Anton Paar ShapeTec Bosna začíná v nové výrobní hale

2018-04-25 | Corporate

Tento nový výrobní závod v Bosně je příspěvkem firmy Anton Paar k obnově oblasti, s níž ji pojí osobní vazby. Bylo totiž samozřejmostí jít do regionu, který je snadno dostupný, má výborné zkušenosti s referenčními společnostmi a kde se německy mluví mnohem častěji, než by kohokoli napadlo.

Nová hala leží v oblasti Sijekovac/Brod, která je dosud poznamenaná válkou v letech 1992 až 1995. Spousta domů je stále rozbořených a jejich rozvaliny jsou dokladem smutné minulosti. Výrobní hala Anton Paar ShapeTec Bosna (APST-BA), která byla oficiálně otevřena 13. dubna 2018, zde působí jako paprsek naděje. Výrobní plocha 2000 m2 zahrnuje kanceláře, jídelnu a doplňkové prostory. V tomto závodě pracuje 35 zaměstnanců a pět stážistů. Třináct z nich působí v oblasti CNC pro soustružení a frézování, devět v oboru zpracování plechu a sedm se podílí na ruční práci a montáži. Zbývající pracovníci zajišťují infrastrukturu, organizaci a řízení.

APST-BA je společnost poskytující služby a nabízí různé výrobní technologie. Objednávky dostává od Anton Paar ShapeTec v rakouském městě Wundschuh, z ústředí Anton Paar ve Štýrském Hradci a přímo z Bosny. Zaměstnanci zhotovují soustružené a frézované díly s přesností až 0,02 mm v dávkách od 20 do 10 000 kusů, vyrábějí lemovací díly a kompletují kryty včetně práškového lakování. „V Bosně se nyní vyrábí veškerá tepelná izolace z polyuretanové pěny pro zařízení Anton Paar,“ říká Bernhard Urch, výkonný ředitel APST-BA. Budova haly nabízí prostorové rezervy, které jsou nezbytné pro další růst. V současné době se používá přibl. 20 strojů a nástrojů. Bernhard Urch poznamenává: „Už jsme naplánovali kroky k další expanzi.“

A generální ředitel Urch dále pokračuje: „Pracujeme na dvě směny.“ Vzhledem k tomu, že nová hala leží asi 20 km od původního závodu v Derventě, zakoupila APST-BA autobus značky VW, který se nyní využívá ke kyvadlové dopravě.