Long Night of Research 2018 ve Štýrském Hradci

2018-04-18 | Corporate

Tato akce v oblasti výzkumu – největší v německy mluvícím světě – se koná každé dva roky. Během osmého konání Long Night of Research se ve společnosti Anton Paar Štýrský Hradec od 17 do 23 hodin opět otevřely brány návštěvníkům dychtícím po poznání. Akce přilákala celkem 228 000 návštěvníků na více než 265 různých místech v celém Rakousku. Akci realizovali velmi motivovaní zaměstnanci a díky tomu měla společnost Anton Paar v roce 2018 nadprůměrnou účast 1640 hostů. 

Zážitek s high-tech na vlastní oči

Věda a výzkum utvářejí náš každodenní život mnohem víc, než si často uvědomujeme. Anton Paar podporuje běžný život přesnými měřicími přístroji a inovativními technologiemi – ať už například v odvětví nápojů, chemickém průmyslu, odvětví minerálních olejů, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu nebo v oblasti charakterizace materiálů a povrchů. Cílem této akce je propagovat úžasný svět výzkumu trochu hravějším způsobem. Při pohledu do zákulisí je zřejmé, že firma Anton Paar umožnila zažít výzkum na vlastní oči. Cílem, který se podařilo úspěšně realizovat, bylo předat co nejvíc dojmů ze světa Anton Paar, umožnit osobní rozhovory s výzkumníky a představit nás jako atraktivního zaměstnavatele. Zastoupeno bylo celkem devět stanic, mimo jiné výroba, montáž a logistika jako největší z nich. Díky „principu otevřeného domu“ se návštěvníci mohli v prostorách volně pohybovat a vybrat si náměty, které je zajímaly nejvíc.

Vrcholné zážitky 

Do předváděcí laboratoře přilákaly návštěvníky čokoláda, zubní pasta a sladké nápoje. Na předváděných ukázkách, čokoládové fontáně a experimentech se zubní pastou se mohli dozvědět všechno o hustotě a viskozitě.

Největšími stanicemi byla výroba, montáž a logistika. Prohlídka výroby mechanických a elektronických součástí, oddělení logistiky a montáže zařízení poskytla představu o tom, jak se z kovového bloku stane přesný přístroj. Návštěvníky uchvátila komplexnost technických procesů, pracovní postupy podporované roboty a ukázka technologie laserového slinování kovů. Ve výrobě elektrických součástí mohli návštěvníci sledovat, jak se desky s plošnými spoji osazují komponenty a čipy. V oddělení logistiky se návštěvníkům otevřel pohled na každodenní pracovní život a dostalo se jim informací o pozici „technika skladové logistiky“. V oddělení montáže nejpřesnějších hustoměrů na světě odborníci firmy Anton Paar předvedli, jak se ze součástí vyráběných na místě stávají měřicí přístroje, které po celém světě využívají renomované společnosti.

Hlubší pohled do výzkumných aktivit na úrovni nanosvěta, kterým se firma věnuje, byl zárukou různorodého programu nabitého informacemi. Tým Anton Paar in motion se postaral o pohyb, zábavu a hru. V mateřské škole se konal dětský workshop s experimenty v oblasti magnetismu a mobility.

Skvěle zastoupeno bylo i oddělení lidských zdrojů, které předvedlo „inovativního ducha“ při hledání nových zaměstnanců. Báječným místem k návštěvě byl samozřejmě i náš pivovar – s informacemi o tom, jak se vaří a měří výborné pivo, a s ochutnávkou.

Akci Long Night of Research v Anton Paar ve Štýrském Hradci realizovalo více než 100 motivovaných zaměstnanců.