Anton Paar uvádí na trh Coriolisův průtokoměr

2024-01-10 | Corporate

Od ledna 2024 nabízí společnost Anton Paar řadu Coriolisových průtokoměrů, které mimo jiné poskytují informace o hmotnostním průtoku, hustotě a teplotě a díky širokému portfoliu řešení pokrývají požadavky široké škály průmyslových odvětví.

Coriolisova měřicí metoda v různých verzích
Coriolisovy průtokoměry jsou vybaveny jednou nebo dvěma měřicími trubicemi. Ty se uvádějí do oscilace pomocí budicí cívky. Tato oscilace je konstantní, dokud jsou trubice prázdné. Jakmile však začne měřicími trubicemi protékat médium – ať už kapalina nebo plyn – vzniká v důsledku setrvačnosti proudícího média další 'kmitavý pohyb'. „Zde se měří fázový posun mezi vstupním a výstupním bodem. U dvou trubic se měří vzájemná vzdálenost, u jedné trubky vzdálenost k pouzdru. Z toho se pak odvozují hodnoty,“ vysvětluje produktový manažer Simon Lobnig.

Nová řada nabízí tři různé modely – L-Cor 8000, L-Cor 6000 a L-Cor 4000 – které poskytují údaje o hmotnostním průtoku a hustotě, z nichž se vypočítává také objemový průtok a koncentrace. „Oblasti použití a požadované průtoky se mohou značně lišit – od jednotlivých kapek za minutu, například při dávkování vonných látek v kosmetickém průmyslu, až po několik set tun za hodinu, například v ropném průmyslu. Díky třem modelům můžeme pokrýt širokou škálu,“ říká Simon Lobnig.

Modely podrobněji
L-Cor 8000 je takzvaný typ U, má dvě trubice z nerezové oceli a poskytuje nejpřesnější výsledky ze všech tří modelů – přesnost průtoku ±0,1 % a přesnost hustoty až ±0,5 kg/m³. Kromě toho je možných několik variant modelů – například obzvláště odolný proti vysokým teplotám do 350 °C, odolný proti chladu pro použití při teplotách až do -200 °C nebo pro vysoké tlaky až do 430 barů. Kromě ropného průmyslu je L-Cor 8000 určen také pro použití v chemickém a nápojovém průmyslu.

L-Cor 6000 je typ S, je zde použita titanová trubice. Tento model je vhodný zejména pro vysoce viskózní kapaliny a kapaliny obsahující pevné látky; splňuje také vysoké hygienické standardy. Oblasti jeho použití zahrnují farmaceutický a chemický průmysl a potravinářský a nápojový průmysl.

L-Cor 4000 je nejlevnější model – takzvaný typ B, který je podobný modelu L-Cor 8000. Je vhodný pro všechna průmyslová odvětví.

Až 30 milionů kombinací
Nová řada průtokoměrů zaujme především svou rozmanitostí – tři modely lze individuálně konfigurovat pro zákazníky. „Kromě požadovaných procesních přípojek můžeme nabídnout také různé průměry potrubí až do šesti palců (pozn.: 152,4 mm) a můžeme také přizpůsobit smáčené části, tj. části, které přicházejí do styku s měřeným materiálem,“ vysvětluje Simon Lobnig. „Pokud vezmeme všechny konstelace dohromady, dostaneme se přibližně na 30 miliónů možných kombinací.“