• Cena za výzkum v oboru instrumentální analýzy a charakterizace

    Přispějte k vytváření budoucnosti instrumentální analýzy a charakterizace a mějte tak možnost obdržet prestižní Cenu společnosti Anton Paar za výzkum pro rok 2019 s finanční odměnou 20 000 EUR.

Vítejte v soutěži společnosti Anton Paar o cenu za výzkum

Anton Paar, rakouská společnost specializující se na analytické a měřicí přístroje přijímá přihlášky do 2. ročníku soutěže o „Cenu za výzkum společnosti Anton Paar v oboru instrumentální analýzy a charakterizace“. Do soutěže se přijímají návrhy, které se věnují novým postupům a aplikacím v oboru instrumentální chemické analýzy nebo fyzikální charakterizace materiálů a nejsou starší než dva roky. Návrhy zároveň musí mít vysoký potenciál využití ve vědeckých či průmyslových produktech a aplikacích. 

Soutěž je otevřená všem

Přihlášku může podat kdokoli, kdo se zabývá chemickou analýzou a fyzikální charakterizací. Pozornost bude soustředěna na nové metody a aplikace. Při dodržení výše uvedených podmínek lze přihlásit i dosud nepublikované projekty. 

Odměna 20 000 EUR

Cena za výzkum společnosti Anton Paar je dotována částkou 20 000 eur z prostředků společnosti Anton Paar. Vítězné návrhy vybere komise složená ze zástupců renomovaných rakouských univerzit a společnosti Anton Paar. Veškeré návrhy budou posuzovány na základě možného využití v podobě produktu nebo postupu a dle dopadu na vývoj nových nebo zdokonalených technologií měření. Cena bude udělena na začátku roku 2020.

Cena za výzkum 2018

Cena za výzkum společnosti Anton Paar v oboru instrumentální analýzy a charakterizace byla rozdělena mezi dvě aplikace, které jsou mimořádné z vědeckého hlediska i metrologického zpracování. Robin Ras a Zhou Quan z finské Aalto University přesvědčili porotu svým projektem lokálního měření vlhkosti hydrofobních povrchů pomocí sondy v podobě kapky vody. Johannes Waclawek a Bernhard Lendl z Technické univerzity Vídeň získali ocenění za plynový snímač s vysokým rozlišením a laserovou detekcí. O cenu společnosti Anton Paar za výzkum soutěžilo 69 projektů z 19 zemí.

Komise

Ronald Henzinger

Vedoucí výzkumu a vývoje, Anton Paar

Ronald Henzinger je fyzik s dlouholetými zkušenostmi v oboru různých technologií snímání v automobilovém průmyslu a v oblasti výroby analytických přístrojů.


Prof. Ferdinand Hofer

Profesor Technické univerzity v Grazu, vedoucí Ústavu elektronové mikroskopie a nanoanalýzy

Výzkumná činnost profesora Hofera se týká elektronové mikroskopie materiálů a nanostruktur.


Prof. Oliver Kappe

Profesor chemie na Univerzitě Graz (Rakousko), vědecký ředitel ústavu chemie kontinuálního toku a procesů (CC FLOW) ve výzkumném institutu farmaceutického inženýrství (RCPE)

Výzkumné zájmy profesora Kappeho se týkají chemie kontinuálního toku, výroby API a technologií intenzifikace procesů.


Prof. Wolfgang Kern

Katedra chemie polymerů, Montanuniversität Leoben, vědecký ředitel centra Polymer Competence Center Leoben

K výzkumným zájmům profesora Kerna patří fotochemie polymerů, radiačně indukovaná polymerace a reakce při zesíťování, chemie povrchů a rozhraní.


Gerhard Murer

Future Business Activities, Anton Paar

Gerhard Murer je hlavní vědecký pracovník společnosti Anton Paar. Věnuje se potenciálu možných budoucích obchodních aktivit.

O firmě Anton Paar

Od svého založení v roce 1922 se společnost Anton Paar vyvinula ze soukromého zámečnictví ve společnost zabývající se přesnou mechanikou a později postupně až ve světově známého výrobce vysoce přesných analytických a měřicích přístrojů. Společnost Anton Paar GmbH ve snaze o další růst prostřednictvím inovací investuje 20 % ročního obratu do výzkumu a vývoje a neustále rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi a dalšími výzkumnými partnery.

Skupina Anton Paar působí ve 110 zemích, má 31 prodejních poboček a osm výrobních firem. Společnost Anton Paar je vlastněna Nadací Santner, neziskovou organizací zaměřenou výhradně na charitativní činnost.