• Abbemat Heavy Duty
 • Abbemat Heavy Duty sample cell with filling funnel
 • Abbemat T-Check

Abbemat Heavy Duty

Refraktometry Heavy Duty służą do pomiaru współczynnika załamania światła w trudnych warunkach i w szczególnych zastosowaniach, Aby zachować wytrzymałość w trudnych warunkach, aparat ma hermetyczną obudowę ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Linia refraktometrów Heavy Duty może być obsługiwana zarówno przez oddzielną jednostkę sterującą, jak i zdalnie za pośrednictwem komputera PC.

Refraktometry Abbemat Heavy Duty mogą być ustawiane na boku, aby zapobiegać sedymentacji i zakłóceniom działania, które mogą wpływać na wyniki.

Wszystkie refraktometry Heavy Duty są w pełni zgodne z 21 CFR część 11, udostępniają poziomy obsługi użytkownika, ścieżkę audytu i zabezpieczanie eksportowanych danych przed sfałszowaniem. Anton Paar może również dołączyć do urządzenia pakiet dokumentacji kwalifikacji (DQ/IQ/OQ/PQ).

Moduł Abbemat T-Check służy do precyzyjnego kalibrowania i regulowania temperatury powierzchni pryzmatu pomiarowego we wszystkich refraktometrach Anton Paar.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

Abbemat 450, Abbemat 650

Refraktometry Abbemat 450/650 są ekstremalnie wytrzymałe i wodoodporne (IP68). Aby wykonywać pomiary dla próbek zawierających cząstki stałe lub pęcherzyki powietrza, można ustawić refraktometr Abbemat serii Heavy Duty na boku, aby zapobiegać osadzaniu się materiału i zakłóceniom wpływającym na wyniki. Oddzielna jednostka sterująca umożliwia wygodną zdalną obsługę.

 

Abbemat MW

Refraktometr Abbemat MW obsługuje wiele długości fal przy dyspersji załamania i określaniu liczby Abbego. Refraktometr Abbemat MW jest obsługiwany za pomocą oprogramowania uruchamianego w okienkowym systemie Windows.

 

Wyjątkowe osiągi – miarodajne wyniki w ciągu kilku sekund

 • optymalna stabilność i wydajność analityczna
 • szybka regulacja temperatury
 • optymalny pomiar temperatury próbki
 • łatwe czyszczenie; brak ryzyka wzajemnego zanieczyszczania się próbek dzięki gładkiemu połączeniu pryzmatu i mocowania próbki
 • brak ruchomych części – wyeliminowanie dryfu

Odporność na trudne warunki eksploatacji bez dodatkowych kosztów

 • odpowiednie przystosowanie do środowisk laboratoryjnych, w których występują trudne warunki pracy
 • wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej lub anodowanego aluminium
 • odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki
 • wodoodporność
 • brak wewnętrznego skraplania w warunkach niskiej temperatury lub dużej wilgotności

Wszechstronność i elastyczność konfiguracji

 • model do wysokich temperatur (Abbemat HT)
 • modele obsługujące wiele długości fal (Abbemat MW)
 • oddzielna jednostka pomiarowa i sterująca do zdalnej obsługi
 • 90° konfiguracja do próbek zawierających miąższ lub cząstki
 • opcjonalne połączenie mierników gęstości Anton Paar, polarymetrów i lepkościomierzy

Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika – łatwiejsza praca

 • duża liczba predefiniowanych metod
 • metody definiowane przez użytkownika
 • ostrzeżenie, jeśli objętość próbki jest zbyt mała lub pryzmat wymaga dodatkowego czyszczenia
 • kontrola wiarygodności wyników pomiarów i regulacji
 • eksport danych we własnym układzie danych, z logotypem, adresem firmy
 • obsługa funkcji Multi-fill, skanowanie temperatury i czasu

Kontrola środowiska pracy zgodna z wymaganiami tomu 21 kodeksu przepisów federalnych (CFR), część 11, oraz dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) i laboratoryjnych (GLP)

 • ścieżka audytu
 • zarządzanie użytkownikami o różnych poziomach uprawnień dostępu
 • podpis elektroniczny
 • pakiet kwalifikacyjny dla firm farmaceutycznych
 • wyłączenie pamięci danych

