The seal forming device enables the proper pre-forming and safe storage of seals and screw caps of Rotor 8 and 16. One unit has a capacity for 8 caps/seals of different kinds. Storage in this device prolongs the lifetime of the lip-type seals.

Przyrząd do kształtowania uszczelek

Narzędzie to umożliwia prawidłowe kształtowanie wstępne i bezpieczne przechowywanie uszczelek i zakrywek gwintowanych przeznaczonych do rotorów 8- i 16-pozycyjnych. Każda jednostka mieści 8 zakrywek lub uszczelek różnego rodzaju. Przechowywanie w niej uszczelek typu wargowego przyczynia się do wydłużenia okresu ich eksploatacji.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • łatwy w obsłudze
  • ochrona wrażliwych uszczelek typu wargowego
  • oszczędność czasu

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje