Madencilik çözümleri

Madencilik çözümleri

Yüksek kaliteli ürünler için sorumlu ve sürdürülebilir üretim

Doğal kaynaklar için sürdürülebilir madencilik yapmak, yaşam standartlarımız ve refah için bir mihenk taşıdır. Çıkarılan malzemeler çok çeşitli uygulamalara sahiptir. İnşaatta (örneğin bina çerçeveleri) ve enerji üretiminde kritik bir rol oynarlar ve endüstriyel uygulamalar için ham madde ve mineral olarak kullanılırlar. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi mevcut yeşil teknolojilere ve iklim değişikliğine karşı mücadele çabalarının bir parçası olarak işletilebilecek maden yataklarının keşfedilmesine katkıda bulunurlar. Ve lüks mallar üretmek için kullanılırlar. Toplumda olumlu ve sürdürülebilir bir ekonomik rol oynamak için, madenden çıkarılan metaller ve mineraller, güvenli ve yüksek kaliteli ürünler sunan kalite kontrol süreçlerine göre araştırılmalı, çıkarılmalı, taşınmalı ve işlenmelidir. Çok çeşitli Anton Paar cihazları bu geliştirme ve üretim zincirinin her adımına katkıda bulunabilir.

Seçiminiz: Tüm filtreleri sıfırla X
Örnek

Cihaz

Numuneler

Ölçüm

Otomatik Çok Amaçlı Toz X-Ray Difraktometresi:
XRDynamic 500

Tam otomatik optikler ve hizalama rutinleri ile kullanımı sezgiseldir, acemilerden uzmanlara herkesin hatalarını en aza indirirken, en kaliteli XRD verilerinin hızlı bir şekilde toplamasına olanak tanır.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
 • Katı atık, depolama alanı
X-ışını Difraksiyonu
Arama: Yüksek değerli yatakları ve mevcut mineral formlarını belirleyerek madencilik sürecini optimize edin ve sonraki taşıma ve dağıtım işlem gereksinimlerini etkili bir şekilde planlayın
Arama: Çıkarılamayan cevher formlarını tanımlayarak çıkarma sürecini optimize etmek için olası geri kazanım kayıplarını önceden keşfedin
Kalite kontrol ve nitelik kontrolü: Optimum niteliği seçerek verimliliği artırın ve tesis koşullarını stabilize edin
Cevher işleme: Çıkarılan malzemenin niteliksel ve niceliksel mineral bileşimini hızlı bir şekilde analiz ederek madencilik sürecinin operasyonel verimliliğini ve cevherin zenginleştirme sürecini optimize edin
Cevher işleme: Mineral cevherinin faz analizi yoluyla demir oksidasyon durumunu belirleyerek cevher işlemenin maliyetlerini ve çevresel etkisini azaltın
Kalite kontrol: Değişikliklere hızla yanıt verebilmek için işlenmiş cevher kalitesini sürekli olarak izleyin
Artık analizi: Artıklardan geri kazanılabilecek değerli bileşikleri tanımlayarak israfı ve olası çevresel zararı azaltın

Cıva intrüzyon gözenek boyutu analiz cihazları:
PoreMaster

Malzemelerdeki makro gözeneklerin boyut dağılımını ve hacmini belirlemek için cıva intrüzyon porozimetreleri. Güvenli ve rahat kullanım.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
Cıva İntrüzyon Porozimetresi
Saha değerlendirmesi: Gözenek boyutunu ölçerek yeraltı suyu hareketini ve kirliliğini değerlendirin

Gerçek yoğunluk ölçümü için tek istasyonlu gaz piknometreleri:
Ultrapyc

Anton Paar’ın Ultrapyc gaz piknometreleri katı materyallerin, tozların ve köpüklerin gerçek yoğunluklarını ölçer. Bunlar piyasadaki en hassas ve doğru, otomatik gaz piknometreleridir.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Çimento
 • Sondaj çamuru
 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
 • Kömür, grafit
 • Katı atık, depolama alanı
Gaz Piknometrisi
Saha değerlendirmesi: Kaya gözenekliliğini ölçerek yeraltı suyu hareketini ve kirliliğini değerlendirin
Kuyu çimentosunun formüle edilmesi: Hedef katı yüzdesini hesaplayın ve uygun destek ve ısı yalıtımına sahip bir çimento üretmek için Blaine ölçümünün doğruluğunu artırın
Sondaj sıvılarının formülasyonu: Hidrostatik basınç ve sirkülasyon için optimum yoğunluğu elde edin
Cevher parçacıklarının deniz taşımacılığı: Belirli bir yük için sıvılaşma riskinin değerlendirilmesi yoluyla denizde deniz araç kaybını önlemek için güvenlik hesaplamaları yapın
Çökeltme tankı/havuzu/küveti tasarımı: Genel maliyetleri ve arazi kullanımını azaltmak üzere daha verimli operasyon ve yaşam döngüsü yönetimi için artıkların/tortunun sedimantasyon sürelerini hesaplayın.
Yüzdürme yöntemi (faydalı minerallerin ayrılması): Belirli bir kapasite için yüzdürme hücrelerinin boyutunu ve sayısını belirleyerek maden çamuru yoğunluğundan çamur konsantrasyonunu optimize edin
Kömür yıkanabilirlik testi: Yüzdürme-çökeltme tanklarındaki sıvıların yoğunluğunu optimize ederek kömürü kaya ve minerallerden ayırmanın ekonomisini en üst düzeye çıkarın
Kalite kontrol, paketleme ve nakliye: Doğru miktarda toz haline getirilmiş kaya (cevher) alın
Artık barajı güvenliği: Gelişmiş risk değerlendirmesi için kuru artıkların, doymuş artıkların, küçük parçacıkların ve şlamın yoğunluğunu ölçün
Atık alçı: Harçlarda kullanım için geri kazanılan atık malzemenin uygunluğunu belirleyin ve formülasyonu hesaplayın

Otomatik temsili örnekleyici:
Mikro Döner Karıştırıcı

Mikro Döner Karıştırıcı, bir otomatik temsili örnekleyicidir. Özellikleri ve teknik detayları hakkında daha fazla bilgi almak için devamını okuyun.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
Örnek Hazırlama
Metal analizi: Parçalanmış/frezelenmiş malzemeden, birden fazla fiziksel ve kimyasal analitik yönteme yönlendirilebilen, daha büyük elenmiş numune ile aynı bileşime sahip küçük bir parça alın

Mikrodalga parçalama sistemi:
Multiwave GO Plus

Multiwave GO Plus, sahip olduğu patentli DMC Yönlendirilmiş Çok Modlu Kavite (DMC) özelliğiyle en iyi özelliklerde tek modlu ve çok modlu mikrodalga sağlayan bir mikrodalga ile parçalama sistemidir.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Atık/sanayi/arıtılmış su
Mikrodalga Yakma
Olası maden sahalarının araştırılması: Aramadan elde edilen mineral numunelerindeki metal içeriğini analiz edin
Atık su kalite tayini: Daha fazla element analizi için ideal şekilde hazırlanması amacıyla atık su üzerinde mikrodalga parçalama işlemi gerçekleştirin

Mikrodalga parçalama sistemi:
Multiwave 5000

Multiwave 5000 mikrodalga parçalama platformu: 1 çalışmada 64 örnek, parçalama ve daha fazlası, özelleştirilebilir bir arayüz, >500 önceden yüklenmiş program, sensör teknolojisi, eller serbest kapı.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Çamur
Mikrodalga Yakma
Olası maden sahalarının araştırılması: Aramadan elde edilen mineral numunelerindeki metal içeriğini analiz edin
Çamur analizi: Toksikolojik ve çevresel olarak ilgili elementlerin (ICP, AAS vb.) çevresel iz analizinden önce çamurun sağlam ve kullanımı kolay asitle parçalama işlemini gerçekleştirin.

Mikrodalga parçalama sistemi:
Multiwave 5000
+ 20SVT50

Multiwave 5000 mikrodalga parçalama platformu: 1 çalışmada 64 örnek, parçalama ve daha fazlası, özelleştirilebilir bir arayüz, >500 önceden yüklenmiş program, sensör teknolojisi, eller serbest kapı.

Multiwave 5000 SVT kapları, üç parçalı kap yapısı aletsiz taşıma özelliğiyle zaman kazandırırken ayrıca en yüksek sıcaklık ve basınca dayanmak üzere tasarlanmıştır.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
 • Kömür, grafit
Mikrodalga Yakma
Madencilik ve kazı: İlgili elementleri içeren kayaları sonraki analizden önce çözün (ICP, AAS vb.)
Çeşitli cevherlerin arıtılması, çıkarılması, eritilmesi (=saflaştırma): Kontaminasyon veya analit kaybı olmadan yüksek verimle hızlı ve sorunsuz asitle yakma işlemi gerçekleştirin
Kalite kontrolü: Kontaminasyon veya analit kaybı olmadan yüksek verimle hızlı ve sorunsuz asitle yakma işlemi gerçekleştirin
Boksiti kostik özütleme: Endüstriyel işlem için optimum koşulları belirlemek üzere endüstriyel Bayer işlemini laboratuvar ölçeğinde simüle edin
Kömür ve grafitin çıkarılması, rafine edilmesi ve kalite kontrolü: Yüksek sıcaklıklar gerektiren kömür, kok ve grafit gibi yüksek reaktif numuneleri güvenilir şekilde parçalayın

