Zalecane wyniki

Customs and Excise Authorities

Organy celne i podatkowe

Organy celne i podatkowe potrzebują niezawodnej aparatury analitycznej, zwracającej wyniki w krótkim czasie i elastycznej wobec potrzeb operatorów. Od przenośnych przyrządów służących do szybkiego dokonywania rutynowych kontroli po zaawansowaną technologicznie aparaturę do roztwarzania i badania próbek – Anton Paar oferuje różnorodne rozwiązania umożliwiające sprawne i dokładne badanie. Wyszukaj na poniższej liście przyrząd pomiarowy dostosowany do Twoich szczególnych potrzeb albo zwróć się o pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania bezpośrednio do nas.

Skontaktuj się

Anton Paar Produkty

TWÓJ WYBÓR: WYCZYŚĆ WSZYSTKIE FILTRY X
Typ operacji
Normy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Pokazuje od do z

Nie znaleziono !

Abbemat Heavy Duty

Abbemat Heavy Duty

Abbemat Performance and Performance Plus

Abbemat Performance i Performance Plus

Analizator destylacji atmosferycznej: Diana 700

With its extended low temperature range the automatic Abel closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method

Aparat Abla do oznaczania temperatury zapłonu: ABA 4

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Aparat Martensa-Pensky’ego do oznaczania temperatury zapłonu: PMA 5

Oxidation Stability Tester OBA 1 consisting  of a bath, 4 pressure vessels and digital manometers

Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej: OBA 1

With its extended low temperature range the automatic Tag closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method.

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu: TAG 4

Aparat do oznaczania zawartości żywic: GUM

Automatisches Verdünnungs- und Dosiersystem DDS

Automatyczny system rozcieńczania i dozowania: DDS

DH 5 Herschel emulsifier with accessories for 8 test places

Emulsyfikator Herschela: DH 5

Gęstościomierz: DMA™ 4100 M

Gęstościomierz: DMA™ 4500 M

Gęstościomierz: DMA™ 5000 M

Gęstościomierz: DMA™ 501

MCP 150

Kompaktowy polarymetr modułowy MCP 150

L-Com 5500: Czujnik do jednoczesnego pomiaru gęstości i prędkości dźwięku

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 2001

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 3001

Lepkościomierz kinematyczny: SVM 4001

Lepkościomierz z toczącą się kulą Lovis 2000 M/ME

Two-place grease working machine with stroke counter.

Maszyna do wyrabiania smaru: GWM 5

Miernik zawartości alkoholu

The Multiwave PRO microwave reaction system serves two groups: professionals in trace analysis and synthetic chemistry.

Mikrofalowy system reakcyjny: Multiwave PRO

Mikrofalowy system roztwarzania: Multiwave GO

Modułowy polarymetr kołowy MCP 100

Rotor 8EVAP is an innovative accessory for microwave evaporation with the modular Multiwave PRO microwave sample preparation system. It greatly simplifies and accelerates the microwave-assisted evaporation of acids and concentration of aqueous sample solutions in 8 vessels simultaneously.

Odparowywanie mikrofalowe: Rotor 8EVAP

The pressure sensor accessory allows for precise reaction control within the reference vessel of Rotor 16MF100 or Rotor 16HF100. The pressure data is transferred to the oven via infrared signal. If required, the pressure sensor accessory can be upgraded to a pressure/temperature sensor accessory.

Opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia

Pressure/temperature sensor accessory for precise reaction control within the reference vessel of Rotor 16MF100 and/or Rotor 16HF100.

Opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia i temperatury

Rotor 1DRY is the ideal accessory for efficient handling of samples prior to digestion. Microwave-assisted drying takes a quarter of the time required by conventional methods, without carbonization or contamination of samples.

Osuszanie mikrofalowe: Rotor 1DRY

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Podajnik próbek: Xsample 530

Benchtop Heating Stage BTS 500

Podgrzewane stoliki laboratoryjne BTS 150 | BTS 500

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Przenośne, stanowiskowe spektrometry Ramana: Cora 5X00

Przenośny gęstościomierz: DMA 35

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Reometr rotacyjny: RheolabQC

Reometr: MCR 102, MCR 302, MCR 502

Reometr: MCR 72 i MCR 92

Rotor 16SOLV HF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Roztwarzanie mikrofalowe i ekstrakcja: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Roztwarzanie mikrofalowe i ekstrakcja: Rotor 16SOLV MF100

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16HF100

The acid digestion rotor 16MF100 with 16 pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16MF100

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Roztwarzanie wysokociśnieniowe: Wysokociśnieniowy aparat spopielający HPA-S

Ręczny gęstościomierz: DMA 35 Basic

Seria sond do pomiaru gęstości L-Dens 7000

SmartPave: Reometr Dynamic Shear

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

Sonda T

Termometry precyzyjne: MKT 50 i MKT 10

Tester nanotwardości (NHT³)

Cold Filter Plugging Point Tester Callisto 100 with digital display

Tester temperatury zablokowania zimnego filtra: Callisto 100

Surface Testing Platform for scratch (Micro Scratch, MST³) and indentation (Microindentation, MHT³ and Ultra Nano indentation, UNHT³) in order to identify coating adhesion, scratch resistance, hardness and elastic modulus of materials.

Twardościomierz Micro Combi Tester (MCT³)

Twardościomierz w skali mikro (MHT³)

Twardościomierz wysokotemperaturowy w wersji ultra (UNHT³ HTV)

Ultratwardościomierz w nanoskali (UNHT³)

Pokazuje od do z