Waga hydrostatyczna: co łączy Archimedesa z firmą Anton Paar?

2023-10-19 | Corporate

Ponad 2.000 lat temu Archimedes dokonał odkrycia: wyporność obiektu w cieczy  jest równa masie wypartej cieczy. Zasada ta jest podstawą do  obliczania innych parametrów, np. gęstości cieczy. W ten sposób opisuje się również podstawową funkcję tak zwanej  wagi hydrostatycznej. Waga ta została  opracowana przez firmę Anton Paar i jest używana  do produkcji wzorców gęstości  od początku 2022 roku.

 

Precyzja – większa precyzja – waga hydrostatyczna

Zasada działania wagi hydrostatycznej opiera się na silikonowej kulce zanurzanej w mierzonej cieczy.  Na podstawie  jej masy, objętości i przemieszczenia cieczy  można określić  jej gęstość. Waga jest znacznie bardziej precyzyjna  niż większość innych wariantów pomiarowych – jej  niepewność pomiarowa wynosi tylko 0,003 do  0,004 kg/m3. Dzięki gwarancji osiągnięcia tak wysokiej dokładności jest to obecnie najbardziej precyzyjna  technologia do charakteryzowania gęstości  cieczy.

Jej dokładność skorelowana jest z wieloma istotnymi czynnikami , np. rozbieżnościami  temperatury i ciśnienia  cieczy. Wartości te są stale mierzone  podczas ważenia, które trwa od  24 do 72 godzin, a obliczenia są  odpowiednio korygowane. Ponadto, waga stale  podlega regulacji za pomocą odważników kalibracyjnych , co pozwala wyeliminować efekty zewnętrzne i umożliwia  wykonanie precyzyjnego pomiaru. Czynniki takie jak  pora dnia , faza  księżyca  i pozycja instalacji  mają wpływ na pomiar gęstości.

 

Produkcja wzorców gęstości

Korzystając z wagi hydrostatycznej   firma Anton Paar może  certyfikować różne ciecze jako  zweryfikowane wzorce gęstości. Wzorce zapakowane są w małe  szklane ampułki. Technicy kalibracji  i klienci mogą używać ich np.  do kalibracji gęstościomierzy.

Waga hydrostatyczna plasuje firmę Anton Paar na pozycji  lidera pomiarów gęstości: precyzyjne  gęstościomierze cyfrowe oraz wzorce gęstości  od jednego dostawcy.