Mikrodalga Parçalama Sistemi:
Multiwave 7000

Multiwave 7000'nin temel özelliği olan PDC, 300 °C'ye varan sıcaklıklarda ve 199 bara varan sıcaklıklarda asitle parçalama olanağı sağlar. Cam (tek kullanımlık), kuartz ya da PTFE-TFM'den üretilen geçme kapaklı örnek kapları farklı boyutlarda mevcuttur.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
Mikrodalga Yakma
Olası maden sahalarının araştırılması: Aramadan elde edilen mineral numunelerindeki metal içeriğini analiz edin
Çeşitli cevherlerin arıtılması, çıkarılması, eritilmesi (=saflaştırma): Kontaminasyon veya analit kaybı olmadan yüksek verimle hızlı ve sorunsuz asitle yakma işlemi gerçekleştirin
Kalite kontrolü: Kontaminasyon veya analit kaybı olmadan yüksek verimle hızlı ve sorunsuz asitle yakma işlemi gerçekleştirin
Boksiti kostik özütleme: Endüstriyel işlem için optimum koşulları belirlemek üzere endüstriyel Bayer işlemini laboratuvar ölçeğinde simüle edin
Platin grubu metallerin (PGM'ler) rafine edilmesi, ekstraksiyonu, eritilmesi: 280 °C'ye kadar emsalsiz parçalama koşullarında oldukça zorlu PGM'lerin uzun süreli parçalama işlemi

Sıcak blok parçalama sistemi:
Multicube 48

Multicube 48, yüksek saflıkta polipropilen örnek kapları kullanabilen, sezgisel dokunmatik ekranlı yüksek verimli, açık hazneli asitle parçalama için kullanılır.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Katı atık, depolama alanı
 • Atık/sanayi/arıtılmış su
 • Diğer çevresel örnekler
Sıcak Blok Parçalama
Çeşitli cevherlerin arıtılması, çıkarılması, eritilmesi (=saflaştırma): Ateş tahlili veya füzyon işleminden sonra kurşun prilin parçalanmasını aynı anda 48 parçalama pozisyonu ile gerçekleştirin
Kalite kontrolü: Ateş tahlili veya füzyon işleminden sonra kurşun prilin parçalanmasını aynı anda 48 parçalama pozisyonu ile gerçekleştirin
Maden sahası ve arıtma sahasının çevresel kontrolü: Zararlı elementlerle kontaminasyon için su ve toprağı (bir kerede 48 numune) analiz edin

Rotasyonel viskozimetre:
ViscoQC

Çeşitli ölçüm ucu seçenekleriyle kalite kontrol için viskozimetre. Tamamen izlenebilir sonuçlar sunarak ve kullanıcı hatası riskini ortadan kaldırarak en kolay operasyon.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Ham petrol, sondaj sıvısı, kırma sıvısı
Rotasyonel Viskozimetri
Sondaj sıvılarının kalite kontrolü: Durgun haldeki ve bentonitin pompalanması sırasında, viskozitenin belirlenmesi yoluyla sondaj çamurlarını sorunsuz bir şekilde taşıyın

Rotasyonel Reometre:
RheolabQC

Anton Paar'ın RheolabQC rotasyonel reometresi uygun rutin reolojik testler için en yüksek Ar-Ge teknolojisini kullanır.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Ham petrol, sondaj sıvısı, kırma sıvısı
Rotasyonel Reometri
Sondaj sıvılarının kalite kontrolü: Durgun haldeki ve bentonitin pompalanması sırasında, viskozitenin belirlenmesi yoluyla sondaj çamurlarını sorunsuz bir şekilde taşıyın

