• Polimer karakterizasyonu

  Polimer filmlerin fiziksel karakterizasyonu – yüzey, optik ve kütle özelliklerinin ölçümü

 • Polimer filmleriniz gerek ambalajlar, plastik poşetler, fotoğraf filmleri, esnek solar hücreleri, esnek ekran, dokunmatik panel gerekse devre kartları için kullanılsın, özelliklerini daima bileşimleri belirler. Filmlerin karşılaması gereken standart gereklilikleri kullanım alanları kadar çeşitli olup, formülasyonlarının modifikasyonu veya kalitelerinin test edilmesi için özelliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

  İnce filmlerin ve nano filmlerin incelenmesi (kalınlık <1 µm)

  Çoğu zaman birden fazla katmandan oluşan çok ince (~1 µm ve daha az) polimer filmler, devre kartları (PCB) veya akıllı telefon parçaları gibi elektronik komponentler için sıklıkla elektriksel yalıtım veya korozyon koruması olarak ve optik merceklerde refraktif film olarak kullanılır. Filmler nem veya litografi sensörleri olarak, stentlerde antibakteriyel kaplama veya hatta genom dizileme için de kullanılabilir.

  İnce filmleri ve nano filmleri test etmek için  nano çizik testi yöntemini ölçümü adhezyon ve çizilme direnci ince filmin veya nihai malzemenin her katmanında tek cihazla ölçmek için kullanabilirsiniz.

  Adezyon ve çizilme direnci yanında nano yapı da çok önemlidir. Aşağıdaki işlemlerle malzemeniz hakkında en fazla bilgiye ulaşın:

  • Topografi ölçümleri
  • Mekanik özelliklerin ölçümü
  • Elektrik özelliklerinin ölçümü 

  Uygulamanız için doğru cihazı bulun

  Kalın filmlerin incelenmesi (kalınlık >1 µm)

  Otomobil, beyaz eşyalar için koruyucu boya,zemin kaplamaları için epoksi boyalar gibi koruyucu veya dekoratif filmler, çiziklerden kaynaklanan hasarlara karşı dirençli olmalıdır. Metallerde ise boyalar ana malzemeyi esas olarak korozyona karşı ve ayrıca çiziklere karşı korur.

  Filmlerin çizilme direncini belirlemek  için en etkin ve güvenilir çizik testi teknolojisini’ kullanın ve kaplamanın tanımlanmış koşullarda hasarlara karşı ne kadar iyi direnç gösterdiğini tespit edin. Bu testler ayrıca elastik düzelme kabiliyeti hakkında da bilgi verir..

  Bir filmin, örneğin sıcaklık, nem veya çekme/gerilme koşulları gibi çevresel koşullarda nasıl çalıştığını bulmak için  dinamik mekanik analiz doğru seçenektir ve böylece nihai ürünün kalitesi kullanıcının beklentilerini karşılaması için güvence altına alınır.

  Filmlerinizi geliştirirken yüzey özelliğinin mükemmel olacağından emin olmak isteyeceksiniz. Bu nedenle polimer eriyiklerinizi buna uygun şekilde karakterize etmek ve işleme proseslerini tasarlamak istiyorsunuz. Kapsamlı  reolojik karakterizasyon, tüm bu hedeflere ulaşmanız için size yardımcı olur

  Uygulamanız için doğru cihazı bulun

  Yapışkan filmlerin incelenmesi

  Gitgide daha fazla endüstri ve tüketim ürünü birleştirme, kaynaklama, lehimleme, vidalama veya sıkıştırma yöntemiyle değil yapıştırma yöntemiyle üretildiği için yapışkan filmler parlak bir geleceğe sahiptir. Ancak bu, çok sayıda standart taleplerine cevap vermek zorunda oldukları anlamına da gelmektedir:

  Filmlerin dayanıklılığını, elastisitesini, sürdürülebilirliğini, ve bunun yanında iletkenlik veyadirenç gibi spesifik özelliklerini incelemeniz gerekmektedir. Atomik kuvvet mikroskobun  çeşitli olanaklarından yararlanın ve yapışkanlarınızı nanometre ölçeğe kadar analiz edin.

  Kuvvet  eğrisi analizi ise size yapışma kuvveti hakkında bilmek istediğiniz her şeyi anlatır. Yapışkan filminizin elastik özelliklerinin nicel ölçümleri sayesinde yapışkan filminiz hakkında daha fazla bilgi edin..

  Yapışkan filmler çoğunlukla bir ana katman üzerine, proses esnasında sertleşmesi gereken bir yapışkan katman kaplanarak üretilir.

  Üretim prosesini en iyi  şekilde tasarlamak için, yapışkan katmanın sertleşme kinetiğini belirleme sürecinde reolojik karakterizasyonun avantajlarından yararlanın.

  Yapışkan filminiz yapışma kabiliyetini belli bir sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda kaybetmemesi için  filmin başka yüzeylere yapıştığı sıcaklık aralığını belirlemek için dinamik mekanik analiz yöntemini kullanın.

  Uygulamanız için doğru cihazı bulun

 • Doğru polimer karakterizasyonu çözümünü bulun

  Gerek ince filmler ve nano filmler gerekse kalın filmler veya yapışkan filmler olsun, özelliklerini daima kompozisyonları belirler. Polimer filmlerinizin her kullanım alanında spesifik gereklilikleri karşılayabilmeleri için bu özelliklerin iyice incelenmesi önemlidir. Esaslı bir şekilde yapılan inceleme, formülasyon değişiklikleri ve kalite kontrolü için de bir ön koşuldur.  

