Tank Terminal

Be Efficient. Be Confident. Be in Control: Naše řešení pro analýzu produktů v cisternových terminálech

S naším širokým portfoliem analytických přístrojů pro cisternové terminály – od přenosných zařízení, která můžete používat v nebezpečném prostředí, až po vysoce přesné laboratorní přístroje a vestavná zařízení, která vám poskytnou výsledky v reálném čase – jste připraveni implementovat vlastní laboratorní základnu s nepřetržitým provozem a provádět základní testy během několika minut.

Bez ohledu na počet a typ produktů obchodovaných a skladovaných ve vašem cisternovém terminálu máme kombinaci řešení, která vyhovuje vašim potřebám. Naše cenově dostupné, kompatibilní a snadno použitelné digitální přístroje eliminují vliv obsluhy na vaše procesy a poskytují vám jistotu a klid, že vaše měření budou vždy přesná.  

  • Zabezpečte své procesy pomocí vysoce kvalitních přístrojů a integrovaných bezpečnostních prvků
  • Zvyšte svou produktivitu díky automatizovaným řešením a minimální interakci s obsluhou
  • Maximalizujte kapacitu a eliminujte ztráty produktů během přepravy díky rychlému měření a rychlým reakčním časům
  • Certifikujte své výrobky podle příslušných norem a specifikací
  • Zredukujte množství odpadu a dopad na životní prostředí použitím menších objemů vzorků a menšího množství rozpouštědel
  • Úspora času (až 50 % v závislosti na metodě) díky rychlému měření a minimální přípravě vzorku ve srovnání s tradičními metodami

Analýza surové ropy v cisternových terminálech

Pomůžeme vám optimalizovat tokové vlastnosti obchodované surové ropy, což vám umožní zajistit dobrou čerpatelnost při přepravě. Pokud reologické testy a měření viskozity provádíte přímo ve firmě, můžete rychle vyladit složení výrobku, aniž byste museli čekat na potvrzení od externího partnera. S námi je volba na vás: Začněte s jednoduchou laboratorní analýzou nebo rovnou zvolte on-line senzor, který poskytuje výsledky v reálném čase přímo z potrubí a představuje potenciál vašeho terminálu do budoucna.

Další informace
Případ použití

Volba správné strategie těžby na základě aktuálních podmínek v nalezišti

Více informací
Případ použití

Stanovení teploty počátku varu („bubble point“) pro zvýšení těžebního potenciálu vrtu

Více informací
Případ použití

Ideální hospodaření s vrtnou kapalinou pro snížení nákladů na regeneraci

Více informací
Případ použití

Kontrola čistoty surové ropy po úpravě

Více informací
Případ použití

Hodnocení tokových vlastností pro dosažení dobré čerpatelnosti pro přepravu

Více informací

Analýza paliva v cisternových terminálech

S našimi řešeními se již nikdy nebudete muset obávat, že jste při dodání přijali vadné produkty, takže svým koncovým zákazníkům vždy dodáte výrobky vynikající kvality. Navíc nabízíme on-line senzory, které okamžitě detekují změny ve složení produktu a dávají vám možnost rychle uzavřít ventily a zastavit čerpadla pro přesnou separaci, čímž se sníží ztráty produktu a náklady na zpracování odpadu.

Další informace
Případ použití

Kontrola biologického rozkladu a kontaminace během skladování paliv

Více informací
Případ použití

Kontrola pravosti paliv, aby nedocházelo k jejich ředění/falšování

Více informací
Případ použití

Definování třídy nebezpečnosti pro přepravu a manipulaci

Více informací
Případ použití

Minimalizace chyby hmotnostní bilance v ropných skladištích a plnění předpisů

Více informací
Případ použití

Minimalizace produktových ztrát a plýtvání při použití potrubí pro více produktů

Více informací
Případ použití

Měření hustoty na místě v nebezpečných oblastech (zóna Ex 1)

Více informací
Případ použití

Simulace chování konečných produktů k zjištění jejich stability při skladování

Více informací
Případ použití

Vykládka paliv bez ztrát nebo záměn

Více informací

Analýza maziva v cisternových terminálech

Pomocí rychlé analýzy viskozity nebo hustoty zjistíte záměnu produktů v plnicí lince, zabráníte jejich směšování, můžete efektivně plnit nebo vyprazdňovat cisterny a přestanete ztrácet cenné produkty a peníze. Nezáleží na tom, zda potřebujete sledovat přesnou hmotnost maziv vstupujících do vašeho terminálu a vystupujících z něj, nebo zajistit maximální bezpečnost při skladování a přepravě. Nabízíme celou řadu přístrojů, které odpovídají vašim potřebám. 

Další informace
Případ použití

Umožňuje urychlení zpracování na plnicí lince

Více informací
Případ použití

Vykládka maziv bez ztrát nebo záměn

Více informací
Případ použití

Minimalizace chyby hmotnostní bilance v ropných skladištích a plnění předpisů

Více informací
Případ použití

Minimalizace produktových ztrát a plýtvání při použití potrubí pro více produktů

Více informací
Případ použití

Provádění měření hustoty na místě v nebezpečných oblastech (zóna Ex 1)

Více informací
Případ použití

Simulace chování konečných produktů k zjištění jejich stability při skladování

Více informací
Případ použití

Definování třídy nebezpečnosti pro přepravu a manipulaci

Více informací

Analýza bitumenu a asfaltu v cisternových terminálech

Získejte přehled o svých asfaltových a bitumenových produktech a dodržujte mezinárodně uznávané normy. Ať už jde o stanovení hořlavosti nebo pružnosti, zkoumání stabilizačních účinků emulgátorů nebo aditiv, máme to pravé řešení pro vás.

Další informace
Případ použití

Splnění všech mezinárodních standardů pro testování asfaltu a bitumenu

Více informací
Případ použití

Klasifikace bitumenu na základě přesných penetračních testů

Více informací
Případ použití

Pravidelné a rychlé měření reologických vlastností asfaltových pojiv

Více informací
Případ použití

Výpočet asfaltové a bitumenové hmoty pro rychlé a bezchybné obchodování

Více informací
Případ použití

vývoj asfaltových a bitumenových emulzí s dlouhodobou stabilitou.

Více informací
Případ použití

Zajištění souladu bitumenu s předpisy o požární bezpečnosti a se specifikacemi produktu během přepravy a skladování

Více informací