Zgłoś uczestnictwo w konkursie o nagrodę naukową Anton Paar Research Award

2018-05-17 | Corporate

Austriacki producent specjalistycznych instrumentów analitycznych i wyposażenia pomiarowego, firma Anton Paar otwiera pierwszy konkurs na projekt pomiarowo-analityczny Anton Paar Research Award Warunkiem kwalifikacji do konkursu jest złożenie projektu dotyczącego nowych metod oraz/lub zastosowania w chemii analitycznej lub badaniach fizycznych własności materiałów. Prezentowane metody i badania nie mogą być starsze niż dwa lata. Dodatkowo, materiały konkursowe winny cechować się wysoką możliwością praktycznego zastosowania w badaniach naukowych, produktach przemysłowych oraz/lub aplikacjach.

Konkurs otwarty dla wszystkich

Zgłoszenie do konkursu może złożyć każda osoba, zainteresowana analizą chemiczną lub badaniami fizycznymi. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie nowych metod i zastosowań. Możliwe jest także zgłaszanie projektów, które nie były wcześniej publikowane. Konieczne jest spełnienie wymienionych powyżej kryteriów.

Nagroda o wysokości 20 000 EUR

Nagroda Anton Paar Research Award w kwocie 20 000 EUR została ufundowana przez firmę Anton Paar. Zwycięzcy zostaną wskazani przez komisję konkursową składającą się z reprezentantów renomowanych austriackich uniwersytetów oraz przez pracowników firmy Anton Paar. Wszystkie prace zostaną ocenione z uwzględnieniem potencjału zastosowania jako produkt lub metoda. Ważny jest także wpływ na rozwijane technologie pomiarowe lub ich ulepszenie. Nagroda zostanie przyznana w listopadzie 2018 r. w siedzibie głównej firmy Anton Paar w Graz w Austrii lub w siedzibie partnera firmy Anton Paar, do której zaproszony zostanie laureat nagrody.

W celu złożenia aplikacji skorzystaj z adresu: www.anton-paar.com/pl-pl/konkursnaukowy/