Parametry techniczne

Zakres pomiaruAbbemat 450Abbemat 650
Współczynnik załamania światła [nD] 1,26 - 1,72 1,26 - 1,72
Skala Brixa [%] 0 - 100 0 - 100
temperatura [°C] 42) - 125 42) - 125
Rozdzielczość
Współczynnik załamania światła [nD] ±0,00001 ±0,000001
Skala Brixa [%] 0,01 0.001
temperatura [°C] 0,01 0.01
Dokładność1)
Współczynnik załamania światła [nD] ±0,0001 ±0,00002
Skala Brixa [%] ±0,05 ±0,015
temperatura [°C] ±0,05 ±0,03
Stabilność temperatury [°C] ±0,002 ±0,002
Informacje dodatkowe
Materiał pryzmatu Syntetyczny szafir
Źródło promieniowania dioda elektroluminescencyjna (LED) o przeciętnym okresie eksploatacji >100,000 h
Długość fali 589,3 ±0,1 nm (linia D sodu)
Minimalna ilość próbki w przybliżeniu 0,2 ml
Czas badania pojedynczej próbki 5 sekund (po zrównoważeniu temperatury)
Czas trwania regulacji temperatury 20 sekund (0,5 ml wody do temperatury 20,00°C w warunkach laboratoryjnych)
Złącza
 • RS-232 (do komputera)
 • CAN BUS
 • Ethernet
 • VGA
Metody dla:
 • Branży cukierniczej
 • Przemysłu chemicznego
 • Produkcji żywności i napojów
 • Branży farmaceutycznej
 • Branży perfumeryjnej
 • Branży medycznej
 • Branży paliwowej
Przy ścisłej współpracy z klientami w firmie Anton Paar stale gromadzimy wiedzę i rozwijamy nowe metody i zastosowania. Aby uzyskać aktualną listę metod, skontaktuj się z nami.
Kalibracja
 • jednopunktowa
 • dwupunktowa
Części wchodzące w kontakt z próbkami Szafir syntetyczny, FFKM, PPS-GF40, PTFE/ETFE, silikon, anodowane aluminium
Interfejs użytkownika Oddzielna jednostka sterująca
Wymiary

Jednostka sterująca:

 • Szerokość: 220 mm (8,66 cala)
 • Wysokość: 100 mm (3,94 cala)
 • Głębokość: 295 mm (11,61 cala)

Wielkość pomiarowa:

 • Szerokość: 200 mm (7,87 cala)
 • Wysokość: 135 mm (5,31 cala)
 • Głębokość: 200 mm (7,87 cala)
Masa

Jednostka sterująca: 2,4 kg (5,29 funta)

Wielkość pomiarowa: 6,1 kg (13,45 funta)

1) w standardowych warunkach refraktometrycznych (T = 20°C, λ = 589 nm, temperatura otoczenia 23°C)
2) maksymalna temperatura zewnętrzna 30°C

Standardy

A

ASTM D1747
AOAC 920.141
AOAC 921.08
AOAC 920.141
ASTM D1218
ASTM D542
AOAC 950.04
ASTM D3321
AOAC 940.09
AOAC 932.14, część C
AOAC 976.20
AOAC 932.12
AOAC 898.02
AOAC 970.15
AOAC 945.102
AOAC 921.08
AOAC 943.05
AOAC 983.17
AOAC 969.38
AOAC 2000.19
AOAC 898.02
AOAC 953.16
AOAC 970.59
ASTM D4095
AOAC 969.18
ASTM D4542
AOAC 950.13
ASTM D5006
AOAC 983.01
AOAC 920.78
AOAC 948.10
AOAC 905.01

D

DIN 51423

F

Farm. Eur. 2.2.6 – Współczynnik załamania

I

ISI 06-1e
ICUMSA SPS-3
ICUMSA GS4/3-13

O

OIML R 108
OIV MA-AS2-02
OIV MA-AS312-01B

U

USP 831 – Współczynnik załamania

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Dokumenty

Akcesoria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Grupa branżowa
Standardy
Wyświetlono do z

Podobne produkty