• Polimerek jellemzése

  Polimerfilmek fizikai jellemzése – felületi, optikai és ömlesztett állapotra jellemző tulajdonságok mérése

 • Nem számít, hogy a polimerfilmeket csomagoláshoz, műanyag zacskókhoz, fényképészeti filmekhez, rugalmas napelemek hordozóihoz, rugalmas kijelzőkhöz, érintőképernyőkhöz vagy áramköri lapokhoz használja – összetételük mindig meghatározza tulajdonságaikat. A támasztott követelmények annyira különbözőek, mint a filmek alkalmazási területe, és tulajdonságaik alapos vizsgálata elengedhetetlen összetételük módosításához vagy egyszerűen csak minőségük teszteléséhez.

  Vékony filmek és nanofilmek vizsgálata (1 µm alatti vastagság)

  A nagyon vékony (legfeljebb ~1 µm-es), gyakran többrétegű polimerfilmeket gyakran használják elektromos szigetelésként vagy elektronikus alkatrészek – például nyomtatott áramkörök (PCB) vagy okostelefon-alkatrészek, valamint optikai lencséken fénytörő filmek – korrózió elleni védelmére. Használhatók továbbá a páratartalom-meghatározás vagy a litográfia területén érzékelőként, sztentek antibakteriális bevonataként vagy akár genomszekvenáláshoz.

  A vékony filmek és nanofilmek vizsgálatánál a Részletek A nanokarc vizsgálati módszerrel  egy műszerrel meghatározhatja a vékonyfilm vagy a végső anyag rétegei tapadását és karcállóságát. Ismerje meg a Részletek vékonyfilmek felületi zéta-potenciálját és a kapcsolódó tulajdonságokat az áramlási potenciál vagy az áramlási áramerősség mérésével.

  A tapadás és a karcállóság mellett a felületi zéta-potenciál és a nanostruktúra is nagy jelentőséggel bír. Tudjon meg minél többet anyagáról az alábbi meghatározások segítségével:

  • topográfiai mérések
  • mechanikai tulajdonságok mérése
  • elektromos tulajdonságok mérése 

  Találja meg a legmegfelelőbb mérőműszert alkalmazásához

  Vastag filmrétegek vizsgálata (1 µm feletti vastagság)

  A védő- vagy dekoratív filmeknek – például az autók védőfestékeinek, az ún. fehéráruknak vagy a padlóburkolatok epoxifestékeinek – ellenállónak kell bizonyulniuk a főleg karcolás okozta sérülésekkel szemben. Fémek esetében a festékek elsősorban a korróziótól, de a karcolásoktól is védik az alapanyagot.

  Használja a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb  karcvizsgálati technikát a filmek karcállóságának meghatározásához és megtudhatja, hogy a bevonat mennyire ellenálló a sérülésekkel szemben pontosan meghatározott körülmények között. Ezek a tesztek az anyag rugalmasságának visszanyeréséről is tájékoztatnak.

  Annak érdekében, hogy megtudja, a film bizonyos környezeti feltételek mellett, például hőmérséklet, páratartalom vagy igénybevételi körülmények  milyen tulajdonságokat mutat,Részletek használja a dinamikus mechanikai analízist annak biztosítására, hogy a végtermék minősége megfeleljen a felhasználók elvárásainak.

  Filmjeinek készítésekor biztosnak kell lennie abban, hogy a felületi bevonat tökéletes lesz. Ennélfogva jellemeznie kell a polimerolvadékokat, és ennek megfelelően kell megterveznie a feldolgozási műveleteket. Az átfogó  reológiai jellemzés  segít ennek megvalósításában.

  Találja meg a legmegfelelőbb mérőműszert alkalmazásához

  Tapadófilmek vizsgálata

  Mivel az ipari és fogyasztási cikkeket egyre inkább ragasztják, és nem összeillesztik, hegesztik, forrasztják, összecsavarozzák vagy összeszorítják, a tapadófilmek fényes jövő előtt állnak. De ez azt is jelenti, hogy nagyon sokféle követelménynek kell megfelelniük:

  Meg kell vizsgálnia szilárdságukat, rugalmasságukat, fenntarthatóságukat, sőt bizonyos különleges tulajdonságaikat is (pl. elektromos vezetőképesség vagy ellenállás). Használja ki az atomerő-mikroszkópia számos lehetőségét, és elemezze ragasztóit a nanométeres tartományban.

  Atommikroszkóp (AFM) Az erőgörbe-elemzés mindenről információval szolgál, amit tudnia kell a ragasztóerőről. Tudjon meg többet a tapadófilmről elasztikus tulajdonságainak mennyiségi meghatározásával.

  A tapadófilmeket gyakran úgy állítják elő, hogy az alapréteget folyékony ragasztóréteggel vonják be, amelyet a folyamat során ki kell keményíteni.

  Használja ki a reológiai jellemzés előnyeit a ragasztóréteg keményedési kinetikájának meghatározásához, és tervezze meg ideálisan a gyártási folyamatot.

  Annak érdekében, hogy a tapadófilm tapadása bizonyos hőmérséklet alatt ne szűnjön meg, alkalmazza Csoport a dinamikus mechanikai analízist, és határozza meg azt a hőmérséklet-tartományt, amelyben a film tapadhat a többi felülethez.

  Találja meg a legmegfelelőbb mérőműszert alkalmazásához

 • Találja meg a megfelelő megoldást a polimerek jellemzésére

  Legyen szó vékony filmekről, nanofilmekről, vastag filmekről vagy tapadófilmekről – összetételük mindig meghatározza a tulajdonságaikat. Ezeket a tulajdonságokat alaposan meg kell vizsgálni, hogy polimerfilmjei bármilyen alkalmazási területen megfeleljenek a speciális követelményeknek. Az alapos vizsgálat a készítménymódosítások és a minőség-ellenőrzés előfeltételét is jelenti.  

  MegoldásElőnyökMűszer

  A készített film felületi minősége gyenge (hullámos felület).

  Végezzen reológiai méréseket a felhasznált alapanyag viszkoelaszticitásának jellemzésére a folyamat körülményeinek optimalizálása érdekében.

  A készített filmek állandó minőségűek lesznek, felületi hiányosságok és hibák nélkül.

   

  A csomagolófóliánál nagyobb arányú meghibásodási arány figyelhető meg trópusi/száraz/hideg éghajlati viszonyok mellett.

  Elemezze a fólia mechanikai teljesítményét DMA-vizsgálatokkal, szabályozott páratartalom mellett.

  Az éghajlati viszonyok nem befolyásolják, hogy terméke jó állapotban kerüljön az ügyfelekhez.

   

  A fólia roncsolódik használat közben.

  Végezzen szakítóvizsgálatot a törést kísérő nyúlás vagy feszültség meghatározásához. Végezzen dinamikus mechanikai analízist a fólia törékenységének vizsgálata céljából (a mért csillapítási tényező jelzi).

  Jobb termékminőség érhető el a termékkövetelményekhez igazított jobb anyagkiválasztásnak köszönhetően.

   

  A ragasztószalag lefejtése után ragasztómaradványok maradnak a felületen (nem teljesen kikeményedett ragasztóréteg).

  Vizsgálja meg a ragasztó hőmérséklettől és időtől függő öregedési viselkedését.

  Jobb termékminőség az optimalizált anyagkészítményeknek és feldolgozási körülményeknek köszönhetően

   

  A festék könnyen karcolódik.

  Végezzen precízen szabályozott karcvizsgálatokat a karcolásállóság mérésére.

  Visszajelzés az új formulával rendelkező festékek karcolásállóságáról.

   

  A polimerfilmeket és festékeket karcolási sérülés után helyre kell állítani.

  Végezzen precízen meghatározott karcvizsgálatokat a karcvizsgálat közbeni mélység és a helyreállítás utáni mélység mérése céljából.

  A különböző filmek és bevonatok vizsgálatával, valamint az összetétel optimalizálásával a festék vagy film a lehető legjobban helyreállítható a karcolás sérülése után

   

  A polimerfilm/festék ellenáll az öregedéssel szemben.

  Végezzen kúszószegmenses behatolásméréseket a film/festék kúszási tulajdonságainak méréséhez. Elemezze a felületi zéta-potenciált különböző pH-kon az izoelektromos pont meghatározásához.

