This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect

Model:
 • Digitální tok informací; ruční zpracování dat není třeba
 • Šetří čas a eliminuje chyby ve čtení a přepisování výsledků
 • Všechny informace jsou kdykoli dostupné na stejném místě
 • Můžete komunikovat se stávajícími systémy data managementu prostřednictvím nastavitelného rozhraní
 • Rozjeďte svou bezpapírovou laboratoř ještě dnes
 • Přináší hlavní výhody edice Standard
 • Omezení na jeden přístroj, přístup pro jednoho uživatele a jedno pravidlo exportu
 • Nyní 100% sleva při placení!
 • Úspora času – automatický a digitální přenos dat
 • Záruka kvality dat – odstranění chyb při přepisu
 • Rychlá rozhodnutí – data na dosah ruky
 • Licence na základě předplatného (fakturace ročně)
 • Všechny funkce edice Standard
 • Kompletní sledovatelnost aktivit ve vaší laboratoři
 • Vyhovuje předpisům o integritě dat
 • Licence na základě předplatného (fakturace ročně)
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Výzkum je složitý, ale tohle je snadné. Stačí zapojit a pracovat. Plug and play. Všechna vaše laboratorní data jediným kliknutím. Intuitivní, osvobozující, skvělé. AP Connect je laboratorní software, který propojuje vaše přístroje, sděluje informace o měření a zajišťuje shodu.

K dispozici jsou tři edice: Start, Standard a Pharma. 

Začněte bezplatným AP Connect Start... Potřebujete další funkce? Přejděte na edici Standard nebo Pharma – pro rozsáhle regulovaná odvětví s digitálními schvalovacími procesy, audit traily, vyhrazenou správou rolí atd.

Škálované ceny a trvalá licence jsou k dispozici na vyžádání. Kontaktujte nás.

Výhody

Skvělá manipulace s daty díky AP Connect: Go paperless. Eliminujte chyby při přepisu. Spouštějte měření s více než 10 parametry. Centralizujte svá laboratorní data s ukládáním desítek tisíc měření v jednom digitálním prostoru, propojte je s více než 50 přístroji Anton Paar a využijte je, kdykoli budete chtít. Se softwarem pro řízení laboratoře AP Connect jsou vaše data k dispozici okamžitě a jsou přístupná z libovolného síťového počítače. Zefektivnění toku dat uvolní čas pro analýzu. AP Connect: Laboratorní automatizace, kterou si vaše data zaslouží. Vyberte si edici AP Connect, kterou potřebujete.

Díky AP Connect Start můžete začít pracovat bez papírů – JEŠTĚ DNES.

Instalace
Instalace
 • Instalace ve 3 krocích
 • Stačí připojit a pracovat: Software pro řízení laboratoře jednoduchým způsobem
 • Rozjeďte svou bezpapírovou laboratoř ještě dnes

3 snadné kroky

 1. Nainstalujte AP Connect
 2. Přihlaste se k AP Connect
 3. Zaregistrujte své přístroje (připojené k síti vaší společnosti)

Vše, co potřebujete

 • Instalace na PC nebo na serveru
 • Přístroj Anton Paar
 • Místní síť

Vyzkoušejte to!

 • Používejte AP Connect se všemi funkcemi po dobu 60 dnů
 • Vyberte licenci, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám:
  • AP Connect Start – zdarma: neomezené použití s jedním přístrojem
  • AP Connect Standard
  • AP Connect Pharma

Zkuste to bez papírů
 • Jedna síť. Jedno softwarové řešení. Více než 50 přístrojů Anton Paar.
 • Automatický přenos všech dat přístroje
 • Vaše bezpapírová laboratoř

Výzva

Stále ručně přenášíte/přepisujete laboratorní data z vašich přístrojů?

Řešení

Připojte své laboratorní přístroje k AP Connect a zachyťte všechna vygenerovaná data pomocí místní síťové infrastruktury.

