Přihlaste se do soutěže o cenu Anton Paar Research Award

2018-05-17 | Corporate

Rakouská společnost Anton Paar, která je odborníkem v oblasti analytických přístrojů a měřicích zařízení, vypisuje první ročník soutěže „Anton Paar Research Award for Instrumental Analytics and Characterization“. Aby se váš návrh mohl soutěže zúčastnit, musí se zaměřovat na nové metody nebo použití v chemické instrumentální analýze nebo fyzikální charakterizaci materiálů a nesmí být starší než dva roky. Návrhy by rovněž měly ukazovat nový směr vědeckým nebo průmyslovým produktům či aplikacím.

Zúčastnit se může každý

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří mají zájem o chemickou analýzu nebo fyzikální charakterizaci. Hlavním tématem by měly být nové metody a aplikace. Můžete zaslat také zatím nezveřejněné projekty, pokud splňují výše uvedená kritéria.

Cena 20 000 eur

Udílení cen Anton Paar Research Award financuje společnost Anton Paar, která do soutěže věnovala 20 000 eur. Vítěze vybere porota, která se skládá ze zástupců renomovaných rakouských univerzit a společnosti Anton Paar. Všechny zaslané projekty budou posuzovány z hlediska použitelnosti produktu či metody a vlivu na vývoj nových nebo zdokonalených měřicích technologií. Cena bude vítězi předána v listopadu 2018 v sídle společnosti Anton Paar v rakouském Štýrském Hradci nebo v některé z dceřiných společností Anton Paar, kam budou vítězové pozváni.

Přihlašovací formulář naleznete zde: www.anton-paar.com/cz-cs/cenazavyzkum/