Mezinárodní reologická akademie

Vždy o krok napřed – připraveni na budoucí výzvy

Mezinárodní reologická akademie od Anton Paar vám nabízí příležitost rozšířit si znalosti a zlepšit dovednosti v oblasti reologie. Poskytuje vám potřebné zdroje, abyste se mohli připravit na budoucí požadavky a výzvy oboru. Program byl vyvinut v souladu s aktuálními trendy v reologii a zahrnuje vše od seminářů a webinářů až po workshopy a eLearningové kurze zaměřené na praxi. Poskytuje vám aktuální technickou literaturu k hlubšímu studiu.

Přehled kurzu

Kurzy o obecné reologii (navazují na sebe od 1 do 3)

  • Základy reologie (IARBA001)
  • Efektivní měření reometrem MCR (se softwarem RheoCompass™) (IARBA002)
  • Software RheoCompass™ pro pokročilé uživatele (IARBA003)

Aplikační reologické kurzy (lze vybírat volně; krátký a obecný úvod do každého kurzu)

  • Reologie polymerů (IARAD001)
  • Reologie potravin (IARAD002)
  • Reologie asfaltu (IARAD003)
  • Reologie barev a nátěrů (IARAD004)
  • Tribologie (IARAD005)
  • Reologie ve farmacii (IARAD006)