Doporučené výsledky

 • Atmospheric Distillation Analyzer: Diana 700
 • Atmospheric Distillation Analyzer: Diana 700
 • Atmospheric Distillation Analyzer: Diana 700
 • Atmospheric Distillation Analyzer: Diana 700
 • Atmospheric Distillation Analyzer: Diana 700 - Accessories

Analyzátor pro atmosférickou destilaci: Diana 700

Destilační jednotka pro paliva a rozpouštědla

Diana 700 je ideální řešení pro vysoce přesné automatické stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku. Obvykle charakterizované vzorky zahrnují petrochemické produkty, aromatické uhlovodíky a další těkavé organické kapaliny.

Spojení prémiové technologie a vynikajících vlastností zajišťuje bezkonkurenční jednoduchost použití, vysokou účinnost a bezpečný provoz.

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

Inteligentní asistence pro obsluhu

Inteligentní asistence pro obsluhu

Diana 700 automatizuje manipulační kroky během přípravy měření pro maximální podporu obsluhy. Pro nevyškolené uživatele navíc inovativní uživatelské rozhraní využívá obrázky k ilustraci podrobných kroků nezbytných k zahájení destilace. Pokročilý režim pro zkušené uživatele jednoduše uvádí stav jednotlivých součástí přístroje a umožňuje rychlé spuštění destilace. Inteligentní systém monitorování podmínek řídí všechny kroky a přístroj Diana 700 dovolí spuštění měření pouze v případě, že byly všechny kroky správně dokončeny. Díky tomu nehrozí nutnost opakování měření kvůli nesprávnému nastavení nebo nedodržení normy.

Pohodlná manipulace: Mobilní víceúčelová přípojka

Pohodlná manipulace: Mobilní víceúčelová přípojka

Pro dosažení maximálního pohodlí obsluhy a zlepšení použitelnosti přístroje je senzor pro měření teploty par zkombinován s držákem baňky. Výsledná víceúčelová přípojka byla vyvinuta s ohledem na cennou zpětnou vazbu zákazníků. Jednou rukou je možné během několika sekund nasadit destilační baňku (125 ml nebo 200 ml) do správné polohy.

Integrovaná paměť uchovává kalibrační data teplotního senzoru, která jsou automaticky použita, když je senzor nasazen na přístroj.

Bezpečnost na prvním místě: Automatické zvednutí topného tělesa a štítu

Bezpečnost na prvním místě: Automatické zvednutí topného tělesa a štítu

Jakmile je destilační baňka vložena, topné těleso a ochranný štít se automaticky zvednou. Správná baňka a podpůrná deska baňky jsou přístrojem identifikovány. Destilaci je možné zahájit pouze v případě instalace správného typu.

Pro maximální úroveň zabezpečení kryje automatický štít celou baňku dokola, aby během provádění měření nehrozilo popálení kontaktem s horkými součástmi. Po dokončení testu se topné těleso spustí dolů, aby došlo k rychlejšímu ochlazení baňky. Díky tomu ušetříte čas a můžete ihned začít pracovat na dalším měření.

Jednoduchá obsluha a efektivita: Přijímací komora

Jednoduchá obsluha a efektivita: Přijímací komora

Přijímací válec je v přijímací komoře přístroje Diana 700 snadno přístupný. Díky těsnému obepnutí válce komora zajišťuje vynikající stabilitu teploty vzorku a válce.

Díky použití vysoce účinné technologie Peltierových článků umožňuje přístroj Diana 700 rychlý přechod mezi různými destilačními skupinami ASTM D86 a dosáhne požadovaných teplot za méně než pět minut.

Jedinečný studený odlučovač brání kondenzaci způsobené vysokou vlhkostí a současně omezuje ztráty způsobené odpařováním těkavých organických sloučenin.

Velmi přesná detekce objemu

Velmi přesná detekce objemu

Detekce objemu atmosférické destilační jednotky Diana 700 využívá vysoké přesnosti technologie kontaktního skenování (CIS) k přesnému stanovení objemu vzorku. Tato technologie bez pohyblivých součástí dokáže průběžně sledovat hladinu kapaliny ve válci. Objem je navíc přístrojem změřen před zahájením testu, v případě potřeby s korekcí na 100% objem. 

Technická specifikace

Systém temperace Technologie bezkapalinového chlazení Peltierových článků
Rozsah teploty až do 450 °C teplota vypařování, rozlišení teploty: 0,1 °C
0 až 80 °C teplota kondenzátoru
0 až 60 °C teplota komory
Měřicí systém Pt100 senzor pro měření teploty par, třída A
Detekce objemu technologií kontaktního skenování
Objem vzorku Rozsah objemu: 0 ml až 103,5 ml, rozlišení: 0,01 ml
Přesnost: ±0,1 ml
Bezpečnost
 • Automatický hasicí systém s detekcí připojení plynu
 • Automatická kontrola při spuštění přístroje
 • Inteligentní systém monitorování podmínek bránící nesprávnému nastavení
 • Snížené emise těkavých organických sloučenin
Rozhraní USB, LAN, HDMI
Displej 10" dotykový displej TFT, PCAP
Přívod plynu N2 nebo CO2 (6 bar až12 bar)
Napájení 90 V až 240 V, 50/60 Hz, 900 W
Rozměry 406 mm x 525 mm x 645 mm (š x h x v)
Hmotnost Cca 40 kg
Další speciální funkce
 • Mobilní víceúčelová přípojka s integrovaným senzorem pro měření teploty par zajišťující bezdrátovou práci s baňkou
 • Integrovaný senzor okolní teploty, tlaku a vlhkosti

Standardy

A

ASTM D86
ASTM D1078
ASTM D850
ASTM D524
ASTM D4530

D

DIN 51751

G

GOST 2177

I

IP 195
IP 123
ISO 3405

Aplikační listy