Lyza 7000: przyszłość spektroskopii FTIR

2023-10-11 | Corporate

Nowy spektrometr FTIR Lyza 7000 produkcji Anton Paar jest już dostępny na rynku. Urządzenie umożliwia analizę wszystkich rodzajów substancji aktywnych w podczerwieni, niezależnie od stanu skupienia. Modułowość celi pomiarowej i kompatybilność z celami innych producentów pozwala na wykorzystanie spektrometru w szerokim zakresie zastosowań.

Łatwość obsługi
Unikalną cechę urządzenia Lyza 7000 stanowi jego oprogramowanie, które umożliwia stworzenie metod pomiarowych i analizę widmową bezpośrednio na urządzeniu. Trwałe elementy konstrukcyjne zwiększają wytrzymałość i gwarantują długi okres eksploatacji urządzenia.