This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Analyzátor velikosti částic:
Litesizer

Model:
 • Charakterizace částic od nanoměřítka po mikrometry
 • Měření velikosti částic prostřednictvím dynamického rozptylu světla ve třech různých úhlech měření
 • Stanovení zeta potenciálu použitím patentované technologie cmPALS
 • Měření molekulové hmotnosti a indexu lomu
 • Rozsah měření velikosti částic od nanometrů po mikrometry
 • Detekce zpětného rozptylu technologie DLS zajišťuje široký rozsah koncentrace
 • Režimy automatického měření
 • Kontinuální měření transmitance 
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Řada Litesizer představuje dokonalou volbu pro charakterizaci nanočástic a mikročástic stiskem jednoho tlačítka. Částice v disperzi, ale také peptidy nebo makromolekuly v roztoku lze stanovit napříč širokým rozsahem koncentrace, což zkracuje čas na přípravu vzorku. Litesizer 500 zahrnuje tři úhly měření pro určení velikosti částic, dále také patentovanou technologii cmPALS, která umožňuje měření zeta potenciálu při nízkém napětí s maximální opakovatelností a přesností.

Key features

Litesizer zvolí ideální úhel měření pro Váš vzorek s cílem zajistit nejvyšší kvalitu dat

Litesizer zvolí ideální úhel měření pro Váš vzorek s cílem zajistit nejvyšší kvalitu dat

Tři detekční úhly pro měření DLS v přístroji Litesizer 500 (boční, zpětný a přímý rozptyl) umožňují optimální nastavení parametrů. Díky integrovanému automatickému výběru úhlu může přístroj určit nejvhodnější úhel pro Váš vzorek. Litesizer 100 používá univerzální úhel - zpětný rozptyl, který je ideální pro zakalené vzorky, protože snižuje vícenásobný rozptyl a umožňuje optimální kvalitu dat. Získáte úplnou analýzu vzorku, protože řada Litesizer je schopna rozlišit až tři různé třídy velikostí částic v průběhu jediného měření. 

Měření zeta potenciálu o koncentraci vzorku až 0,1 mg/ml pro maximální citlivost

Měření zeta potenciálu o koncentraci vzorku až 0,1 mg/ml pro maximální citlivost

S přístrojem Litesizer 500 můžete provádět měření zeta potenciálu prostřednictvím elektroforetického rozptylu světla. Patentovaná technologie cmPALS (Evropský patent 2 735 870) umožňuje vysoce citlivá měření pro relevantní výsledky dokonce při nejnižší koncentraci vzorků, a to v podstatně kratším čase měření a s minimální degradací vzorku. To je obzvlášť užitečné např. pro peptidové roztoky. Unikátní kapilára ve tvaru Ω kyvety pro měření zeta potenciálu od společnosti Anton Paar vytváří stabilní elektrické pole přesně v pozici měření, jehož výsledkem jsou vysoce reprodukovatelná měření zeta potenciálu.

Kontinuální měření transmitance pro monitorování vzorku

Kontinuální měření transmitance pro monitorování vzorku

Kontinuálně měřená transmitance Vám poskytne okamžitou zpětnou vazbu o vašem vzorku. Kromě toho umožňuje automatickou optimalizaci parametrů měření, jako je např. výběr úhlu měření, pozice zaostření a doby trvání. Transmitance navíc poskytuje informace o stanovení začátku sedimentace nebo agregace v rámci sériového měření.

Přístroj „vše v jednom“ – stanovení indexu lomu

Přístroj „vše v jednom“ – stanovení indexu lomu

Index lomu vzorku rozpouštědla je požadovaným vstupním parametrem pro měření DLS a ELS. Zatímco v případě většiny analyzátorů musí být tento index stanoven prostřednictvím externích zdrojů, Litesizer 500 dokáže měřit index lomu při přesné vlnové délce a teplotě měření DLS nebo ELS (Evropský patent 3 023 770). To zajišťuje maximální přesnost výsledků stanovení velikosti částic a zeta potenciálu za všech experimentálních podmínek. Litesizer 500 stanovuje index lomu v rozsahu ±0,5 %, dle definice ISO 22412:2017 o přesnosti indexu lomu vyžadovaného pro DLS.

Získejte jasný přehled o měřeních pomocí softwaru Kalliope

Získejte jasný přehled o měřeních pomocí softwaru Kalliope

Měřicí software řady Litesizer, Kalliope, poskytuje intuitivní jednostránkové zobrazení. Po ruce jsou tak vstupní parametry, signály z měření a výsledky. Jednostránkové zobrazení umožňuje také spustit měření jen třemi kliknutími. Předem nastavené standardní protokoly a strukturované přehledy výsledků poskytují rychlý přístup k výsledkům měření. Máte navíc možnost nahlédnout hlouběji do naměřených dat prostřednictvím analytické funkce, exportu do Excelu. Šablony protokolu lze upravovat. Software Kalliope je plně v souladu s nařízeními FDA 21 CFR část 11. Prozkoumejte další funkce softwaru Kalliope zde

Technical specifications

Litesizer 500 Litesizer 100
Velikost částic
Princip měření Dynamický rozptyl světla (DLS)
Rozsah měření 0,3 nm až 10 μm (průměr částice)
Měřicí úhly 15°, 90°, 175° 175°
Min. koncentrace 0,1 mg/ml (lysozym)
Max. koncentrace 50 % hm/obj (v závislosti na vzorku)
Min. objem vzorku 12 µl
Přesnost Lepší než ±2 % pro standardy dle NIST
Opakovatelnost Lepší než ±2 % pro standardy dle NIST
Specifikace zeta potenciálu
Princip měření Elektroforetický rozptyl světla (ELS) / cmPALS -
Rozsah měření >= ±1000 mV -
Rozsah mobility 10-11 m²/V.s až 2 x 10-7 m²/V.s -
Rozsah velikosti 3,8 nm až 100 µm (průměr) -
Min. koncentrace vzorku 0,1 mg/ml (lysozym) -
Max. koncentrace vzorku 70 % hm./obj. (v závislosti na vzorku) -
Max. vodivost vzorku 200 mS/cm -
Min. objem vzorku 50 µl (v závislosti na viskozitě vzorku) -
Přesnost Vyšší než ±10 % -
Opakovatelnost ±3 % -
Specifikace molekulové hmotnosti
Princip měření Statický rozptyl světla (SLS) -
Rozsah měření (hmotnostní) 980 Da až 20 MDa -
Rozsah měření (velikost částice) až do 40 nm (průměr) -
Měřicí úhel 90° -
Min. koncentrace vzorku 0,1 mg/ml (lysozym) -
Přesnost ±10 % -
Opakovatelnost ±5 % -
Specifikace transmitance
Rozsah měření 0 % až 100 %
Min. objem vzorku 15 µl
Přesnost Lepší než ±1 %
Specifikace indexu lomu
Rozsah měření 1,28 až 1,50 -
Min. objem vzorku 1 ml -
Přesnost ±0,5 % -
Všeobecné specifikace
Světelný zdroj Polovodičová laserová dioda / 40 mW, 658 nm
Doba zahřívání laseru 6 min
Rozsah regulace teploty 0 °C až 90 °C
Okolní pracovní teplota 10 °C až 35 °C
Vlhkost až 80 % nekondenzující
Rozměry (š x h x v): 460 mm, 485 mm, 135 mm
Hmotnost cca 18 kg (40 lb) cca 16,3 kg (36 lb)

Standards

Open all
Close all

ASTM

D4001 500
E2490 500, 100
E2865 500
E3247 500, 100

ISO

13099-2 500
22412 500, 100

U.S. Pharmacopoeia (USP)

729 500, 100
1430 500, 100

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products

Consumables & Accessories

Consumables & Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

DISPOSABLE CUVETTE LIDS (100 pcs)

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 243334

Disposable cuvette PS 10x10x45 mm

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 164435

Glass cuvette 12.5x12.5x45mm

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 177389

HOSE 1x2 SILICONE

Compatible with:
Litesizer 500
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 67679

Hose 2x4 Silicone

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 51273

Low-Vol. Disposable Cuvettes (Uvette)

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 175573

O-ring 25x2 EPDM 70

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 74012

Quartz Cuvette 12.5x12.5x45mm

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 163390

Size Standard NIST 100 nm 15ml

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 165155

Supporting plate low volume cuvette

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 179343

Syringes 2 ml Luer (100 pcs.)

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 6771

Traceable Standard NIST 220nm 0.002%

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 182213

Univette

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 183578

Vial 45 mL glass (99 Pcs.)

Compatible with:
Litesizer 500 | 100
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 161744

Zeta Potential Control

Compatible with:
Litesizer 500
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 227385

Dávkovací systém

Compatible with:
Litesizer 500
More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months