Płynny ruch

2023-05-26 | Corporate

Boli łokieć, strzyka w kolanie – kto nie zna problemów ze stawami? Chrząstki mogą ulec uszkodzeniu lub płyn stawowy nie jest w stanie odpowiednio przeciwdziałać tarciu. Dzięki tribometrom Anton Paar eksperci z całego świata są w stanie badać i produkować substancje regenerujące dla naszych stawów.

Ważny substancja, trudne leczenie
Chrząstka i płyn maziowy to kluczowe elementy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stawów. Jednak komórki chrząstki nie ulegają podziałowi i nie odtwarzają się, więc ich stopniowa utrata może być przyczyną bólu. Źródłem niektórych problemów jest również utrata zdolności smarowania albo niewystarczająca ilość błony maziowej lub płynu maziowego. W niektórych przypadkach ćwiczenia lub zmiana diety prowadzą do poprawy, jednak często potrzebne jest inne rozwiązanie: zabieg lub wstrzykiwanie do stawu sztucznego płynu maziowego.

W jaki sposób mogą pomóc tribometry?
Tribometry łączą w sobie badania tarcia, zużycia i smarowania. Oferta tribometrów Anton Paar obejmuje zarówno moduł obrotowy oraz liniowy, co umożliwia symulację różnego rodzaju ruchu. Podczas badania właściwości chrząstki i płynów stawowych eksperci polegają na tribometrze MCR. Urządzenie może być wykorzystywane do analizy naturalnie występujących ruchów między tkankami a narządami, a także sztucznie wytworzonych zetknięć powierzchni naturalnych i implantów, na przykład w stawie biodrowym.

Rozwój najlepszych materiałów zastępczych
„Zanotowaliśmy już kilka udanych przypadków w rozwoju substancji zastępujących chrząstkę, ale ich wprowadzenie do standardów w leczeniu ludzi zajmie jeszcze kilka lat” – mówi Product Manager Kartik Pondicherry, który stale współpracuje z instytucjami badawczymi

Płyn maziowy może być już wytwarzany sztucznie i w razie potrzeby wstrzyknięty do stawu. Istnieje jednak wiele wyzwań stojących przed pracownikami zajmujący się badaniami i rozwojem oraz producentami: płyn powinien osiągnąć najlepszy efekt, ale jego skład musi być nieszkodliwy dla ludzi. Oznacza to, że niektóre substancje, które miałyby odpowiednie właściwości nie mogą być używane w ogóle lub tylko w bardzo małych ilościach, ponieważ mogą prowadzić do zatrucia. Ponadto, poszczególne składniki sztucznego płynu stawowego są bardzo kosztowne, więc badacze poszukują sposobów na ograniczenie ich użycia lub znalezienie odpowiednich środków zastępczych.

Innym istotnym aspektem są indywidualne różnice w budowie ludzkiego ciała. Może to prowadzić do różnych reakcji poszczególnych osób na kontakt ze sztucznie wytworzoną substancją. Z tego powodu, w celu uzyskania odpowiedniego składu i najlepszej możliwej funkcjonalności konieczne jest przeprowadzenie licznych testów przy silnym wsparciu ze strony tribometrów Anton Paar.