  Rangsorolja a különböző filmeket/festékeket kúszási tulajdonságaik alapján, és válassza ki a legjobbakat. A zéta-potenciál öregedési hajlammal való korrelációjának lehetősége.

   

  A készített film optikai minősége nem megfelelő (nagy szórási eltérések).

  Különböző hullámhosszakon végezzen törésmutató-méréseket, és határozza meg a szórást.

  A készített filmek állandó minőségűek. A rossz minőségű polimerek már kiselejtezhetők az új termékek kifejlesztése során.

   

  A ragasztószalagokat jellemezni kell.

  Készítse el a ragasztóanyagok eloszlásának 3D térképét.

  A ragasztószalag-gyártás folyamat- és minőség-ellenőrzése

   

  Az új ragasztóanyagokat ki kell kifejleszteni vagy jellemezni.

  Végezzen erőgörbemérést az adhéziós erő kvantitatív elemzéshez.

  A gyorsabb fejlesztési ciklusok a célspecifikációk elérésének jegyében

   

  A valódi nanostruktúra és a többrétegű polimerek mechanikai tulajdonságainak ellenőrzése minden réteg esetében

  Topográfiai mérés és erő-távolság görbék felvétele AFM-mel

  Érdességi információk és a rugalmassági modulus mennyiségi értékei a nanométer alatti tartományban

   

  Vékony filmeknél a különböző polimerek keverési arányának számszerűsítése annak érdekében, hogy megtalálja a tökéletes anyagot a kívánt végfelhasználáshoz

  Érintéses üzemmódban vagy CRAI üzemmódban végzett mérések a különböző polimerek eloszlásának megjelenítése céljából; a keverési arány meghatározása

  különböző polimerek eloszlásának megjelenítése a nanométeres tartományban, a keverési arány számszerűsítése az optimális anyagjellemzés jegyében

   

  A filmréteg nem mutatja a kívánt nedvesítési viselkedést

  Ismerje meg a felületi funkciókat a felületi zéta-potenciál elemzésével.

  A tulajdonságok testreszabásának lehetősége a kívánt nedvesítési viselkedést mutató filmréteg létrehozásához.

   

  A polimer vékonyfilm nem mutat antibakteriális viselkedést

  Elemezze a felületi zéta-potenciált különböző pH-kon az izoelektromos pont megismeréséhez.

  Határozza meg az antibakteriális viselkedést mutató megfelelő anyagösszetételt.

   

  A polimer vékonyfilm és a vizes oldat közötti kölcsönhatást előre kell jelezni.

  Elemezze a felületi zéta-potenciált, és derítse ki, hogy a folyadék molekulái adszorbeálódnak-e a felületen, és a vékonyfilm komponensei eluálódnak-e.

  Hozzáférési lehetőség egy olyan felületérzékeny technikához, amely lehetővé teszi a valós mintaelemzést.

   

  Nem találta meg az Ön speciális alkalmazását? Az Anton Paarnak megvan a megfelelő válasza a problémájára. Csak lépjen velünk kapcsolatba további információkért. 

 • Tudjon meg többet a polimerek jellemzéséről a terület vezető szakértőitől

  Ismerje meg, hogyan alkalmazzák a polimerjellemzés területén tevékenykedő tudományos szakértők az Anton Paar műszereit napi tevékenységük részeként. Olvassa el ezeket az interjúkat, és tudja meg, hogyan használják az Anton Paar műszereit a tudományos kutatásban arra, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a polimerek és az innovatív polimertermékek fejlesztésének területébe.

  • Szilikonbevonat-analízis karcvizsgálattal

   „Rájöttünk, hogy a karcolási viselkedés (adhézió, kohézió) eltérő, ha a vékonyból a vastagba való átmenetet összevetjük a vastagból a vékonyba történő átmenettel.

   James Kohl professzor, San Diegó-i Egyetem 

   További információk

  • AFM az élelmiszer-csomagoló iparban

   „Az AFM a nanorészecskék újraaggregálódási jelenségének számszerűsítésére szolgál, miután a bevonat kialakult a műanyag film felületén.”

   Stefano Farris professzor, Milánói Egyetem

   További információk