Az Anton Paar 2016-os Fizika-díja

| Corporate

Az Anton Paar számára nagyon fontos a tudomány és a technológia területén végzett kutatómunka támogatása. A vállalat minden évben két díjat adományoz: az egyiket a fizika, a másikat a kémia témájában. A győzteseket egy az Osztrák Fizikai Társaság tagjaiból és számos osztrák egyetem képviselőiből álló szakmai zsűri választja ki.

Ebben az évben az Anton Paar Fizika-díját Dr. Andreas Pospischil kapta „Fény generálása és kimutatása kétdimenziós anyagokban” című PhD disszertációjáért, amit a Bécsi Műszaki Egyetem (Ausztria) Fotonika Intézete terjesztett be.

A díjazott, Andreas Pospischil bepillantást enged a dolgozat témájába:

„Ennél semmi nem lehet vékonyabb: a grafén, a szénnek ez a különleges elektromos tulajdonságokkal rendelkező megnyilvánulási formája mindössze egyetlen réteg atomból áll. A Bécsi Műszaki Egyetemen sikerült összeépítenünk egy grafén fénydetektort és egy hagyományos szilikon chipet. Ezáltal lehetővé vált elektromos jelekké alakítani a fényjeleket közvetlenül a chipen. Azt tapasztaltuk, hogy ez az újszerű fénydetektor széles frekvencia tartományokban rendkívül gyorsan működik. A technológia így tovább építheti az utat a számítógépes chipekben az optikai adatátvitel felé.

Izgalmas technológiai lehetőségek nyílhatnak meg, ha más anyagot is sikerül egy, vagy mindössze néhány réteg atomnyi vastagságban előállítani. A Fotonika Intézetben elkészítettük az első egyetlen volfrám-diszelenid rétegből álló diódát. Az anyag - a grafénhoz hasonlóan - elnyeli a fényt, de a volfrám-diszelenid jóvoltából elektromos áramot is generál. A kísérletek azt mutatják, hogy az anyagból papírvékony, hajlékony napelemek is készíthetők. Még papírvékony kijelzők készítésére is lehetőség nyílik, mivel nem csak a villamos energiát alakítja villamos energiává, hanem ennek a fordítottja is igaz: áramot adva rá a réteg világítani kezd.”

DI Dr. Andreas Pospischil Hollanbrunnban (Ausztria) végezte felsőfokú műszaki tanulmányait elektronika és információs technológia szakon. Ezután villamosmérnöki és információs technológiai karon tanult a Bécsi Műszaki Egyetemen. A képzés során egy szemesztert a finnországi Oulu város Oulun Yliopisto egyetemén töltött, ösztöndíjasként látogatta Prof. Xia csoportját a Yale Egyetemen (USA), valamint kutatói asszisztensként dolgozott Prof. Müller csoportjában a Bécsi Műszaki Egyetemen. Tanulmányait 2016 januárjában fejezte be.

 

Kép: Alberta Bonanni (fizika professzor, a Nitrid vegyület-félvezetők laboratórium vezetője, az Osztrák Fizikai Társaság Kondenzált anyagok divíziójának elnöke, Johannes Kepler Egyetem), Andreas Pospischil (az Anton Paar 2016-os Fizika-díjának nyertese)