Ocenění za chemii za rok 2016 pro společnost Anton Paar

2017-03-23 | Corporate

Ocenění za chemii za rok 2016 bylo uděleno Ass.-Prof. Andreas Orthaberovi, PhD. za jeho vědecký článek „Cooperative Gold Nanoparticle Stabilization by Acetylenic Phosphaalkenes“.

Pro Anton Paar je velmi důležitá podpora výzkumných prací v oblasti vědy a technologie. Každý rok poskytujeme dvě ocenění ve výši 2000 euro: jednu za fyziku a jednu za chemii. Odborná porota sestavená z členů Society of Austrian Chemists (GÖCH) vybírá vítěze Ceny za chemii Anton Paar.

Letošní vítěze ocenění Anton Paar za chemii 2016, Andreas Orthaber, nám poskytl pohled na téma svého oceněného článku „Cooperative Gold Nanoparticle Stabilization by Acetylenic Phosphaalkenes“, publikovaného v časopisu „Aplikovaná chemie“ (Angewandte Chemie, mezinárodní vydání).

„Koloidní zlato se používalo již začátkem 17. století jako pigment k barvení skla. Intenzita barvy těchto nanodimenzovaných částic vychází z rezonančního jevu povrchového omezení elektronů a přispívá k nepřebernému množství optických a elektronických vlastností nanočástic zlata. Výsledné využití lze najít v lékařské diagnostice, ale i výzkumu jejich použití v chemické katalýze. Ke stabilizaci těchto nanoobjektů jsou zapotřebí specifické molekuly, které následně otevírají nové aplikační možnosti. S naším přispěním v tomto poli aktivního výzkumu můžeme demonstrovat, že kooperativní interakce stabilizujících molekul pochází z nenasycených fragmentů – dva uhlíkové atomy s trojnou vazbou – a osamoceného iontového páru fosforu z fosfaalkenu – dvojná vazba mezi uhlíkem a fosforem. Tyto ligandy mají významný vliv na vlastnosti nanočástic, ale v důsledku blízkosti nanočástic dochází ke změnám také u nich. Nakonec jsme byli schopni ukázat flexibilní povahu těchto ligandů, která nám umožňuje představit nové ligandy a tím otevírá nové možnosti funkcionalizace a nových aplikací.

Tato oblast výzkumu je vysoce interdisciplinární a my úzce spolupracujeme s kolegy oborů fyziky, chemie a teoretické fyziky pevných látek a inženýrinku se společným cílem nalézt nové využití těchto nanoobjektů. Naším aktuálním cílem je využití nanočástic v kontextu molekulární elektroniky, tj. použití molekul a nanočástic k imitaci elektronických obvodů.“

Publikováno v: A. Orthaber, H. Löfås, E. Öberg, A. Grigoriev, A. Wallner, S. H. M. Jafri, M.-P. Santoni, R. Ahuja, K. Leifer, H. Ottosson, S. Ott,: Angewandte Chemie, International Edition 2015, 54, 10634-10638.

Fotografie GÖCH: Ocenění Andreas Orthaber a Ronald Henzinger, Executive Director Division Research & Development (Anton Paar)