Bazy paliwowe

Be Efficient. Be Confident. Be in control: Nasze rozwiązania z zakresu analizy produktów w bazach paliwowych

Dzięki naszej szerokiej ofercie przyrządów analitycznych dla baz paliwowych – od urządzeń przenośnych, które można stosować w niebezpiecznych obszarach, po bardzo dokładne przyrządy laboratoryjne i urządzenia do pracy w linii technologicznej dostarczające wyniki w czasie rzeczywistym – daje możliwość stworzenia podstawy dla rutynowej pracy laboratorium 24/7 i wykonywania najważniejszych pomiarów w ciągu zaledwie kilku minut.

Bez względu na liczbę i rodzaj produktów będących przedmiotem handlu i magazynowania w bazach paliwowych, mamy kombinację rozwiązań, która spełni wszelkie potrzeby. Nasze niedrogie, zgodne z normami i łatwe w użyciu oprzyrządowanie cyfrowe eliminuje wpływ operatora na przebieg procesów, zapewniając pewność i spokój dzięki przekonaniu, że pomiary zawsze są dokładne.  

  • Zabezpiecz swoje procesy dzięki wysokiej jakości urządzeniom i zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
  • Zwiększenie wydajności dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom i minimalnej ingerencji operatora
  • Maksymalizacja wydajności i eliminacja strat produktu podczas transportu dzięki krótkim pomiarom i szybkim czasom reakcji
  • Certyfikacja produktów zgodnie ze specyfikacjami odpowiednich norm
  • Zmniejszenie ilości odpadów i wpływu na środowisko dzięki zastosowaniu mniejszych objętości próbek i mniejszej ilości rozpuszczalników
  • Oszczędność czasu (nawet do 50%, w zależności od metody) dzięki szybkim pomiarom i minimalnemu przygotowaniu próbki w porównaniu z metodami tradycyjnymi

Analiza ropy naftowej w bazach paliwowych

Pomagamy w optymalizacji charakterystyki przepływu handlowej ropy naftowej, co pozwala zapewnić jej dobrą pompowalność podczas transportu. Prowadzenie badań reologicznych i pomiarów lepkości bezpośrednio w zakładzie pozwala szybko dostosować skład produktu, bez konieczności czekania na potwierdzenie ze strony partnera zewnętrznego. U nas wybór należy do Ciebie: Zacznij od prostej analizy laboratoryjnej lub wybierz czujnik do pracy na linii technologicznej, który dostarcza wyniki w czasie rzeczywistym bezpośrednio z rurociągu i zabezpiecza terminal na przyszłość.

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Wybór właściwej strategii wydobycia na podstawie rzeczywistych warunków panujących w złożu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Wyznaczenie bubble point w celu zwiększenia potencjału wydobywczego odwiertu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Idealne zarządzanie płynem wiertniczym w celu zmniejszenia kosztów wydobycia

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Kontrola czystości ropy naftowej po obróbce

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Ocena charakterystyki przepływu w celu uzyskania odpowiedniej dla transportu pompowalności

Czytaj dalej

Analiza ropy naftowej w bazach paliwowych

Dzięki naszym rozwiązaniom już nigdy nie będziesz martwić się przyjęciem wadliwych towarów podczas dostawy, dzięki czemu zapewnisz swoim klientom końcowym produkty o doskonałej jakości. Co więcej, oferujemy czujniki do pracy na linii technologicznej, które natychmiast wykrywają zmiany w składzie produktu i umożliwiają szybkie zamykanie zaworów i zatrzymywanie pomp w celu dokładnego oddzielenia, zmniejszając przy tym straty produktu i koszty utylizacji odpadów.

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Kontrola pod kątem biodegradacji i zanieczyszczenia paliwa podczas magazynowania

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Kontrola oryginalności paliwa

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Określanie klasy zagrożenia podczas transportu i obsługi

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Minimalizacja błędu określania bilansu masy w magazynach zbiornikowych oraz zgodność z przepisami

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Minimalizacja strat produktu i odpadów podczas korzystania z rurociągów wieloproduktowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Lokalne pomiary gęstości na obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 1)

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Symulacja zachowania produktu końcowego w celu uzyskania informacji na temat stabilności podczas magazynowania

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Rozładunek paliwa bez strat i pomieszania produktów

Czytaj dalej

Analiza olejów smarnych w zbiornikach

Dzięki szybkiej analizie lepkości lub gęstości można określić zmiany w produkcie w linii napełniania, zapobiec mieszaniu, efektywnie napełniać lub rozładowywać cysterny, nie tracąc cennego produktu oraz pieniędzy. Niezależnie od tego, czy chcesz monitorować dokładną masę środków smarnych wprowadzanych do zbiornika i opuszczających go, czy też zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas magazynowania i transportu, w naszej ofercie znajdziesz przyrządy odpowiadające tym potrzebom. 

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Szybka realizacja zadań na linii rozlewniczej

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Rozładunek smarów bez strat i mieszania produktów

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Minimalizacja błędu określania bilansu masy w magazynach zbiornikowych oraz zgodność z przepisami

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Minimalizacja strat produktu i odpadów podczas korzystania z rurociągów wieloproduktowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Wykonywanie lokalnych pomiarów gęstości na obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 1)

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Symulacja zachowania produktu końcowego w celu uzyskania informacji na temat stabilności podczas magazynowania

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Określanie klasy zagrożenia podczas transportu i obsługi

Czytaj dalej

Analiza bitumów i asfaltów w zbiornikach

Uzyskaj wgląd w swoje wyroby asfaltowe i bitumiczne oraz uzyskaj zgodność z międzynarodowymi normami. Niezależnie od tego, czy chodzi o określenie palności lub elastyczności, zbadanie właściwości stabilizacyjnych emulgatorów lub dodatków, mamy rozwiązanie odpowiednie dla każdego.

Dowiedz się więcej
Przykład zastosowania

Spełnia wszystkie międzynarodowe normy dotyczące badania asfaltu i bitumu

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Klasyfikacja bitumów na podstawie dokładnych badań penetracyjnych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Regularne i szybkie pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Obliczanie masy asfaltu i bitumu pozwalające na płynne i bezproblemowe operacje handlowe

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Opracowanie asfaltu i emulsji bitumicznych z długotrwałą stabilnością

Czytaj dalej
Przykład zastosowania

Zapewnienie zgodności bitumu z przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacją produktu podczas transportu i magazynowania

Czytaj dalej