Dynamický a elektroforetický rozptyl světla – pokyny pro analýzu velikosti částic a stanovení zeta potenciálu

Praktický průvodce vytvořený ve spolupráci s odborníky z Technické univerzity Drážďany a z Leibnizova institutu pro výzkum polymerů (IPF) v Drážďanech

Tato kniha obsahuje stručný úvod do teorie měření rozptylu světla a měření zeta-potenciálu spolu s praktickými tipy pro přípravu vzorků, výběr parametrů měření a interpretaci výsledků. Popisované měření DLS a ELS používá přístroj Litesizer 500 značky Anton Paar. Vybrané praktické příklady přinášejí přehled o různých aplikačních oblastech obou technik. 

V případě zájmu o bližší informace nebo výtisk knihy nás kontaktujte.

Průvodce DLS

Průvodce DLS
*
*
*
*
*
*
*
*
*