Zalecane wyniki

standardsiation and testing institutes

Instytuty normalizacyjne i badawcze

Instytuty normalizacyjne i badawcze przyczyniają się do zapewniania najwyższej jakości i bezpieczeństwa konsumentom, producentom przemysłowym i rządom na całym świecie; jednocześnie wspierają wzrost gospodarczy i usprawniają handel. Cechujące się najwyższą precyzją i powtarzalnością przyrządy analityczne Anton Paar stanowią dla nich uznaną aparaturę wzorcową. Wyszukaj na poniższej liście przyrząd pomiarowy dostosowany do Twoich szczególnych potrzeb albo zwróć się o pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania bezpośrednio do nas.

Skontaktuj się

Anton Paar Produkty

TWÓJ WYBÓR: WYCZYŚĆ WSZYSTKIE FILTRY X
Typ operacji
Normy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Pokazuje od do z

Nie znaleziono !

Abbemat Heavy Duty

Abbemat Heavy Duty

Abbemat Performance and Performance Plus

Abbemat Performance i Performance Plus

Analizator destylacji atmosferycznej: Diana 700

With its extended low temperature range the automatic Abel closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method

Aparat Abla do oznaczania temperatury zapłonu: ABA 4

The automatic Cleveland open cup tester features a fire extinguishing device, automatic relighting and a skin removal device for bitumen.

Aparat Clevelanda do oznaczania temperatury zapłonu i temperatury palenia: CLA 5

Fraass Breaking Point Tester BPA 5 with bitumen coated plaque.

Aparat Fraassa do oznaczania temperatury łamliwości: BPA 5

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Aparat Martensa-Pensky’ego do oznaczania temperatury zapłonu: PMA 5

Oxidation Stability Tester OBA 1 consisting  of a bath, 4 pressure vessels and digital manometers

Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej: OBA 1

With its extended low temperature range the automatic Tag closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method.

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu: TAG 4

Aparat do oznaczania zawartości żywic: GUM

Automatisches Verdünnungs- und Dosiersystem DDS

Automatyczny system rozcieńczania i dozowania: DDS

The Starch Cell in combination with the MCR rheometer enables the easy analysis of starch gelling behavior at the required high heating and cooling rates.

Cela do skrobi – Badanie kleikowania skrobi

DH 5 Herschel emulsifier with accessories for 8 test places

Emulsyfikator Herschela: DH 5

Gęstościomierz: DMA™ 4100 M

Gęstościomierz: DMA™ 4500 M

Gęstościomierz: DMA™ 5000 M

Gęstościomierz: DMA™ 501

Kompaktowy moduł Calotest (CAT²c)

MCP 150

Kompaktowy polarymetr modułowy MCP 150

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 2001

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 3001

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 4001

Lepkościomierz z toczącą się kulą Lovis 2000 M/ME

Litesizer™ 100

Two-place grease working machine with stroke counter.

Maszyna do wyrabiania smaru: GWM 5

Miernik zawartości alkoholu

The Multiwave PRO microwave reaction system serves two groups: professionals in trace analysis and synthetic chemistry.

Mikrofalowy system reakcyjny: Multiwave PRO

Modułowy polarymetr kołowy MCP 100

Monowave 450: Zautomatyzowana ekstrakcja mikrofalowa

Rotor 8EVAP is an innovative accessory for microwave evaporation with the modular Multiwave PRO microwave sample preparation system. It greatly simplifies and accelerates the microwave-assisted evaporation of acids and concentration of aqueous sample solutions in 8 vessels simultaneously.

Odparowywanie mikrofalowe: Rotor 8EVAP

The pressure sensor accessory allows for precise reaction control within the reference vessel of Rotor 16MF100 or Rotor 16HF100. The pressure data is transferred to the oven via infrared signal. If required, the pressure sensor accessory can be upgraded to a pressure/temperature sensor accessory.

Opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia

Pressure/temperature sensor accessory for precise reaction control within the reference vessel of Rotor 16MF100 and/or Rotor 16HF100.

Opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia i temperatury

Oprogramowanie do analizy cząstek: Kalliope™

Rotor 1DRY is the ideal accessory for efficient handling of samples prior to digestion. Microwave-assisted drying takes a quarter of the time required by conventional methods, without carbonization or contamination of samples.

Osuszanie mikrofalowe: Rotor 1DRY

Benchtop Heating Stage BTS 500

Podgrzewane stoliki laboratoryjne BTS 150 | BTS 500

Przenośne gęstościomierze: DMA 35

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Przenośne, stanowiskowe spektrometry Ramana: Cora 5X00

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr Abbemat MW wykorzystujący różne długości fali

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Reometr rotacyjny: RheolabQC

Reometr: MCR 102, MCR 302, MCR 502

Reometr: MCR 72 i MCR 92

Rotor 16SOLV HF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Roztwarzanie mikrofalowe i ekstrakcja: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Roztwarzanie mikrofalowe i ekstrakcja: Rotor 16SOLV MF100

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16HF100

The acid digestion rotor 16MF100 with 16 pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16MF100

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Roztwarzanie wysokociśnieniowe: Wysokociśnieniowy aparat spopielający HPA-S

SAXSpace instrument

Rutynowa analiza SAXS/WAXS/BIOSAXS: SAXSpace

Ręczny gęstościomierz: DMA 35 Basic

Seria sond do pomiaru gęstości L-Dens 7000

Skomputeryzowany system analizy jakościowej buraka cukrowego: Betalyser

Laboratory system Sucrolyser

Skomputeryzowany system laboratoryjny: Sucrolyser/Eco Sucrolyser

SmartPave: Reometr Dynamic Shear

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

Sonda T

Stanowisko laboratoryjne SAXS/WAXS/GISAXS SAXSpoint 2.0

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Stanowiskowe spektrometry Ramana: Cora 7X00

TORC 5000 – termooptyczna oscylując aanaliza załamania

Termometry precyzyjne: MKT 50 i MKT 10

Tester nanotwardości (NHT³)

Cold Filter Plugging Point Tester Callisto 100 with digital display

Tester temperatury zablokowania zimnego filtra: Callisto 100

Tester zarysowania Revetest® (RST³)

Tester zarysowania w mikroskali (MST³)

Tester zarysowania w nanoskali (NST³)

Temperature Tribometer

Trybometr wysokotemperaturowy (THT)

Surface Testing Platform for scratch (Micro Scratch, MST³) and indentation (Microindentation, MHT³ and Ultra Nano indentation, UNHT³) in order to identify coating adhesion, scratch resistance, hardness and elastic modulus of materials.

Twardościomierz Micro Combi Tester (MCT³)

Twardościomierz w skali mikro (MHT³)

Twardościomierz wysokotemperaturowy w wersji ultra (UNHT³ HTV)

Ultratwardościomierz w nanoskali (UNHT³)

Pokazuje od do z

Anton Paar Zastosowania

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

High temperature tribological behavior of advanced hard coatings for cutting tools

Mechanical properties of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films with an influence of the nucleation density on the structure

Mechanical properties of ultrananocrystalline diamond (UNCD) films with an influence of the nucleation density on the structure

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

Milk: Know the particles, know the quality

Milk: Know the particles, know the quality

The size of the fat particles in milk can vary, which strongly affects milk quality. Characterizing milk-based particles is fast and accurate with the Litesizer™ 500.

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint now integrates the high-brightness MetalJet X-ray source enabling ultra-fast SAXS measurements in the laboratory.

In-situ GISAXS heating experiments on self-assembled Gold nanoparticles

In-situ GISAXS heating experiments on self-assembled Gold nanoparticles

Thermal morphology changes of self-assembled Gold nanoparticles have been studied using the SAXSpoint system with the temperature controlled GISAXS stage.