• Výroba a údržba olověných akumulátorů

  Jak měřit nabití olověných akumulátorů a zkontrolovat koncentraci H2SO4 během výroby akumulátorů

 • Ať už vyrábíte, udržujete nebo obsluhujete olověné akumulátory, chcete znát koncentraci kyseliny sírové v akumulátoru, a tedy stav nabití. Měření koncentrace za použití tradičních metod, má řadu nevýhod. Používání digitálního hustoměru je rychlejší, přesnější a efektivnější.

  Údržba a servis olověných akumulátorů

  K udržení olověného akumulátoru v dobré kondici během jeho celého životního cyklu je důležité kontrolovat stav nabití a provozní stav. Pravidelné kontroly hustoty hustoměrem nebo digitálním hustoměrem jsou spolehlivým způsobem, jak sledovat stav nabití a identifikovat slabé akumulátory.

  Používání přenosného digitálního hustoměru má oproti konvenčním hustoměrům řadu výhod. Hustoměr:

  • Měří hustotu a teplotu roztoku elektrolytu za méně než jednu minutu
  • Je velmi přesný
  • Automaticky zobrazuje výsledek specifické hustoty (nebo hustoty), kompenzovaný na 20 °C nebo koncentraci H2SO4 v % w/w
  • Uchovává výsledky pro pozdější tisk nebo export do PC přes Bluetooth
  • Automaticky identifikuje odběrové body pomocí štítků RFID

  Kupte si DMA 35 Ampere

 • Výroba olověných akumulátorů

  Během výroby olověných akumulátorů musí být koncentrace kyseliny sírové měřena při různých krocích, tj. při zředění H2SO4, při tvorbě desek a po nabíjení a po nabití, na konci plnění a zatěžování, a na konci plnění a nakládání a na konci skladování před přepravou. Moderní alternativou konvenčních hustoměrů je digitální hustoměr, který se používá ve výrobní lince, nebo digitální hustoměr používaný v laboratoři.

  Digitální hustoměr určený k použití ve výrobní lince určuje hustotu, vypočítává koncentraci a převádí ji na specifickou hustotu (SG). Tento přenosný hustoměr:

  • Určuje koncentraci roztoku elektrolytu v čase kratším než dvě minuty
  • Pokrývá celý rozsah koncentrace kyseliny sírové nezbytné ve výrobním procesu
  • Automaticky zobrazuje výsledek specifické hustoty (nebo hustoty), kompenzovaný na 20 °C nebo koncentraci H2SO4 v % w/w
  • Je zapotřebí pouze 2 mL vzorku

  Podívejte se na podrobnosti o produktu

  Digitální hustoměr v laboratoři poskytuje přesnější výsledky a

  • Automaticky zobrazuje výsledek specifické hustoty (nebo hustoty), kompenzovaný na 20 °C nebo koncentraci H2SO4 v % w/w
  • Pokrývá celý rozsah koncentrace kyseliny sírové nezbytné ve výrobním procesu
  • Je velmi přesný
  • Je zapotřebí pouze 1 mL vzorku

  Podívejte se na podrobnosti o produktu

 • 3letá záruka

  • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
  • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
  • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

  * Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

  Další informace

 • Výroba a výzkum vodíkových palivových článků

  Abyste dosáhli nejlepšího výkonu palivových článků, musíte porozumět fyzikálně-chemickým vlastnostem aktivních složek a upravit je ve svůj prospěch. Firma Anton Paar má technologie potřebné k optimalizaci každé součásti.

  Výroba lithium-iontových baterií

  Aby vás podpořila v dosažení nejvyšší kvality lithium-iontových baterií, dodává firma Anton Paar řešení pro charakterizaci aktivních materiálů ve výzkumu materiálů baterií, kontrolu surovin, ověřování kvality elektrolytů a rozpouštědel před použitím a mnohem více.

 • Nevýhody hustoměrů

  Pro měření specifické hustoty roztoků elektrolytu se po desetiletí používají hydrometry a aerometry. Jejich nízká hmotnost a nízká cena je činí populárními, avšak mají několik nevýhod. Digitální hustoměry – také známé jako digitální hydrometry – mají řadu přínosů.

  Tabulka – 1: Srovnání hydrometrů/aerometrů a digitálních hustoměrů

  Měření elektrolytu / kyseliny sírové akumulátoru
  Hustoměr akumulátoru Hydrometr/aerometr Digitální hustoměr
  (digitální hydrometr)
  Princip Archimedův zákon Archimedův zákon
  Plovoucí kalibrovaná váha (baňka)
  Měření hustoty pomocí oscilující U-trubice
  Přesnost Velmi nízká Nízký Vysoká
  Odečet Optický odečet Optický odečet Digitální zobrazení
  Robustní konstrukce Snadné rozbití (sklo) Snadné rozbití (sklo) Robustní plastový kryt, odolnost vůči kyselinám (včetně měřicí cely)
  Vyměnitelná měřicí cela
  Cena Velmi nízká Relativně nízká Relativně vysoký
  Objem vzorku Nízký Relativně vysoký Nízký (2 mL až 3,5 mL)
  Doba potřebná k měření Rychlý odečet, pouze odhad výsledku Rychlý odečet, ale vyžaduje manuální převod teploty hodnot pomocí tabulek Přibližně 1 minuta včetně automatického převodu zařízením
  Kupte si DMA 35 Ampere