Údržba a výroba olověných akumulátorů

Jak měřit nabití olověných akumulátorů a zkontrolovat koncentraci H2SO4 během výroby akumulátorů

Při výrobě, údržbě i provozu olověných akumulátorů je naprosto nezbytné měřit koncentraci kyseliny sírové v akumulátoru, a tedy i stav nabití tohoto akumulátoru. Měření koncentrace za použití tradičních metod, jakými jsou například  hydrometry, má řadu nevýhod. Používání digitálního hustoměru je rychlejší, přesnější a efektivnější.

Údržba a servis olověných akumulátorů

K udržení olověného akumulátoru v dobré kondici během jeho celého životního cyklu je důležité kontrolovat stav nabití a provozní stav. Pravidelné kontroly hustoty hustoměrem nebo digitálním hustoměrem jsou spolehlivým způsobem, jak  sledovat stav nabití a identifikovat slabé akumulátory.

Používání přenosného digitálního hustoměru má oproti konvenčním hustoměrům řadu výhod. Hustoměr:

 • Měří hustotu a teplotu roztoku elektrolytu za méně než jednu minutu
 • Je velmi přesný (0,5 % hm. H2SO4, hustota 0,001 g/cm³)
 • Automaticky zobrazuje výsledek specifické hustoty (nebo hustoty), kompenzovaný na 20 °C nebo koncentraci H2SOv % w/w
 • Uchovává výsledky pro pozdější tisk nebo export do PC přes Bluetooth
 • Automaticky identifikuje odběrové body pomocí štítků RFID

Kupte si DMA 35 Ampere

Otestujte digitální hustoměr po dobu 2 týdnů bez závazků k zakoupení.
Další informace

Výroba olověných akumulátorů

Během výroby olověných akumulátorů musí být koncentrace kyseliny sírové měřena v několika různých krocích, tj. při zředění H2SO4, při tvorbě desek a po nabíjení a po nabití, na konci plnění a zatěžování, a na konci plnění a nakládání a na konci skladování před přepravou. Moderní alternativou konvenčních hustoměrů je digitální hustoměr, který se používá ve výrobní lince, nebo digitální hustoměr používaný v laboratoři.

Digitální hydrometr určený k použití ve výrobní lince určuje hustotu, vypočítává  koncentraci a převádí ji na specifickou hmotnost (SG). Tento přenosný hustoměr:

 • Určuje koncentraci roztoku elektrolytu v čase kratším než dvě minuty
 • Pokrývá celý rozsah koncentrace kyseliny sírové nezbytné ve výrobním procesu
 • Automaticky zobrazuje výsledek specifické hustoty (nebo hustoty), kompenzovaný na 20 °C nebo koncentraci H2SO4 v % w/w
 • Je zapotřebí pouze 2 mL vzorku  

Podívejte se na podrobnosti o produktu

Digitální hustoměr v laboratoři poskytuje přesnější výsledky a

 

 • Automaticky zobrazuje výsledek specifické hustoty (nebo hustoty), kompenzovaný na 20 °C nebo koncentraci H2SO4 v % w/w
 • Pokrývá celý rozsah koncentrace kyseliny sírové nezbytné ve výrobním procesu
 • Je velmi přesný
 • Je zapotřebí pouze 1 mL vzorku

Podívejte se na podrobnosti o produktu

3letá záruka

 • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
 • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
 • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace

Výroba lithium-iontových baterií

Aby vás podpořila v dosažení nejvyšší kvality lithium-iontových baterií, dodává firma Anton Paar řešení pro charakterizaci aktivních materiálů ve výzkumu bateriových materiálů, kontrolu surovin, ověřování kvality elektrolytů a rozpouštědel před použitím a mnohem více.

Výroba a výzkum vodíkových palivových článků

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu palivových článků, musíte porozumět fyzikálně-chemickým vlastnostem aktivních složek a upravit je ve svůj prospěch. Firma Anton Paar má technologie potřebné k optimalizaci každé součásti.

Nevýhody hustoměrů

Pro měření specifické hustoty roztoků elektrolytu se po desetiletí používají hydrometry a aerometry. Jejich nízká hmotnost a nízká cena je činí populárními, avšak mají několik nevýhod. Digitální hustoměry – také známé jako digitální hydrometry – mají řadu přínosů.

Tabulka 1: Porovnání hydrometrů/aerometrů a digitálních hustoměrů

Měření elektrolytu / kyseliny sírové akumulátoru
Hustoměr akumulátoru Hydrometr/aerometr Digitální hustoměr
(digitální hydrometr)
Princip Archimedův zákon Archimedův zákon
Plovoucí kalibrovaná váha (baňka)
Měření hustoty pomocí oscilující U-trubice
Přesnost Velmi nízká Nízký Vysoká
Odečet Optický odečet Optický odečet Digitální zobrazení
Robustní konstrukce Snadné rozbití (sklo) Snadné rozbití (sklo) Robustní plastový kryt, odolnost vůči kyselinám (včetně měřicí cely)
Vyměnitelná měřicí cela
Cena Velmi nízká Relativně nízká Relativně vysoký
Objem vzorku Nízký Relativně vysoký Nízký (2 mL až 3,5 mL)
Doba potřebná k měření Rychlý odečet, pouze odhad výsledku Rychlý odečet, ale vyžaduje manuální převod teploty hodnot pomocí tabulek Přibližně 1 minuta včetně automatického převodu zařízením
Kupte si DMA 35 Ampere

Objevte technologii za řešeními

Přečtěte si více o tom, jak se technologie společnosti Anton Paar používá k monitorování výroby během výroby akumulátorů a při údržbě a servisu olověných akumulátorů instalovaných v zařízeních na výrobu solární energie, větrných turbínách, zařízeních ke skladování energie mimo síť a jiných průmyslových zařízeních.

Důležité pro:

 • Automobily
 • Skladování energie pro obnovitelné zdroje energie
 • Skladování elektřiny
 • Bezpečnostní a zabezpečovací systémy se samostatným energetickým provozem
 • Transformační stanice, elektrárny nebo nemocnice, které pro nouzové situace vyžadují záložní napájecí systém
 • Vysokozdvižné vozíky
 • Údržba UPS – zdrojů nepřerušitelného napájení

Otestujte digitální hustoměr po dobu 2 týdnů bez závazků k zakoupení.
Další informace