Den baterie

2024-02-18 | Corporate

18. února je Den baterií – je to také den narození jejich vynálezce, italského fyzika Alessandra Volty. Před 224 lety si pravděpodobně nedokázal představit, jak se baterie vyvinou a kolik různých typů baterií postupem času vznikne.

Historie baterií začíná v roce 1800, kdy italský fyzik Alessandro Volta vynalezl Voltův sloup, který je považován za první skutečnou baterii. Tento převratný vynález sestával ze střídajících se kotoučů zinku a mědi, oddělených absorpčním materiálem ponořeným do slané vody, a poprvé umožnil nepřetržitou výrobu elektřiny. Od té doby se technologie baterií začaly rychle vyvíjet od prvních olověných baterií až po moderní lithium-iontové baterie, které se dnes používají v různých aplikacích od kardiostimulátorů po mobilní telefony a elektromobily.

Přístroje Anton Paar jsou špičkou v nejrychleji rostoucím průmyslovém odvětví
Bezpečnost, funkčnost a životnost baterie však budou jen tak dobré, jako jsou materiály, z nichž je vyrobena. Konkrétně elektrody, separátor a elektrolyt musí být plně charakterizovány a monitorovány od okamžiku, kdy se dostanou do výrobního závodu, až po jejich začlenění do konečného produktu.

Musí se měřit mimo jiné následující parametry: plocha povrchu elektrody, krystalická struktura, velikost částic a krystalitů, velikost pórů, tok elektrodové suspenze a vlastnosti vytvrzování, chemická čistota surovin, velikost pórů separátoru a vlastnosti jeho struktury, viskozita elektrolytu, hustota a bod vzplanutí. To vše lze samozřejmě analyzovat pomocí měřicích přístrojů Anton Paar.

V seriálu The Battery Experts na YouTube Anthony Chalou, manažer pro rozvoj trhu, poskytuje přehled nejběžnějších charakterizačních technologií používaných při výzkumu, vývoji a výrobě lithium-iontových baterií.