Webináře

Chcete se dozvědět více o nových produktech, aplikacích nebo zajímavých tématech? Zúčastněte se bezplatného webináře Anton Paar podle své volby.

Jazyk
Všechny
 • Abkhazian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Dutch
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Japanese
 • Polish
 • Portuguese
 • Spanish
 • Turkish
 • Všechny
Produktová skupina
Všechny
 • Analyzátor cukru
 • Analyzátory adsorpce
 • Analyzátory hustoty polotuhých a pevných látek
 • Analyzátory velikosti částic
 • Analýza FTIR
 • Analýzy nápojů
 • Automatizace a robotizace
 • Autosampler
 • Bod vzplanutí
 • Destilace
 • Dynamická mechanická analýza
 • Hustoměr
 • Instrumentovaná indentace
 • Konzistence
 • Laboratorní software
 • Mikrovlnná syntéza & Syntetická chemie
 • Mikrovlnný rozklad
 • Multiparametrové měřicí systémy
 • Měření alkoholu
 • Měření tloušťky vrstvy
 • Měřič CO₂, kyslíku a TPO
 • Oxidační stabilita a nízkoteplotní vlastnosti
 • Polarimetr
 • Porometry a porozimetry
 • Povrchový náboj a zeta potenciál
 • Procesní senzory
 • Procesní systémy a integrace
 • Ramanovy spektrometry
 • Refraktometr
 • Rentgenové zdroje a optika
 • Reometr
 • SAXS
 • Scratch Tester
 • Systémy pro inline analýzu nápojů
 • Termická analýza
 • Tribometr
 • Viskozimetr
 • Vyhodnocovací jednotky a software pro analýzu
 • XRD
 • Zákalometr
 • Ostatní
 • Všechny
Aplikace
Všechny
 • Adheziva, lepidla
 • Aditiva, Nemrznoucí směsi
 • Agrochemikálie
 • Akademický výzkum
 • Analýza paliv
 • Analýza vakcín
 • Anorganické látky
 • Aromatické látky (dochucovadla) a vůně
 • Barvy
 • Biotechnologické vzorky
 • Celní úřad a spotřební daň
 • Celulóza
 • Cementy
 • Cukr, invertovaný cukr
 • Detergenty, surfaktanty
 • Dřevařský průmysl
 • Emulze
 • Energetika, elektrárny
 • Farmaka
 • Inkousty, tonery
 • Inteligentní kapaliny
 • Kaly
 • Katalyzátory
 • Keramika
 • Koloidní materiály
 • Kosmetika a přípravky pro péči o tělo
 • Kovy
 • Lihoviny, likéry
 • Lithium-iontové baterie
 • Lékařské vzorky a biomateriály, membrány
 • Mikroelektronika
 • Mléčné výrobky
 • Nealkoholické nápoje, šťávy, balená voda
 • Nekovy
 • Organické látky
 • Pivo, FAB
 • Polovodiče
 • Polymery, elastomery
 • Půdy
 • Ropa
 • Rozpouštědla
 • Sedimenty
 • Sklo
 • Standardizační a testovací instituce
 • Stavební materiály
 • Tank Terminal
 • Tekuté krystaly
 • Testování asfaltu a bitumenu
 • Testování maziv
 • Textilie
 • Tvrdé povlaky
 • Uhlí
 • Voda, odpadní vody
 • Vína a šumivá vína
 • Výbušniny
 • Výzkum nanomateriálů
 • Úprava papíru
 • Čokoláda
 • Ostatní
 • Všechny
Stav
Všechny
 • Archiv
 • Blížící se události
 • Všechny