Vaše výhody

Eliminace chyb při přepisu zlepšuje kvalitu zpracování dat. Nulové papírování šetří drahocenný čas. 

Sběr dat
 • Jedna centrální databáze pro všechna vaše naměřená data
 • Přístup z celé firemní sítě
 • Digitální prostor pro desítky tisíc měření

Výzva

Pracujete s laboratorními daty na různých místech a v různých formátech?

Výsledky měření nejsou na vašem PC k dispozici?

Řešení

AP Connect shromažďuje údaje o přístrojích z měření, úprav, kalibrací a kontrol, jakož i audit traily a kroky podepisování, a ukládá je tam, kde je najdete. 

Vaše výhody

Správa dat přístroje z libovolného počítače ve vaší síti. Čas strávený používáním informací – nejen jejich hledáním. Volné zdroje pro analýzu dat. 

Analýza dat
Analýza dat
 • Laboratorní data, na první pohled, na vašem PC
 • Detaily měření jsou k dispozici kdykoli
 • Snadné porovnání údajů o výsledcích pro rychlý přehled 

Výzva

Testování vzorku znamená analýzu výsledků z různých přístrojů?

Chcete kdykoli a kdekoli vyhledat nebo porovnat podrobnosti svých měření?

Řešení

Prohlížeč výsledků AP Connect vizualizuje kompletní datovou sadu vašich měření. Výsledky, nastavení a meta informace jsou kdykoli k dispozici na jakémkoli počítači v síti.

Vaše výhody

Všechny vaše naměřené údaje na první pohled, kdykoli k dispozici. Snadnější analýza dat. Rychlejší rozhodování v laboratoři. 

Audit trail
Audit trail
 • Transparentnost: Kdo. Co. Kdy. Kde.
 • Vyhodnocujte, filtrujte a kontrolujte svůj audit trail

Výzva

Provádíte pravidelně audity?

Potřebujete sledovat aktivity ve vaší laboratoři?

Řešení

AP Connect sestavuje kompletní audit trail všech připojených přístrojů a samotného softwaru do jedné databáze. Všechny informace jsou k dispozici pro další analýzu a kontrolu.

Vaše výhody

Transparentnost ve vaší laboratoři. Audit traily na dosah ruky. Podrobnosti se zobrazují rychle a snadno v reakci na dotazy.

Schvalovací proces
Schvalovací proces
 • Odeslání. Kontrola. Schválení.
 • Proces schvalování napříč přístroji a softwarem
 • Ke schválení můžete použít všechna laboratorní data

Výzva

Potřebujete zkontrolovat informace z různých zdrojů, abyste mohli učinit prohlášení o laboratorních výsledcích?

Řešení

S AP Connect pracujete v jednom systému a definujete svůj schvalovací proces až na 3 úrovních. Každý procesní krok potvrzuje elektronický podpis.

Vaše výhody

Laboratorní rutinní kontrola a schvalovací proces promítnutý do jediného softwarového řešení. Z laboratoře se nedostanou žádná nesprávná data.

Spouštění měření
 • Připravte se na PC, měřte automaticky
 • Definujte měření s více než 10 parametry

Výzva

Měření mnoha vzorků pomocí autosampleru?

Hledáte snadný způsob konfigurace série na vašem PC?

Řešení

Spravujte série měření na svém PC a digitálně je přeneste do AP Connect. Měření se spouští na každém přístroji automaticky.

Vaše výhody

Automatizace laboratoře pomocí předdefinovaných šablon pro opakující se série měření. Úspora času díky správě jednotlivých počítačů.

Role a oprávnění
Role a oprávnění
 • Udělujte přístupová práva pro role
 • Zajistěte, aby systém nebyl používán bez povolení

Výzva

Vaše podnikání vyžaduje jasné role a přiřazená práva?

Řešení

AP Connect poskytuje uživateli správu rolí a oprávnění, které lze propojit se systémem Active Directory.

Vaše výhody

Můžete implementovat celofiremní bezpečnostní koncept přidělením konkrétních rolí a oprávnění uživatelům v AP Connect, v souladu s vaším stávajícím bezpečnostním režimem.

