Najważniejsze informacje

Zastanawiasz się, jak to przejęcie wpłynie na produkty, sprzedaż i usługi firmy Quantachrome?
Zamieszczamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

 • Czy firma Anton Paar zamknie oddział na Florydzie lub przeniesie go?

  Firma Anton Paar nie zamknie ani nie przeniesie oddziału znajdującego się na Florydzie. Quantachrome to pierwszy oddział produkcyjny firmy Anton Paar w Ameryce Północnej. Przejęcie firmy nastąpiło w oparciu o wiele analiz, uwzględniających zdolności technologiczne, linie produktów, zdolności produkcyjne oraz zasoby ludzkie, obejmujące utalentowanych pracowników, posiadających cenną wiedzę. Firma Anton Paar planuje intensywne inwestycje w oddziale Quantachrome w przeciągu kolejnych lat w celu przekształcenia ją w źródło nowych technologi przemysłowych.

  Przejęcia firm w branży wyposażenia laboratoryjnego wiążą się często ze zwolnieniami pracowników. Czy są informacje o zwolnieniach pracowników oddziału Quantachrome?

  Nie. Jedną z głównych zasad firmy Anton Paar jest przekonanie, że sukces firmy zależy nie tylko od oferowania najnowocześniejszej technologii, lecz także od wkładu każdego, pojedynczego pracownika. Firma Quantachrome to siódma firma przejęta przez Anton Paar. Po każdym przejęciu obserwowaliśmy wykładniczy wzrost sprzedaży i innych wyników.

  Zatrudnianie nowych pracowników było często postrzegane jako niekorzystne dla działania firmy, serwisu oraz jakości produktu. Czy to samo stanie się w firmie Quantachrome?

  Nie. Firma Anton Paar posiada duże doświadczenie w tego rodzaju współpracy i planowaniu integracji organizacji. Duży zespół firmy Anton Paar pracuje aktualnie nad stworzeniem i wprowadzeniem zorganizowanego i metodycznego planu integracji obu organizacji. Jednym z najważniejszych czynników tego planu jest zapewnienie ciągłego, niezaburzonego i najwyższego poziomu serwisu i wsparcia, oczekiwanego od firmy Quantachrome. Zmiany wprowadzane będą zgodnie z uporządkowanym i konsekwentnym planem. Wszystkie zmiany poskutkują utrzymaniem najwyższego poziomu serwisu, wsparcia i zyskowności.

  Jakie będą konsekwencje dla gwarancji udzielanej na nowe i istniejące instrumenty?

  Wszystkie gwarancje udzielone przez firmę Quantachrome utrzymują ważność i nie zmienia się ich zakres. Cała załoga firmy Quantachrome dołoży wszystkich starań do udzielenia odpowiedniego wsparcia przedsprzedażnego, w trakcie procesu sprzedaży i po jej zawarciu. Dotyczy to pełnego zakresu obsługi wszystkich urządzeń.

  Jaki będzie wpływ na zakres usług oraz serwisu terenowego?

  Klienci nadal będą obsługiwani przez wykwalifikowanych serwisantów firmy Quantachrome. W niedalekiej przyszłości, nasz zespół serwisowy oraz jego zdolności zostaną znacznie poszerzone dzięki zintegrowaniu zespołów Quantachrome i Anton Paar. Dla wielu klientów, spowoduje to znaczne skrócenie odległości do personelu serwisowego. 

  Gdzie znaleźć można wsparcie sprzedaży, wsparcie techniczne oraz dotyczące aplikacji?

  Firma Quantachrome będzie nadal udzielać wsparcia technicznego i aplikacyjnego. Dotyczy to współpracy przed zawarciem transakcji sprzedaży, w jej trakcie oraz po jej dokonaniu. Quantachrome w Boynton Beach, FL pozostanie centrum wsparcia aplikacyjnego i technicznego. Dostęp do naszych pracowników pozostanie taki sam, jak dotychczas. 

  Czy komercyjne usługi laboratoryjne firmy Quantachrome będą nadal dostępne?

  Nasze laboratorium LabQMC będzie nadal działać na Florydzie. Osobą kontaktową będzie lokalny przedstawiciel światowej sieci firmy Anton Paar. 

  Czy mój przedstawiciel sprzedaży zmieni się?

  Przez pewien okres czasu żadne zmiany nie zostaną wprowadzone. Dotychczasowy kontakt z przedstawicielem ds. sprzedaży pozostanie niezmieniony. W późniejszym okresie nastąpi integracja z większym działem sprzedaży firmy Anton Paar. Umożliwi to rozwój sieci oraz jednocześnie zwiększy jej gęstość. Wszelkie zmiany w dziale sprzedaży będą planowane długi czas przed wprowadzeniem, a klienci będą informowani o wszelkich zmianach.

  Czy firma Quantachrome będzie nadal prowadzić światowej klasy działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie adsorpcji?

  Tak. Światowej klasy zespół naukowców firmy Quantachrome, zajmujący się badaniem zjawisk związanych z adsorpcją. W porozumieniu z Dr. Matthiasem Thommesem, będziemy nadal publikować wyniki innowacyjnych badań, kooperować z najlepszymi laboratoriami badawczymi na całym świecie, współuczestniczyć w pracach przemysłowych komitetów normalizacyjnych oraz prowadzić badania naukowe we współpracy z czołowymi partnerami przemysłowymi. 

  Czy firma Quantachrome będzie nadal działać pod nazwą Quantachrome, czy pod nazwą Anton Paar? Podaj swoje dane?

  W roku 2018, firma Quantachrome będzie nadal działać pod nazwą „Quantachrome Instruments". W roku 2018, firma Anton Paar będzie także występować oddzielnie na większości imprez targowych.

  Czy dane adresowe i bankowe pozostaną takie same?

  Tak. Wszystkie tego rodzaju dane pozostają niezmienione.

  Czy CDA/NDA będą nadal ważne?

  Tak. Wszystkie aktualne CDA/NDA utrzymują ważność. Czy zakup firmy Quantachrome przez Anton Paar nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek ustaleniami prawnymi?