Průvodce přípravou vzorků pro chemiky

Stručné základy mikrovlnně asistovaného mokrého kyselinového rozkladu – úvod do používání přístrojů Anton Paar

Tato kniha podává obecný přehled o základech přípravy vzorků s použitím mikrovln a různých technických přístupech k úspěšnému používání kyselinových rozkladů.

Ocení ji začátečníci i zkušení analytičtí chemici.

Kniha pokrývá teoretické aspekty kyselinového rozkladu nezávisle na přístrojovém vybavení a poskytuje komplexní strategie pro výběr a optimalizaci systémů mikrovlnného rozkladu. Kromě toho popisuje řešení běžných potíží, které mohou nastat.

V praktické části knihy je položen důraz na konfigurace využívající vybavení a speciální příslušenství Anton Paar s cílem zjednodušit každodenní práci v laboratoři. Kniha je určena pro laboratorní techniky zabývající se přípravou vzorků, kteří si chtějí prohloubit znalosti principů této důležité činnosti. Zdůrazňuje výhody moderního mikrovlnného vybavení pro praktickou analytickou chemii.

 

Nejprve nahlédněte a objednejte si svou online kopii zdarma zde:

Průvodce přípravou vzorků pro chemiky

Strana 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 

*

Pro další informace napište na adresu asc[at]anton-paar.com.