Výukový balíček pro Ramanovu spektroskopii Cora 5001

Výukový balíček pro Ramanovu spektroskopii Cora 5001 od společnosti Anton Paar obsahuje širokou škálu experimentů, které vám pomohou maximálně využít vaši zkušenost s výukou Ramanovy spektroskopie.

Náš výukový balíček pro Ramanovu spektroskopii Cora 5001 obsahuje řadu experimentů, které vám pomohou naučit vaše studenty základy kvalitativní a kvantitativní Ramanovy spektroskopie. Protože popisuje experimenty ve snadno srozumitelných krocích, je balíček ideální pro studenty všech úrovní znalostí. Podrobné pokyny k přípravě a také modelová řešení dělají z tohoto balíčku neocenitelný nástroj pro vysokoškolské učitele po celém světě.

Vlastnosti

Výukový balíček obsahuje příručku pro studenty i učitele pro experimenty, které lze s vybavením Cora 5001 provádět. Přestože vzorky nejsou součástí balení, podrobné pokyny pro přípravu vzorků spolu s návrhy na alternativní vzorky jsou uvedeny v příručce pro učitele.

Co přinese balíček studentům:

 • Osvojí si základy: z čeho je vyroben Ramanův spektrometr, co Ramanova spektroskopie měří, jak je užitečný pro chemii a další obory a jeho základní princip měření
 • Naučí se interpretovat Ramanova spektra a seznámí se s úvodem do vibrační spektroskopie
 • Naučí se, se kterými typy vzorků lze použít Ramanovu spektroskopii
 • Zjistí, která průmyslová odvětví používají Ramanovu spektroskopii
 • Seznámí se s tím, jak získat kvalitativní a kvantitativní informace o látce pomocí Ramanovy spektroskopie
 • Pochopí specifické problémy spojené s používáním Ramanovy spektroskopie
 • Poznají limity této metody a naučí se, jak je překonat
 • Získají doporučení pro další zdroje na základě úrovně jejich znalostí

Co přinese balíček učitelům:

 • Získají podrobné pokyny, jak připravit vzorky a provádět experimenty
 • Naučí se tipy a triky pro řešení problémů
 • Získají přístup k modelovým řešením s podrobnými popisy a spolehlivými vědeckými referencemi
 • Získají návrhy na úpravy experimentů a alternativní sady vzorků

V případě zájmu o bližší informace o tomto výukovém balíčku a o vlastní kopii nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

Výukový balíček pro Ramanovu spektroskopii

Strana 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 

*