Sterowanie gestami

Panel dotykowy umożliwiający sterowanie gestami produkcji Anton Paar to akcesorium do wszystkich aparatów DMA M, DSA 5000 M, SVM X001 and Lovis 2000 M/ME, i pozwala na ich bezdotykową obsługę. Wykonując proste gesty, takie jak przesuwanie, można rozpocząć pomiar przy pomocy panelu dotykowego. Wyobraźmy sobie, że nasze ręce są lepkie i brudne, a my chcemy wybrać nową metodę: Wykonując ruch przesunięcia w dół, a następnie w prawo, wybierzemy odpowiednią metodę pomiarową. Sterowanie gestami jest bardzo proste, ponieważ instrument niezwłocznie reaguje na wykonane gesty.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

Interakcja z instrumentami pomiarowymi bez dotykania

  • Rozpoczyna i kończy pomiar
  • Uruchamia i zatrzymuje pompę powietrza
  • Wybiera metodę

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje