Systémy pro inline analýzu nápojů

Systémy pro inline analýzu nápojů

Spolehlivá řešení vyvinutá skutečnými experty

Systémy Anton Paar pro inline analýzy nápojů jsou výsledkem více než 40 let zkušeností v inline i laboratorních analýzách piva, vína, moštů, FAB, džusů, nealkoholických nápojů, čaje a dalších nápojů. Spolehněte se na kontinuální, přesné a bezpečné měření základních kvalitativních parametrů, jako jsou °Brix, %Diet, CO2, alkohol, inverze cukru, extrakt a dalších napříč celým výrobním procesem.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

5 důvodů

Jeden systém pro všechny parametry

Změna vkusu a preferencí spotřebitelů vyžaduje univerzální systém pro všechny druhy současných a budoucích nealkoholických nápojů, piva a alkoholických nápojů. Anton Paar přináší nejvyšší přesnost a opakovatelnost na trhu pro měření %Diet nebo TA, klíčové parametry, jakými jsou CO₂, O₂, °Brix, inverze cukru, alkohol a mnohé další.

Účinný, jednoduše integrovatelný a univerzální

Analyzátory Cobrix lze jednoduše instalovat do směšovačů nebo plniček, s vyhodnocovací jednotkou připojenou v dosahu, v přístupném místě. Jak modely instalované inline, tak způsobem bypass, jsou ideální pro stabilní hygienickou výrobu nealkoholických nápojů, dietních nápojů, piva, vína, jablečných moštů, FAB, džusů, čajů a dalších nápojů.
 

Držte své provozní náklady na minimu

Analyzátory Cobrix jsou připraveny pracovat ihned po jejich vybalení bez časově náročného uvádění do provozu a nastavení. Jsou dodávané již s provedenou konfigurací z výroby s nastavením senzoru a metod výpočtu pro všechny typy nápojů. Vybavené bezúdržbovými komponentami, jako je optický senzor CO₂, inline pumpa a kombinovaný senzor pro měření hustoty a rychlosti zvuku, nevyžaduje systém Cobrix žádnou údržbu.

Bez driftu za měnících se podmínek

S využitím nejlepších měřicích technologií je vliv kolísání procesních a měnících se okolních podmínek, jako jsou změny teploty a tlaku, omezen na minimum. Osvědčená analýza bez driftu při změně provozních podmínek a hned po cyklech čištění. Zejména optický senzor CO₂ s plynotěsným utěsněním jednotky senzoru zajišťuje stabilní měřicí výsledky dokonce ihned po CIP.

Kalibrace a nastavení stiskem jednoho tlačítka

Automatizace přenosu dat z laboratoře do procesních přístrojů zajistí eliminaci chyb přepisu a současně i správnou dokumentaci kalibračních procedur. Jelikož jsou laboratorní analytické systémy Anton Paar přímo přes vyhodnocovací software Davis 5 připojené k procesním analyzátorům Anton Paar, jsou kalibrace a nastavení automatizované a zjednodušené.

Webináře

Webinar

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů