This is a required field.

Mikro Scratch systém:
MST³

Široké spektrum testerů pro náročné uživatele

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 163251
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Mikro scratch systém charakterizuje praktické adhezní chyby tenkých filmů a potahů s charakteristickou tloušťkou pod 5 μm. Jedná se také o běžný přístroj pro analýzu organických a anorganických, pevných i měkkých povlaků.

Key features

Panorama mode: jednoduchá a rychlá analýza adheze povlaků a vrypové rezistence se synchronizací všech senzorů

Anton Paar je držitelem patentů US 8261600 a EP 2065695. Panoramatický mód scratch testeru je nejdůležitější funkcí scratch softwaru. Po provedeném vrypu existuje možnost záznamu celého panorama se všemi automaticky synchronizovanými senzory: akustická emise, hloubka, normálová a třecí síla. Následovně je záznam panorama připravený k opakované analýze vrypů v libovolném čase.

Charakterizace viskoelastických materiálů s režimy pre-scan a multi-post-scan

Posun senzoru (Dz ) monitoruje profil povrchu vzorku před, po dobu a po aplikaci vrypu. Proto je možné vyhodnotit penetrační hloubku indentoru v průběhu a po vrypu. Multi-post-scan s časem umožňuje měření viskoelastické regenerace polymerů v čase.

Měření i na zaoblených a nerovných površích

Díky jedinečné regulaci silového senzoru je scratch systém Micro Scratch schopný takovou odchylku detekovat a aktivní zpětnou vazbou síly ji korigovat. Micro Scratch systém je schopný provádět spolehlivá měření na nerovných a zaoblených površích.

Početné možnosti scratch testů s více režimy testování

 • Progresivní, konstantní nebo krokové zatížení
 • Single pass nebo multi pass (multi-pass) pro testování vícenásobného opotřebení
 • Rychlá a jednoduchá výměna hrotu indentoru na držáku indentoru
 • K dispozici jsou různé typy indentorů: sférické hroty, Berkovich, Vickers, Knoop, Knife a další

Vysoce kvalitní optické zobrazování s technologií „Follow Focus“

Náš integrovaný mikroskop obsahuje hlavu s vysoce kvalitními objektivy a USB video kameru. Funkce „Follow Focus“ umožňuje automatické zvětšení na správnou pozici se Z stolkem pro vícenásobné vrypy.

Typické aplikace

 • Přilnavost laku u nárazníků automobilů
 • Čiré lakované nátěry v automobilovém průmyslu
 • Fyzikální charakteristika povlakovaných povrchů
 • Tvrdé povlaky (PVD, CVD): Rozsah tloušťky od 1 do 20 mikronů
 • Tepelně / plazmové nanášené povlaky

Technical specifications

Penetrační hloubka
Jemný rozsah Široký rozsah
Maximální hloubka [μm] 100 1000
Rozlišení hloubky [nm] 0,05 0,5
Báze šumu [rms] [nm]*1,5

     

 

Normálové zatížení
Jemný rozsahŠiroký rozsah
Maximální zatížení [N] 1030
Rozlišení zatížení [mN] 0,010,03
Báze šumu [rms] [μN]* 100
Třecí zatížení
Jemný rozsahŠiroký rozsah
Maximální třecí zatížení [N]1030
Rozlišení třecího zatížení [mN]0,010,03

*Hodnota báze šumu specifikována za ideálních laboratorních podmínek a pomocí antivibračního stolu.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products