Ruční export
 • Plně ovládejte tok dat v laboratoři
 • Přizpůsobte formát pro výměnu dat vašim potřebám
 • Aktivně vyberte data, která chcete přenést

Výzva

Potřebujete plnou kontrolu nad tokem dat v laboratoři?

Potřebujete vybrat data a odeslat je do systému pro správu dat?

Řešení

S AP Connect si můžete nastavit vlastní filtry a individuálně vybrat data, která chcete exportovat. AP Connect nabízí několik formátů souborů a umožňuje vám konfigurovat datové sady.

Vaše výhody

Přizpůsobený a cílený výběr dat z vaší laboratoře pro přenos do vašeho systému pro správu dat v jednom souboru.

Automatický export
Automatický export
 • Plně automatické. Přenos. Zpráva. Archiv.
 • Zjednodušený pracovní postup
 • Definujte pravidla pro pravidelné a opakující se exporty

Výzva

Potřebujete standardizovat tok dat ve vaší laboratoři? Chcete dokumentovat své laboratorní aktivity?

Řešení

AP Connect vám pomůže nastavit různá přizpůsobitelná pravidla exportu a automaticky ukládat data do libovolného cíle v síti.

Vaše výhody

Nakonfigurujte si své připojení jednou a vaše data se budou přenášet automaticky – aniž byste se museli znovu obtěžovat.

Technical specifications

Seznam funkcí jednotlivých edic / Dostupné edice

Charakteristika Start Standard Farmaceutický průmysl
Cíloví zákazníci Pro všechny zákazníky, kteří se chtějí seznámit se softwarem AP Connect, objevit jeho potenciál a potřebují připojit jeden přístroj. Široké možnosti použití. Pro laboratoře a aplikace napříč odvětvími, zejména: Pro laboratoře v rozsáhle regulovaných prostředích. Pro operátory s přísnými specializovanými požadavky na testování, zejména:
Odvětví Potravinářský a nápojový průmysl Petrochemický průmysl Chemický průmysl Výroba příchutí a parfémů Potravinářský a nápojový průmysl Petrochemický průmysl Chemický průmysl Výroba příchutí a parfémů Farmaceutický průmysl Výrobky osobní péče Zdravotnický průmysl Výroba potravinových doplňků Zajištění souladu s legislativou
Licence Zdarma Předplatné nebo trvalá Předplatné nebo trvalá
Připojení přístroje 1 přístroj až 30 přístrojů až 30 přístrojů
Sběr dat
Instalace na stolní počítač
Analýza dat
Export dat
Konfigurovatelný automatický export 1 pravidlo až 100 pravidel až 100 pravidel
Podporované formáty souborů PDF, CSV PDF, XLS, CSV PDF, XLS, CSV
Instalace na server
Instalace na klienta (přístup pro více uživatelů) 1 klient více klientů více klientů
Správa uživatelů pomocí Active Directory
Připojení k přístrojům od jiných výrobců
Spouštění měření (automatizace měření)
Role a oprávnění
Schvalovací proces
Elektronický podpis
Audit trail
Shoda se směrnicí 21 CFR, část 11Minimální požadavky pro instalaci na pracovní stanici a server
Minimální hardwarové požadavky Procesor 2,5 GHz nebo rychlejší
4 GB RAM (v závislosti na operačním systému)
Rozlišení obrazovky 1080p
30 GB volného místa na systémovém disku
Síťové připojení
Podporované operační systémy Microsoft Windows 7 SP2
Microsoft Windows 10 (verze 1607 nebo vyšší)
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Podporované servery SQL MS SQL Server 2014
MS SQL Server 2016
MS SQL Server 2017
MS SQL Server 2019
Uchování Až 300 000 měření (databáze MS SQL Server Express)
Konektivita rozhraní Ethernet / RS232
Formát exportovaného souboru .csv, .xslx, .pdf

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of