15 000 eur pro Lerncafé Gries

2024-03-08 | Corporate

Lerncafé (vzdělávací kavárna) Anton Paar Gries se nachází v blízkosti kostela Andrä ve Štýrském Hradci. Kavárnu denně navštěvuje celkem 30 dětí ve věku od 6 do 15 let z řad migrantů. Dostává se jim zde podpory při plnění domácích úkolů a učení, ale také při důležitých věcech mimo školu, jako jsou hry, ruční práce, jemná motorika nebo sociální interakce s ostatními dětmi.

Všestranná podpora
„Na tomto místě sídlíme již 15 let a jsme dobře známí, takže máme dlouhý seznam čekatelů,“ říká pečovatelka Julia. Společnost Anton Paar podporuje projekt štědrým darem již pátým rokem. Kromě finanční podpory pořádá společnost Anton Paar pro děti ve firmě pravidelně také návštěvní dny – společný oběd a zajímavé pokusy s přístroji Anton Paar jsou vítanou změnou v každodenní výuce dětí. Děti v Lerncafé Gries navštívil také generální ředitel Friedrich Santner.

Pomocné ruce
Ve Štýrském Hradci je pět Lerncafé spadající pod organizaci Caritas ve Štýrsku. Všechny jsou vedeny stálými pečovateli a dobrovolnými pomocníky pro děti. „Stále hledáme dobrovolníky. Potřebujete jen trpělivost a radost z učení a čtení. Pokud můžete nabídnout jen jedno odpoledne v týdnu, byla by to velká pomoc,“ říká pečovatelka Julia. Pokud máte zájem o dobrovolnickou práci v Lerncafé, informace vám poskytnou zde: lerncafe.gries@caritas-steiermark.at, 0676 880 15 314.