkrétního výrobku zásadní znalost stability potravinářského prášku a úrovně oxidace – s tím vám mohou pomoci i naše moderní analytické nástroje.

Analýza finálního produktu a zkušenosti zákazníků

Díky našim reometrům se dozvíte více o struktuře potravin a můžete prozkoumat parametry, jako je plocha povrchu. Ty ovlivňují rozpustnost výrobků, například dětské výživy. Naše přístroje určené pro rozklad potravinářských prášků s pomocí kyseliny vám navíc pomohou připravit se na stopovou analýzu toxických prvků.