Jak domácí sládkové dostanou pivo do telefonu

2017-03-23 | Corporate

Je to jednoduché. Domácí pivovary mohou nyní s přístrojem pro stanovení hustoty a extraktu EasyDens otevřít přímou cestu ke komunikaci se svým nápojem - přes svůj telefon.

Chtějí-li sládkové v domácích pivovarech stanovit obsah extraktu svého piva, monitorovat fermentační proces nebo potřebují informaci o správném čase plnění piva do lahví, mohou se "svého piva zeptat" přímo stiskem tlačítka na telefonu. Po stažení aplikace EasyDens, která je zdarma, jsou všechny výsledky zobrazeny na displeji chytrého telefonu.

EasyDens je finančně příznivé nové řešení designované pro výrobce piva v malých pivovarech, kteří chtějí jít digitální cestou a zbavit se skleněných hustoměrů. Jednoduše, rychle a spolehlivě stanovuje obsah extraktu v mladině, monitoruje proces fermentace prostřednictvím denního měření zdánlivého extraktu a nakonec přináší informací potřebnou k rozhodnutí o plnění do lahví.

Na rozdíl od skleněných hustoměrů, nejtradičnějšího nástroje sektoru malých varen piva, přístroj pro měření hustoty extraktu EasyDens pokrývá celý požadovaný měřicí rozsah výroby piva. Je to jednotlačítkové řešení pro přístroj pro ověření extraktu před, během i po fermentaci. Doba trvání jednoho měření včetně plnění a čištění je méně než jedna minuta. Výsledky jsou automaticky teplotně korigovány a zobrazeny ve °Plato, není tedy zapotřebí další výpočet nebo použití korekčních tabulek. EasyDens s ohledem na svoje nároky vůči uživateli dostojí svému jménu. Takto funguje měření s EasyDens: Po odstranění částic ze vzorku piva - zapotřebí pouze 2 ml - pomocí filtračního papíru a odstranění CO2 v průběhu a po fermentaci odplyněním protřepáním vzorku, se pivo plní stříkačkou přímo do EasyDens. Naměřené výsledky jsou po několika málo okamžicích zobrazeny na displeji.

Anton Paar je partnerem pivovarského průmyslu již několik dekád a je předním výrobcem systémů pro stanovení hustoty a extraktu v tomto průmyslu. EasyDens pracuje na inovovaném principu oscilační U-trubice používaném i u nejpřesnějšího automatického hustoměru Anton Paar na trhu - DMA™ 5000 Generation M. Domácí a malé pivovary profitují na této kvalitě přímo a finančně velmi efektivně. Je to tak jednoduché.