Doporučené výsledky

  • Cena za výzkum v oboru instrumentální analýzy a charakterizace

    Přispějte k vytváření budoucnosti instrumentální analýzy a charakterizace a mějte tak možnost obdržet prestižní Cenu společnosti Anton Paar za výzkum pro rok 2019 s finanční odměnou 20 000 EUR.

Vítejte v soutěži společnosti Anton Paar o cenu za výzkum

Anton Paar, rakouská společnost specializující se na analytické a měřicí přístroje přijímá přihlášky do 2. ročníku soutěže o „Cenu za výzkum společnosti Anton Paar v oboru instrumentální analýzy a charakterizace“. Do soutěže se přijímají návrhy, které se věnují novým postupům a aplikacím v oboru instrumentální chemické analýzy nebo fyzikální charakterizace materiálů a nejsou starší než dva roky. Návrhy zároveň musí mít vysoký potenciál využití ve vědeckých či průmyslových produktech a aplikacích. 

Soutěž je otevřená všem

Přihlášku může podat kdokoli, kdo se zabývá chemickou analýzou a fyzikální charakterizací. Pozornost bude soustředěna na nové metody a aplikace. Při dodržení výše uvedených podmínek lze přihlásit i dosud nepublikované projekty. 

Odměna 20 000 EUR

Cena za výzkum společnosti Anton Paar je dotována částkou 20 000 eur z prostředků společnosti Anton Paar. Vítězné návrhy vybere komise složená ze zástupců renomovaných rakouských univerzit a společnosti Anton Paar. Veškeré návrhy budou posuzovány na základě možného využití v podobě produktu nebo postupu a dle dopadu na vývoj nových nebo zdokonalených technologií měření. Cena bude udělena na začátku roku 2020.

Cena za výzkum 2018

Cena za výzkum společnosti Anton Paar v oboru instrumentální analýzy a charakterizace byla rozdělena mezi dvě aplikace, které jsou mimořádné z vědeckého hlediska i metrologického zpracování. Robin Ras a Zhou Quan z finské Aalto University přesvědčili porotu svým projektem lokálního měření vlhkosti hydrofobních povrchů pomocí sondy v podobě kapky vody. Johannes Waclawek a Bernhard Lendl z Technické univerzity Vídeň získali ocenění za plynový snímač s vysokým rozlišením a laserovou detekcí. O cenu společnosti Anton Paar za výzkum soutěžilo 69 projektů z 19 zemí.

Komise

Ronald Henzinger

Vedoucí výzkumu a vývoje, Anton Paar

Ronald Henzinger je fyzik s dlouholetými zkušenostmi v oboru různých technologií snímání v automobilovém průmyslu a v oblasti výroby analytických přístrojů.


Prof. Ferdinand Hofer

Profesor Technické univerzity v Grazu, vedoucí Ústavu elektronové mikroskopie a nanoanalýzy

Výzkumná činnost profesora Hofera se týká elektronové mikroskopie materiálů a nanostruktur.


Prof. Oliver Kappe

Profesor chemie na Univerzitě Graz (Rakousko), vědecký ředitel ústavu chemie kontinuálního toku a procesů (CC FLOW) ve výzkumném institutu farmaceutického inženýrství (RCPE)

Výzkumné zájmy profesora Kappeho se týkají chemie kontinuálního toku, výroby API a technologií intenzifikace procesů.


Prof. Wolfgang Kern

Katedra chemie polymerů, Montanuniversität Leoben, vědecký ředitel centra Polymer Competence Center Leoben

K výzkumným zájmům profesora Kerna patří fotochemie polymerů, radiačně indukovaná polymerace a reakce při zesíťování, chemie povrchů a rozhraní.


Gerhard Murer

Future Business Activities, Anton Paar

Gerhard Murer je hlavní vědecký pracovník společnosti Anton Paar. Věnuje se potenciálu možných budoucích obchodních aktivit.

Žádost

Návrhy podávejte pomocí níže uvedeného formuláře a přiložte též požadované dokumenty. Přihláška musí obsahovat:

  • Název návrhu (nejvýše 50 znaků)
  • Abstrakt (nejvýše 250 znaků)
  • Připojený kompletní návrh (nejvýše 4 strany, písmo 11 bodů, včetně shrnutí vhodnosti návrhu)
  • Profesní životopis každého z autorů
  • Seznam souvisejících publikací a patentových registrací (pokud existují)

Posuzovány budou přihlášky podané prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději dne pondělí 30. září 2019 ve 23.59 h. Všechny přihlášky budou zveřejněny na webových stránkách ocenení včetně názvů návrhů, jmen a příjmení autorů a názvu organizace / výzkumné instituce.

Cena za výzkum AP – formulář

Cena za výzkum AP – strana 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
Cena za výzkum AP – strana 2
*
Výběrem možnosti „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Anton Paar může používat vaše osobní údaje pro vyhodnocení Ceny společnosti Anton Paar za výzkum popsané výše. Dále souhlasíte s tím, že vaše přihláška a případné vítězství bude zveřejněno na webových stránkách této ceny, včetně názvu návrhu, jména a příjmení autorů a názvu společnosti/výzkumné instituce.Další informace naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

O firmě Anton Paar

Od svého založení v roce 1922 se společnost Anton Paar vyvinula ze soukromého zámečnictví ve společnost zabývající se přesnou mechanikou a později postupně až ve světově známého výrobce vysoce přesných analytických a měřicích přístrojů. Společnost Anton Paar GmbH ve snaze o další růst prostřednictvím inovací investuje 20 % ročního obratu do výzkumu a vývoje a neustále rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi a dalšími výzkumnými partnery.

Skupina Anton Paar působí ve 110 zemích, má 31 prodejních poboček a osm výrobních firem. Společnost Anton Paar je vlastněna Nadací Santner, neziskovou organizací zaměřenou výhradně na charitativní činnost.