Zalecane wyniki

  • Konkurs Naukowy w dziedzinie analityki pomiarowej i badań materiałów

    Włóż swój wkład w przyszłość chemii analityki pomiarowej i badań materiałów. Zgłoś swój projekt i wygraj Konkurs Naukowy 2019 firmy Anton Paar w wysokości 20 000 EUR.

Witamy w Konkursie Naukowym firmy Anton Paar

Austriacka firma Anton Paar specjalizująca się w produkcji instrumentów analitycznych i wyposażenia pomiarowego ogłasza drugi „Konkurs Naukowy firmy Anton Paar w dziedzinie analityki pomiarowej i badań materiałów”. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć nowych metod pomiarowych oraz/lub ich zastosowania w chemii analitycznej albo w badaniach fizycznych własności materiałów. Programy nie mogą być starsze niż dwa lata. Dodatkowo, zgłaszane propozycje powinny cechować się wysokim prawdopodobieństwem realizacji w nauce lub/oraz przemyśle. 

Konkurs otwarty dla wszystkich

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych chemią analityczną i badaniami własności fizycznych. Zgłaszane projekty winny koncentrować się na nowych metodach i zastosowaniach. Projekty, które były opublikowane mogą być także zgłaszane pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów. 

Nagroda w kwocie 20 000 EUR

Konkurs Naukowy firmy Anton Paar to kwota 20 000 EUR. Zwycięzcy zostaną wskazani przez komisję konkursową składającą się z reprezentantów renomowanych austriackich uniwersytetów oraz przez pracowników firmy Anton Paar. Wszystkie prace zostaną ocenione z uwzględnieniem potencjału zastosowania jako produkt lub metoda. Ważny jest także wpływ na rozwijane technologie pomiarowe lub ich ulepszenie. Nagroda zostanie przyznana na początku 2020 roku.

Konkurs Naukowy 2018

Pierwsza nagroda w Konkursie Naukowym firmy Anton Paar w dziedzinie analityki pomiarowej i badań materiałów został podzielona na dwie aplikacje, które wyróżniają się zarówno pod względem naukowym, jak i metrologicznym. Robin Ras i Zhou Quan z Uniwersytetu Aalto w Finlandii wystąpili z projektem dotyczącym lokalnej analizy pomiaru zwilżalności powierzchni hydrofobicznych przy użyciu kropli wody jako sondy, za który zostali nagrodzeni. Johannes Waclawek i Bernhard Lendl z Politechniki Wiedeńskiej zostali nagrodzeni za czujnik gazu z detekcją laserową o wysokiej rozdzielczości. 69 projektów z 19 krajów zostało zgłoszonych w Konkursie Naukowym 2018 firmy Anton Paar.

Komisja

Ronald Henzinger

Szef działu badań i rozwoju firmy Anton Paar, Ronald Henzinger,

to fizyk o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym i analitycznym


Prof. Ferdinand Hofer

Profesor Uniwersytetu Technicznego Graz, Dyrektor Instytutu Mikroskopii Elektronowej oraz Nanoanalityki

Prof. Hofer zajmuje się zaawansowanymi badaniami mikroskopowymi materiałów i nanostruktur.


Prof. Oliver Kappe

Profesor Chemii na Uniwersytecie Graz (Austria); Dyrektor Naukowy Centrum Ciągłej Syntezy Przepływu i Technologii (CC FLOW) w Centrum Badań Inżynierii Farmaceutyki (RCPE)

Prof. Kappe zajmuje się badaniami dotyczącymi ciągów reakcji, wytwarzania API oraz technologii intensyfikacji procesów.


Prof. Wolfgang Kern

Dziekan wydziału Chemii Materiałów Polimerowych Uniwersytetu Leoben; Dyrektor naukowy Centrum Kompetencji ds. Polimerów, Loeben.

Naukowe zainteresowania prof. Kerna dotyczą fotochemicznych właściwości polimerów, polimeryzacji powodowanej przez promieniowanie oraz reakcji międzyłańcuchowych, a także zjawisk chemicznych zachodzących na powierzchniach i na styku powierzchni.


Gerhard Murer

Dział Rozwoju Rynków, Anton Paar

Gerhard Murer jest Dyrektorem Naukowym w firmie Anton Paar i zajmuje się badaniami dotyczącymi przyszłych obszarów rynkowych.

Aplikacja

Skorzystaj z poniższego formularza w celu zgłoszenia propozycji i wczytania odpowiednich dokumentów. Wszystkie aplikacje muszą zawierać:

  • Tytuł zgłoszenia (maks. 50 znaków)
  • Opis pracy (maks. 250 znaków)
  • Załącznik zawierający pełną treść zgłaszanego projektu (maks. 4 strony, czcionka 11 pkt., wraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie zgłaszania danego projektu).
  • CV każdego z autorów
  • Lista odpowiednich publikacji oraz wniosków patentowych (jeżeli dotyczy).

Uwzględnienie wniosku wymaga jego złożenia za pomocą poniższego formularza do godziny 23:59 poniedziałek, 30 września 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną upublicznione i pojawią się na stronie internetowej konkursu. Dotyczy to tytułu zgłoszenia, imienia i nazwiska zgłaszającego oraz organizacji/instytucji badawczej.

Formularz Konkursu Naukowego AP

Konkurs Naukowy AP Strona 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
Konkurs Naukowy AP Strona 2
*
Wybierając "Wyślij" wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez firmę Anton Paar swoich danych osobowych do celów realizacji Konkursu Naukowego firmy Anton Paar w sposób opisany powyżej. Ponadto wyrażasz zgodę na to, aby Twoje zgłoszenie zostałozamieszczone na stronie internetowej dotyczącej konkursu, które będzie zawierać tytuł propozycji, Twoje imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/instytucji badawczej, a w przypadku wygranej zostanie ono podane do wiadomości publicznej. Dalsze informacje zamieszczono w: Polityka prywatności.

Informacje o firmie Anton Paar

Do założenia w roku 1922, firma Anton Paar zmieniła się z jednoosobowej działalności w firmę zajmującą się mechaniką precyzyjną oraz w cieszącego się światową renomą producenta wysokiej precyzji instrumentów analitycznych i urządzeń pomiarowych. Ta transformacja oraz rozwój przez innowację możliwa jest dzięki przeznaczaniu przez firmę Anton Paar 20 procent rocznego obrotu na działania badawczo-rozwojowe. Ciągły wzrost bazuje także na głębokiej współpracy z instytucjami akademickimi oraz innymi podmiotami zajmującymi się badaniami i rozwojem.

Grupa Anton Paar działa w 110 krajach i obejmuje 31 spółek zależnych i osiem spółek produkcyjnych. Firma Anton Paar jest własnością fundacji Santner, organizacji non-profit działającej wyłącznie w celach charytatywnych.