Partikül boyutu analiz cihazı:
PSA

PSA serisi, lazer difraksiyon teknolojisi ile mikrometre ile milimetre arası ölçekte kuru toz ve sıvı dispersiyon partikül boyutunun ölçülmesini sağlar.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Ham petrol, sondaj sıvısı, kırma sıvısı
 • Sondaj çamuru
 • Çimento
 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Yağ ve soğutucu (OCR)
Lazer Difraksiyon
Sondaj sıvılarının kalite kontrolü: Parçacık boyutu dağılımını (PSD) izleyerek, düşük graviteli katıların (LGS) biriktikçe tespit edilmesiyle sondaj çamurlarının (yeniden) kullanımını en üst düzeye çıkarın
Cevher öğütme: İnce ve ultra ince parçacıkları belirleyerek ve böylece ortadan kaldırarak gereksiz öğütme işlemindeki enerji israfını önleyin
Cevher öğütme ve ayırma: Ayırma davranışını kontrol etmek üzere parçacık boyutu optimizasyonu yoluyla, cevher ayırma sapmasını önlemek için tek tip parçacık boyutu üretin
İşlenmiş cevherin kalite kontrolü: Nihai ürün kalitesinin tutarlı olmasını sağlamak için işlenmiş cevherin parçacık boyutu dağılımını belirleyin ve izleyin

Modüler Kompakt Reometre:
MCR 72/92/ 102e/302e/502e/ 702e

Her türlü reolojik kalite kontrol ve en üst düzeyde analiz için mükemmel şekilde donatılmış modüler kompakt MCR reometre ailesi.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Ham petrol, sondaj sıvısı, kırma sıvısı
 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
 • Çamur
Reometri
Hidrolik kırılma: Yüksek basınçlarda ve çeşitli kayma hızlarında kırılma için kullanılan su, kimyasallar ve kum karışımının akış davranışını tahmin edin
Bulamaç nakliyesi (cevher ve artıklar): İşleme tesisinin hizmet dışı kalma süresini önlemek ve verimli bir nakliye süreci sağlamak için cevher bulamacının akma noktasını analiz edin ve düşürün
Bulamaç depolama (cevher ve artıklar): Depolama sırasında mineral partiküllerini askıda tutmak için gerekli kayma hızını belirleyin
Artık bulamacının seyreltilmesi: Atık malzemeyi en aza indirirken pompalamayı sağlamak için artıkları verimli bir şekilde seyreltin

MCR için Toz Hücreleri:
Kayma Hücresi ve Akış Hücresi

Toz kayma hücresi ve toz akış hücresi ile tam toz reolojisi kurulumu, tozlarınızın ve granül malzemelerin karakterizasyonu için ihtiyacınız olan tüm olanakları sunar.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem öncesi)
 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
Toz Reometrisi, Reometri
Cevher taşıma: Mekanik taşımayı simüle ederek toz halindeki malzemelerin taşınması ve depolanması sırasında sorunları önleyin
İşlenmiş cevher taşıma: Akışkanlaştırma davranışını belirleyerek işlenmiş tozların pnömatik taşınmasını iyileştirin

Yüksek sıcaklık viskozimetresi ve reometresi:
FRS

Cam, seramikler gibi malzemelerin ve 1700 °C'ye kadar yüksek erime noktasına sahip metallerin viskozitesini ölçmek için Yüksek sıcaklık fırın reometre sistemi.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Diğer jeolojik örnekler
 • Metal
 • Kömür, grafit
Reometri
Cüruftan metal çıkarma: Sıcaklığa bağlı viskozite ölçümleri yoluyla işleme için optimum viskoziteyi belirleyin
Metallerin (tikso) dökümü ve karıştırımlı dökümü: Malzemenin yeterli akışkanlık gösterdiği ancak büzülmeyi minimuma indirdiği durumlarda mümkün olan en düşük işlem sıcaklığını belirleyin
Enerji üretimi için kömür yakma: Önceden tanımlanmış bir viskoziteye (reaktör duvarından aşağı akış için viskozite) ulaşılan sıcaklığı ve bileşimi bulun

Yüzey alanı ve gözenek analiz cihazları:
Nova

Hepsi bir arada Nova BET analiz cihazı serisi: 4 adede kadar analiz ve 4 gaz giderme istasyonu; 20 dakikada 4 BET'e kadar, 8 saatte 4 izoterm; ≥2 m2 toplam ölçüm yüzey alanı ile %2 tekrarlanabilirlik.

Ürün ayrıntılarını göster

 • Madencilik, cevher (işlem sonrası)
Vakumlu Volümetrik Gaz Sorpsiyon Analizi
Bulamaç stabilizasyonu: Gereksiz, fazla dağıtıcı/stabilizörleri ortadan kaldırarak maliyetleri azaltmak için uygun dağıtıcı/stabilizör miktarını hesaplayın