Ocenění za fyziku Anton Paar, 2016

2017-03-23 | Corporate

Pro Anton Paar je velmi důležitá podpora výzkumných prací v oblasti vědy a technologie. Každým rokem firma udílí dvě ocenění: jedno za fyziku a jedno za chemii Porota expertů sestavená z členů Austrian Physical Society a reprezentativního počtu rakouských univerzit vybírá vítěze.

Letošní ocenění Anton Paar za fyziku bylo uděleno Dr. Andreas Pospischilovi za jeho PhD práci „Generování a detekce světla ve dvoudimenzionálních materiálech", předkládanou na Technical University of Vienna (Austria), Institute for Photonics.

Vítěz Andreas Pospischil, nás nechává nahlédnout do předmětu své práce:

„Nic tenčího již neexistuje: grafen, materiál na bázi uhlíku vykazující výjimečné elektronické vlastnosti, sestává z jediné vrstvy atomů. Na Technické univerzitě ve Vídni jsme dosáhli spojení fotodetektoru grafenu s konvenčním integrovaným obvodem. Díky tomu lze konvertovat světelný signál na elektrický signál přímo na obvodu. Ukázali jsme, že tento nový fotodetektor pracuje extrémně rychle v širokém rozsahu frekvencí. Z toho důvodu by mohla tato technologie vydláždit další cestu přenosu optických dat na počítačových čipech.

I s dalšími materiály uspořádanými do jedné nebo jen několika atomových vrstev se otevírají další úžasné technologické možnosti. V institutu pro fotoniku jsme zkonstruovali první diodu vyrobenou z jediné vrstvy wolfram diselenidu. Tento materiál absorbuje světlo – podobně jako grafen – avšak s wolfram diselenidem lze generovat elektrickou energii. Experimenty ukazují, že je tento materiál vhodný k výrobě tenkých substrátů ohebných solárních článků. Dokonce by mělo být možné vyrábět i tenké substrátové displeje jelikož ultra tenké vrstvy nejen konvertují sluneční světlo na elektrický proud, ale i opačný proces je pravdou: s elektrickým napájením lze vrstvu rozsvítit.“

DI Dr. Andreas Pospischil absolvoval Higher Technical School for Electronics a Information Technologies v rakouském Hollabrunnu. Poté studoval elektrotechniku a informační technologie na Technické univerzitě ve Vídni. V průběhu tohoto studia strávil jeden semestr na univerzitě Oulun Yliopisto University v Oulu (Finsko), byl hostujícím vědcem ve skupině Prof. Xia na univerzitě v Yale (USA) a pracoval jako výzkumný asistent Prof. Müllera na Technické univerzitě ve Vídni. Svá studia ukončil v lednu 2016.

 

Fotografie: Alberta Bonanni (Professor of Physics, Head of the Nitride Compound Semiconductors Laboratory, Chair of the Condensed Matter Division of the Austrian Physical Society, Johannes Kepler University), Andreas Pospischil (vítěz Anton Paar ceny za fyziku, 2016)