The Multiwave PRO microwave reaction system serves two groups: professionals in trace analysis and synthetic chemistry.

Mieszalnik magnetyczny

Mieszalnik magnetyczny umożliwia mieszanie we wszelkiego rodzaju naczyniach – w tym kwarcowych – z wykorzystaniem różnych mieszadeł magnetycznych, w celu poprawy rezultatów ługowania i ekstrakcji. Obroty reguluje się z poziomu oprogramowania.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • trzy poziomy obrotów
  • możliwość zainstalowania w miejscu stosowania systemu

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje