standardsiation and testing institutes

Instytuty normalizacyjne i badawcze

Instytuty normalizacyjne i badawcze przyczyniają się do zapewniania najwyższej jakości i bezpieczeństwa konsumentom, producentom przemysłowym i rządom na całym świecie; jednocześnie wspierają wzrost gospodarczy i usprawniają handel. Cechujące się najwyższą precyzją i powtarzalnością przyrządy analityczne Anton Paar stanowią dla nich uznaną aparaturę wzorcową. Wyszukaj na poniższej liście przyrząd pomiarowy dostosowany do Twoich szczególnych potrzeb albo zwróć się o pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania bezpośrednio do nas.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Rodzaj operacji
Standardy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Wyświetlono do z

Brak wyników!

Analizator destylacji atmosferycznej: Diana 700

With its extended low temperature range the automatic Abel closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method

Aparat Abla do oznaczania temperatury zapłonu: ABA 4

The automatic Cleveland open cup tester features a fire extinguishing device, automatic relighting and a skin removal device for bitumen.

Aparat Clevelanda do oznaczania temperatury zapłonu i temperatury palenia: CLA 5

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu metodą Martensa-Pensky’ego: PMA 500

Oxidation Stability Tester OBA 1 consisting  of a bath, 4 pressure vessels and digital manometers

Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej: OBA 1

With its extended low temperature range the automatic Tag closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method.

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu: TAG 4

Aparat do oznaczania zawartości żywic: GUM

Fraass Breaking Point Tester BPA 5 with bitumen coated plaque.

Aparat Fraassa do oznaczania temperatury łamliwości: BPA 5

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Aparat Martensa-Pensky’ego do oznaczania temperatury zapłonu: PMA 5

AutoFlow  BET+

Automatisches Verdünnungs- und Dosiersystem DDS

Automatyczny system rozcieńczania i dozowania: DDS

autosorb 6iSA

Autotap oraz Dual Autotap

The Starch Cell in combination with the MCR rheometer enables the easy analysis of starch gelling behavior at the required high heating and cooling rates.

Cela do skrobi – Badanie kleikowania skrobi

ChemBET Pulsar

Rotor 16SOLV HF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Ekstrakcja mikrofalowa: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Ekstrakcja mikrofalowa: Rotor 16SOLV MF100

DH 5 Herschel emulsifier with accessories for 8 test places

Emulsyfikator Herschela: DH 5

Gęstościomierz: DMA 4100 M

Gęstościomierz: DMA 4500 M

Gęstościomierz: DMA 5000 M

Gęstościomierz: DMA 501

iSorb HP

Kompaktowy moduł Calotest (CAT²c)

MCP 150

Kompaktowy polarymetr modułowy MCP 150

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 2001

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 3001

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 4001

Lepkościomierz z toczącą się kulą Lovis 2000 M/ME

Litesizer 100

Two-place grease working machine with stroke counter.

Maszyna do wyrabiania smaru: GWM 5

Micro Rotary Riffler

Miernik zawartości alkoholu

Moduł odgazowania próbki FloVac

Moduł odgazowania XeriPrep

Modułowy polarymetr kołowy MCP 100

Monowave 450: Zautomatyzowana ekstrakcja mikrofalowa

Oprogramowanie do analizy cząstek: Kalliope™

PentaFoam

PentaPyc

Benchtop Heating Stage BTS 500

Podgrzewane stoliki laboratoryjne BTS 150 | BTS 500

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Przenośne, stanowiskowe spektrometry Ramana: Cora 5X00

Przenośny gęstościomierz: DMA 35

QUADRASORB evo

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr Abbemat MW wykorzystujący różne długości fali

Abbemat Heavy Duty

Refraktometry: linia Abbemat Heavy Duty

Abbemat Performance and Performance Plus

Refraktometry: linie Abbemat Performance i Performance Plus

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Reometr rotacyjny: RheolabQC

Reometr: MCR 102, MCR 302, MCR 502

Reometr: MCR 72 i MCR 92

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16HF100

The acid digestion rotor 16MF100 with 16 pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16MF100

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Roztwarzanie wysokociśnieniowe: Wysokociśnieniowy aparat spopielający HPA-S

SAXSpace instrument

Rutynowa analiza SAXS/WAXS/BIOSAXS: SAXSpace

Ręczny gęstościomierz: DMA 35 Basic

Seria autosorb iQ

Seria NOVAtouch

Seria PoreMaster

Seria sond do pomiaru gęstości L-Dens 7000

Seria Ultrapyc

SmartPave: Reometr dynamicznego ścinania

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

Sonda T

Stanowisko laboratoryjne SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Stanowiskowe spektrometry Ramana: Cora 7X00

Sucrolyser

Rotor 1DRY is the ideal accessory for efficient handling of samples prior to digestion. Microwave-assisted drying takes a quarter of the time required by conventional methods, without carbonization or contamination of samples.

Suszenie mikrofalowe: Rotor 1DRY

Termometry precyzyjne: MKT 50 i MKT 10

Tester nanotwardości: NHT³

Cold Filter Plugging Point Tester Callisto 100 with digital display

Tester temperatury zablokowania zimnego filtra: Callisto 100

Tester zarysowania Revetest® (RST³)

Tester zarysowania w mikroskali (MST³)

Tester zarysowania w nanoskali: NST³

TORC 5000 – termooptyczna oscylując aanaliza załamania

Temperature Tribometer

Trybometr wysokotemperaturowy (THT)

Twardościomierz Micro Combi Tester (MCT³)

Twardościomierz w skali mikro (MHT³)

Twardościomierz wysokotemperaturowy w wersji ultra (UNHT³ HTV)

Ultrananotwardościomierz: UNHT³

VSTAR

Zautomatyzowany system analizy jakościowej buraka cukrowego: Betalyser

Wyświetlono do z

Anton Paar Zastosowania

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

Mechanical properties of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films with an influence of the nucleation density on the structure

Mechanical properties of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films with an influence of the nucleation density on the structure

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

Milk: Know the particles, know the quality

Milk: Know the particles, know the quality

The size of the fat particles in milk can vary, which strongly affects milk quality. Characterizing milk-based particles is fast and accurate with the Litesizer™ 500.

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint now integrates the high-brightness MetalJet X-ray source enabling ultra-fast SAXS measurements in the laboratory.

In-situ GISAXS heating experiments on self-assembled Gold nanoparticles

In-situ GISAXS heating experiments on self-assembled Gold nanoparticles

Thermal morphology changes of self-assembled Gold nanoparticles have been studied using the SAXSpoint system with the temperature controlled GISAXS stage.