Polarimetr

Polarimetr

Measure. Comply. Perform.

Naše vysoce výkonné polarimetry přesně měří optickou otáčivost. V nabídce sahající od kompaktních polarimetrů (MCP 100/150) s jednou vlnovou délkou po modulární polarimetry (MCP 4100/5X00) s možností více vlnových délek vždy najdete optimální řešení pro svoji aplikaci.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Normy
Typ zařízení
Odvětví
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Možnost připojení dalších modulů

Modulární design umožňuje zákaznicky specifickou konfiguraci při pořízení přístroje a jako up-grade již instalovaného přístroje. S ohledem na neustále rostoucí požadavky na analýzu chirálních látek při různých vlnových délkách (regulovaných národními a mezinárodními lékopisy), přináší polarimetry Anton Paar zajištění konfigurace uživatelsky specifických vlnových délek.

Optimální teplotní podmínky pro rychlé a přesné výsledky

Teplota je externí parametr, který představuje největší míru vlivu na měření optické otáčivosti. K eliminaci jejího efektu na měření má řada MCP zabudovaný rychlý, přesný a stabilní systém řízení temperace na bázi Peltierova článku.

Teplotu lze přesně regulovat v rozsahu 10 °C až 45 °C, přesně měřit senzorem zabudovaným uvnitř cely a následně přenést do softwaru přístroje.

Důvěryhodné výsledky

Funkce FillingCheckTM umožňuje sledovat v reálném čase průběh plnění a naplněnou měřicí celu. Na snímku jsou jednoznačně patrné bublinky a nesprávně nadávkovaný vzorek lze identifikovat snadněji než pouhým okem. Obrázek je automaticky ukládán současně s výsledky měření. Díky tomu lze jednoznačně navázanou dokumentaci měření zkontrolovat i po několika letech.

Maximální uživatelský komfort, dohledatelnost a integrita dat

Polarimetry Anton Paar byly konstruovány se snahou co nejvíce pokrýt potřeby uživatelů. Integrovaný software je intuitivní, rychlý a snadnou ovládatelný. Průběhem měření nebo kalibrace vede uživatele krok za krokem; správný výsledek je k dispozici během několika vteřin. Aby nedošlo k případným chybám při zadávání vstupních údajů je systém vybaven jedinečnou funkcí ToolmasterTM. Veškeré odpovídající parametry měřicích cel nebo křemenných desek jsou přeneseny do software přístroje přes RFID rozhraní.

Pro sběr dat a přenos výsledků do externích paměťových úložišť poskytuje série MCP vynikající konektivitu a datovou integritu.

Shoda s aplikačně-relevantními standardy

Řada polarimetrů MCP splňuje požadavky národních i mezinárodních norem, jako jsou lékopisy, GMP, GLP; GAMP 5, OIML, a 21 CFR Part 11. Vestavěný počítač je schopen získat různé údaje (např. výsledky měření, audit trail, kontrola / změna nastavení) a ukládání dat lze deaktivovat pro použití podle USP <1058>.

Navíc možnost volitelného ovládání polarimetrů přes externí počítač umožňuje dálkové ovládání.

S dokumentací „Pharma Qualification Documentation“ lze nový polarimetr MCP integrovat do procesu a systému kvality ve velmi krátkém čase. Znamená to úsporu času i financí.

Webináře

Webinar

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů