Az Anton Paar 2016-os Kémia-díja

| Corporate

Az Anton Paar 2016-os Kémia-díját Ass.-Prof. Andreas Orthaber, PhD kapta„Kooperatív arany-nanorészecske stabilizálása acetilén foszfaalkánokkal” című tudományos cikkéért.

Az Anton Paar számára nagyon fontos a tudomány és a technológia területén végzett kutatómunka támogatása. Minden évben két, egyenként 2000 Eurós díjat adományozunk: egyiket a fizika, a másikat a kémia témájában. Az Anton Paar Kémia-díj nyertesét egy az Osztrák Vegyészek Társaságának (GÖCH) tagjaiból álló szakmai zsűri választja ki.

Az Anton Paar 2016-os Kémia-díjának nyertese, Andreas Orthaber bepillantást nyújt díjnyertes „Kooperatív arany-nanorészecske stabilizálása acetilén foszfaalkánokkal” című cikke témájába, amit az „Angewandte Chemie” (nemzetközi kiadás) lapban publikált.

„A Kolloid aranyat szemüveg festék pigmentjeként már a 17. század elején is használták. Ezeknek a nanoméretű részecskéknek az intenzív színe a felszíni zárt elektronok rezonancia-jelenségéből származik, mely egyben hozzájárul az arany nanorészecskék rengeteg optikai és elektronikus tulajdonságához is. Az ebből származó alkalmazások fellelhetők a gyógyászati diagnosztikában, de fontos tevékenységek a kémiai katalízis kutatás terén zajló kutatások is. Ezeknek a nano-objektumoknak a stabilizálásához egyedi molekulák szükségesek, melyek viszont új alkalmazási területek felé is megnyitják az utat. Ehhez az aktív kutatáshoz való hozzájárulásunkként demonstrálni tudtuk, hogy a stabilizáló molekulák együttműködő interakciója egy acetilénes töredékből - két hármas kötésű szénatomból - és a foszfaalkán foszforos ionpárjából - egy a szén és a foszfor közti kettős kötésből ered. Ezek a ligandumok nagyban befolyásolják a nanorészecskék tulajdonságait, de a nanorészecskék közelsége miatt is megfigyelhetők változások. Végül képesek voltunk megmutatni ezeknek a ligandumoknak a rugalmas jellegét, amivel új ligandumokat tudtunk megmutatni, új utakat megnyitva ezzel a funkcionalizálás és az új alkalmazások felé.

Ez a kutatási terület magas szinten interdiszciplináris, ezért a fizika, kémia, elméleti szilárdtestfizika és mérnöki tudományok területén dolgozó kollégákkal szorosan együttműködve keresünk új alkalmazásokat e lenyűgöző nano-objektumok számára. Jelenlegi erőfeszítéseink célja a nanorészecskék felhasználása a molekuláris elektronika összefüggésében, pl. elektronikus áramkörök felépítése molekulák és nanorészecskék segítségével.”

Közzétéve itt: A. Orthaber, H. Löfås, E. Öberg, A. Grigoriev, A. Wallner, S. H. M. Jafri, M.-P. Santoni, R. Ahuja, K. Leifer, H. Ottosson, S. Ott,: Angewandte Chemie, 2015. nemzetközi kiadás, 54, 10634-10638.

Kép a GÖCH-től: A díjazott Andreas Orthaber és Ronald Henzinger, kutatási és fejlesztési osztály ügyvezető igazgató (Anton Paar)