Pakiet dydaktyczny dot. spektroskopii Ramana z Cora 5001

Pakiet dydaktyczny dot. spektroskopii Ramana z Cora 5001 firmy Anton Paar zawiera szeroką gamę procedur doświadczalnych, które pomogą w pełni wykorzystać wiedzę dydaktyczną podczas nauczania spektroskopii ramanowskiej.

Nasz pakiet dydaktyczny dot. spektroskopii ramanowskiej z Cora 5001 zawiera różnorodne doświadczenia, które pomogą podczas nauczania podstaw jakościowej i ilościowej spektroskopii ramanowskiej. Ze względu na sposób opisu eksperymentów w łatwych do prześledzenia krokach, pakiet jest idealny dla studentów na każdym poziomie wiedzy. Szczegółowe instrukcje przygotowania oraz modelowe rozwiązania sprawiają, że pakiet ten jest nieocenionym narzędziem dla nauczycieli akademickich na całym świecie.

Funkcje dodatkowe

Pakiet dydaktyczny zawiera przewodniki, zarówno dla studentów jak i nauczycieli, dotyczące doświadczeń, które można przeprowadzić z użyciem spektrometru Cora 5001. Chociaż same próbki nie stanowią części pakietu, szczegółowe instrukcje dotyczące ich przygotowania wraz z sugestiami dotyczącymi próbek alternatywnych zostały zawarte w przewodniku dla nauczyciela.

Studenci:

 • Poznają podstawy: z czego wykonany jest spektrometr Ramana, co mierzy spektroskopia Ramana, powody jej przydatności dla chemii i innych dyscyplin oraz jaka jest podstawowa zasada pomiaru
 • Dowiedzą się, jak interpretować widma Ramana z wprowadzeniem do spektroskopii oscylacyjnej
 • Dowiedzą się, dla jakich rodzajów próbek użyteczna może być spektroskopia Ramana
 • Dowiedzą się, jakie branże wykorzystują spektroskopię Ramana
 • Dowiedzą się, jak uzyskać jakościowe i ilościowe informacje o substancjach za pomocą spektroskopii Ramana
 • Zrozumieją szczególne wyzwania związane ze stosowaniem spektroskopii Ramana
 • Docenią ograniczenia tej metody i nauczą się je przezwyciężać
 • Uzyskają rekomendacje odnośnie dalszej lektury zgodnie z ich poziomem wiedzy

Nauczyciele:

 • Uzyskają szczegółowe instrukcje, jak przygotować próbki i przeprowadzić doświadczenia
 • Poznają wskazówki i porady dotyczące rozwiązywania problemów
 • Będą mieć dostęp do modelowych rozwiązań ze szczegółowymi opisami i rzetelnymi, naukowymi referencjami
 • Uzyskają sugestie dotyczące modyfikacji doświadczeń i alternatywnych zestawów próbek

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego pakietu dydaktycznego i zamówić egzemplarz.

Kontakt

Pakiet dydaktyczny dot. spektroskopii Ramana

Strona 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 

*