  Çözüm Sağladığınız fayda Cihaz

  Üretilen filmin yüzey kalitesi düşük (dalgalı yüzey).

  İşleme koşullarını optimize etmek amacıyla, kullanılan ham maddenin viskoelastisitesini karakterize etmek için reolojik ölçümler gerçekleştirin.

  Üretilen filmlerde herhangi bir yüzey bozulması veya hasarı yaşamadan istikrarlı bir kalite

  Paketleme filmi tropikal/kurak/soğuk iklim bölgelerinde yüksek arıza oranları gösterir.

  Filmin mekanik performansını kontrollü nem koşulları altında DMA testleri ile analiz edin.

  Üretmiş olduğunuz ürünün iklimsel koşulardan bağımsız şekilde iyi bir durumda müşteriye ulaşmasının garantisi

  Film kullanım sırasında kopuyor.

  Gerinme veya kopma gerilimini tespit etmek için çekme testi gerçekleştirin. Film kırılganlığını araştırmak için (ölçülen sönüm faktörü ile gösterilen şekilde) dinamik mekanik analiz gerçekleştirin.

  Ürün gereksinimlerine göre daha iyi malzeme seçimi yaparak daha yüksek bir ürün kalitesi.

  Yapışkan bant çekilerek çıkarıldıktan sonra yüzeyde yapışkan artıkları kalıyor (tam olarak sertleşmeyen yapışkan katman).

  Yapışkanın sıcaklık ve zamana bağlı olarak eskime davranışını inceleyin.

  Optimize edilmiş malzeme formülasyonları ve işleme koşulları sayesinde daha yüksek ürün kalitesi

  Boya çok kolay çiziliyor.

  Çizilme direncini ölçmek için hassas şekilde kontrol edilen çizik testleri gerçekleştirin.

  Yeni formülasyonlu boyaların çizilme direncine ilişkin geri bildirim

  Polimer filmler ve boyalar, çizik hasarlarından sonra iyileşmelidir.

  Çizme sırasında ve iyileşme sonrasındaki derinliği ölçmek için tam olarak tanımlanmış çizik testleri gerçekleştirin.

  Çizik hasarlarından sonra boyanın veya filmin mümkün olan en iyi şekilde onarılması/iyileşmesi için çeşitli filmlerin ve kaplamaların test edilmesi ve formülasyonun optimizasyonu

  Polimer film/boya eskimeye karşı direnç göstermelidir.

  Filmin/boyanın sünme özelliklerini ölçmek için bir sünme segmenti ile indentasyon testleri gerçekleştirin.

  Fimleri/boyaları sünme özelliklerine göre sıralama ve en iyileri seçme olanağı

  Üretilen filmin optik kalitesi yetersiz, folyo düz (dispersiyonda yüksek varyasyon).

  Çeşitli dalga boylarında refraktif indeks ölçümleri gerçekleştirin ve dispersiyonu belirleyin.

  Üretilen filmlerde istikrarlı kalite. Sığ polimerler henüz yeni ürünler geliştirilirken ayıklanabilir.

  Yapışkan bantların karakterize edilmesi gerekiyor.

  Yapışkan malzemelerin dağılımı için bir 3D harita gerçekleştirin.

  Yapışkan bant üretiminin proses ve kalite kontrolü

  Yeni yapışkan malzemelerin geliştirilmesi veya karakterize edilmesi gerekiyor.

  Nicel yapışma kuvveti analizi için kuvvet eğrisi ölçümleri gerçekleştirin.

  Hedeflenen spesifikasyona erişmek için daha hızlı geliştirme döngüleri

  Çok katmanlı polimerlerin her katmanı için gerçek nano yapısı ve mekanik özelliklerinin kontrolü

  AFM ile topografi ölçümü ve kuvvet mesafe eğrilerinin gerçekleştirilmesi

  Pürüzlülük bilgisinin ve elastik modülün nicel değerlerinin nano ölçekte alınması

  Öngörülen nihai kullanım için mükemmel malzemeyi belirlemek amacıyla çeşitli ince film polimerlerinin karışım oranının belirlenmesi

  Karışım oranını elde etmek için çeşitli polimerlerin dağılımını gösteren dokunma modu veya CRAI modu ölçümlerinin gerçekleştirilmesi

  Çeşitli polimerlerin dağılımının nanometre ölçekte gösterilmesi, optimum malzeme karakterizasyonu için karışım oranının belirlenmesi

  Spesifik durumunuzu bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar’da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

 • Alanında lider uzmanlardan polimer karakterizasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin

  Polimer karakterizasyonu alanında akademik uzmanların günlük rutin çalışmaları kapsamında Anton Paar cihazlarını nasıl kullandıkları hakkında fikir sahibi olun. Bu röportajları okuyun ve akademik araştırmalarda polimerler hakkında daha derin bilgiye ulaşmak ve yenilikçi polimer ürünler geliştirmek için Anton Paar cihazlarının nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinin.

  • Silikon kaplamaların çizik testi ile analizi

   “Çizik davranışının (adezyon, kohezyon) kalından inceye doğru ile karşılaştırıldığında inceden kalına doğru farklı olduğunu tespit ettik.”

   Profesör James Kohl, San Diego Üniversitesi 

   Devamını oku

  • Gıda paketleme endüstrisinde AFM

   “AFM, kaplama plastik film üzerinde oluştuğu anda nano partiküllerin tekrar toplaşma olgusunu belirlemek için kullanılmıştır.”

   Profesör Stefano Farris, Milano Üniversitesi

   Devamını oku